Stockholms universitet logo, länk till startsida

Tre forskare från Stockholms universitet beviljas medel från Formas

Forskningsprojekten ska bidra till samhällsplanering för omställning och till cirkulär ekonomi och giftfri miljö.

Stockholms universitet
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

Inom utlysningen Samhällsplanering för omställning har Anna Christiernsson, Juridiska institutionen, beviljats 7 963 113 kr för projektet ”Legal perspectives on landscape planning for a sustainable climate change transition”.
 
Inom utlysningen Resurseffektivt och kemikaliesmart har Marlene Ågerstrand, Institutionen för miljövetenskap, beviljats 4 000 000 kr för projektet ”Hur når vi en giftfri cirkulär ekonomi?”.
Aji Mathew, Institutionen för material- och miljökemi, har beviljats 3 998 975 kr för projektet ”Utveckling av en tandemmodell för textilåtervinning och kemikalieanalys av textila restströmmar - Re: Start”.
 
Mer information om bidragsbeslutet när det gäller Samhällsplanering för omställning:
https://www.formas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2021-06-17-135-miljoner-till-samhallsplanering-for-omstallning.html
 
Mer information om bidragsbeslutet när det gäller Resurseffektivt och kemikaliesmart:
https://formas.se/arkiv/nyheter/nyheter/2021-06-17-tio-kemikaliesmarta-projekt-far-finansiering.html