Stockholms universitet

Nyrekryteringar inom jättesatsning på hållbara material

Många nya doktorander och postdoktorer samt tre strategiska lärarrekryteringar vid Stockholms universitet. Det är första steget inom WISE, miljardsatsningen på hållbara material.

Forskare i kemilabb
Inom WISE ska forskarna bland annat studera nya cirkulära hållbara material. Bilden är från Institutionen för material- och miljökemi där det görs 3D-utskrift av biobaserade vattenreningsfilter. Foto: Jens Olof Lasthein

I slutet av 2021 meddelade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse att stiftelsen satsar 2,7 miljarder kronor på det nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE). Programmet ska pågå under perioden 2022 – 2033 och omfattar sex universitetet för forskning inom materialvetenskap med inriktning på hållbarhet. De lärosäten som ingår som genom avtal ingår som fullvärdiga medlemmar i samarbetet är Uppsala universitet, Lunds universitet, KTH, Chalmers tekniska högskola, Stockholms universitet samt Linköpings universitet, som också är värduniversitet. Luleå tekniska universitet har en något mindre del i satsningen genom ett separat avtal.

WISE fokuserar på fyra teman eller målsättningar: (i) omvandling, lagring och distribution av ren energi; (ii) att ersätta sällsynta, energikrävande och giftiga material med cirkulära hållbara material; (iii) att motverka förorening, rena och skydda atmosfären, marken och vattendrag samt (iv) att främja upptäckter av nya material för framtidens hållbara teknologier och tillämpningar.

Vid Institutionen för material- och miljökemi forskar man på lignin, och hur man kan använda det för tillämningar inom hållbar energi och miljö. Bilden visar karaktärisering och strukturbestämning av lignin. Foto: Jens Olof Lasthein
 

15 nya doktorander och postdoktorer

Resurserna om 2,7 miljarder kronor kommer att fördelas mellan de deltagande lärosätena, vilket sannolikt kommer att innebära att Stockholms universitet erhåller flera hundra miljoner för verksamhet inom WISE-samarbetet under de kommande tio till elva åren. Satsningen på SU innefattar strategiska rekryteringar av unga forskare, i första hand biträdande lektorer, som var och en kommer att få ett betydande startpaket; ett stort antal separata PhD- och postdoktorsprojekt – såväl akademiska som sådana som kopplar till industrin, satsningar på forskningsinfrastruktur – samt så kallade teknikplattformar och samarbetsfora för forskningssamarbeten med industrin.

Hösten 2022 kom besked i första utlysningsomgången av akademiska PhD- och postdoktorsprojekt där 90 projekt, med 4 respektive 2 års projekttid, beviljades stöd om totalt 260 miljoner kronor av stiftelsen. Stockholms universitet beviljades totalt 15 doktorand- eller postdoktorsprojekt inom ramen för denna utlysning. Tio av dessa går till Institutionen för material- och miljökemi, tre till Institutionen för organisk kemi och två till Fysikum.

Under april sker en ny utlysning för industridoktorander och industripostdoktorer med beslut innan sommaren. Tanken är att inom WISE skapa en forskarskola med deltagande av cirka 180 doktorander samt 180 postdoktorer.

 

Rekryteringstjänster under tillsättning

Stockholms universitet har inom ramen för WISE utlyst tre biträdande lektorat med kringresurser. Dessa kommer att placeras vid Institutionen för organisk kemi och vid Institutionen för material- och miljökemi och här pågår förhandlingarna med toppkandidaterna för fullt just nu. Ytterligare strategiska rekryteringar med liknande fördelaktiga villkor kommer att utlysas senare under projektet, bland annat på Fysikum.

Henrik Cederquist
Henrik Cederquist.
Foto: Niklas Björling

Henrik Cederquist, vicerektor för naturvetenskap, tror att satsningen inom WISE kommer att stärka Stockholms universitets forskning inom materialvetenskap i stort och med inriktning på hållbarhet i synnerhet. WISE ger, som nämnts ovan, möjligheter att rekrytera doktorander och postdoktorer dels inom ramen för de strategiska rekryteringarna och dels i särskilda utlysningar.
– WISE kommer dessutom att ge möjlighet att stärka vår forskningsinfrastruktur genom att bygga upp nya och/eller utveckla befintliga teknikplattformar med anslutning till materialvetenskap och forskning om hållbara material. 

 

Kan stärka samarbete mellan institutioner

– WISE kommer att ha stor betydelse för samarbetet mellan de institutioner som berörs, det vill säga de som har verksamhet inom eller med nära knytning till materialvetenskap. Men vi hoppas också att fler institutioner ska kunna få del av resurserna och bidra till WISE:s övergripande mål. På så sätt kan samarbetet med fler institutioner stärkas, säger Henrik Cederquist.

 

SUCCeSS och Stockholm Materials Hub

Flera av forskarna som tilldelats anslag i den första utlysningen ingår i Stockholms universitets centrum för hållbar kemi, SUCCeSS. Dessutom finns tankar på att omsätta forskningsresultat från WISE inom industrin. Till WISE kopplas en industriplattform kallad WIRA. Till den kan det finnas kopplingar till Stockholm Materials Hub, som är ett samarbete inom Stockholm trio. Föreståndare för Stockholm Materials Hub är Jiayin Yuan. professor vid MMK och även en av de forskare som tilldelats ett projektbidrag i första utlysningen hos WISE.

Under våren kommer WISE:s styrelse även att fatta beslut om en infrastrukturinvesteringsplan.

Läs även "Lab-on-a-Chip, ett nytt sätt att förstå och undersöka spridningen av miljöföroreningar"

Läs även "Omvandling av koldioxid till bränslen" om Sergey Koroidovs forskning.

Läs även "Jordbruksrester ska ge helt hållbart material" om Joseph Samecs forskning.

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE)