Stockholms universitet

Barkborreskadat virke kan ersätta bomull inom vården

Ny forskning visar att virke skadat av barkborrar går att omvandla till fiber som kan ersätta bomull för flera funktioner inom sjukvården och biodrivmedel, bland annat för flygtransporter.

Skog som dött efter angrepp av barkborrar
Skog som dött efter angrepp av barkborrar. Foto: Mostphotos/Ondrej Vladyka

Sedan den varma sommaren 2018 har barkborren blivit ett rejält problem för skogsbruket i södra och mellersta Sverige. Varje år skadas runt tio miljoner kubikmeter virke bara i Sverige. Efter årets varma start på sommaren så är det troligt att problemen kommer att öka ytterligare. Nere på kontinenten ser problemen värre ut och i hela Europa skadas runt 100 miljoner kubikmeter virke per år. Även i Amerika är detta ett stort problem. Idag bränns nästan allt detta virke till ett lågt värde, där skogsägaren är tvungen att ta ut det angripna trädet inom en kort tid efter angreppet för att minska spridningen.

Nu kan det dock finnas nya användningsmöjligheter för virke som skadats av barkborrar. Joseph Samec och Aji Mathew professorer inom kemi vid Stockholms universitet, leder ett projekt inom ramen för ett forskningsprogram som drivs av Region Stockholm, Stockholms universitet och Mistra SafeChem med målet att skapa en textilfiber som kan ersätta bomullsprodukter inom sjukvården från barkborreskadat trä.

 

Tillverkning av fibrer och biobränsle

Joseph Samec
Joseph Samec.
Foto: Niklas Björling

Forskarna inom projektet har i dagarna publicerat en vetenskaplig artikel där de visar att barkborreskadat virke kan generera högkvalitativ fiber. Denna fiber kan ersätta bomull för flera funktioner inom bland annat sjukvården. Samtidigt går det att få fram miljövänliga (gröna) kemikalier som kan användas i kemikalieindustrin eller som biodrivmedel, bland annat för flygtransporter.
En kemiinnovation kan möjliggöra nya tillämpningsområden för det skadade virket.

– Genom att använda en restström, med lågt värde, visade det sig att miljöpåverkan av den genererade fibern från barkborreskadat virke var betydligt lägre än bomull avseende bland annat vattenförbrukning, klimatförändringar, landanvändning och resursanvändning. Resultaten har en positiv påverkan på 10 av 17 FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Joseph Samec.

 

Potential att frigöra mark för matproduktion

Forskare med råmaterialet
Kuntawit Witthayolankowit med råmaterialet.

Om tekniken implementeras i Europa finns det, enligt Joseph Samec, potential att tillverka 15 miljoner ton textilfiber och 4 miljoner ton gröna kemikalier.
– 15 miljoner tontextilfiber motsvarar nästan 60 procent av bomullstillverkningen och därmed skulle 20 miljoner hektar bördig jordbruksmark kunna friläggas för matproduktion. Detta utan att fälla träd som ändå inte skulle stått kvar i skogen.

Forskningsprojektet finansieras av Region Stockholm, Mistra SafeChem och Energimyndigheten. Andra parter som deltar är Mellanskog och Skogforsk för råvaran som används; Södersjukhuset och Textilia som kravställare; Aditya Birla Group som är världens största textiltillverkare, Borås textilhögskola för att spinna och utvärdera fibern för textilier; University of Chemistry and Technology Prague, för att utvärdera kolvätena och universitetet i Padova för beräkningar av livscykelanalyser.

Läs den vetenskapliga artikeln i Chemical Engineering Journal

Läs mer på Mistra SafeChems webb: Damaged wood can become raw material for clothing