Stockholms universitet logo, länk till startsida

SciLifeLab

SciLifeLab är en nationell forskningsinfrastruktur med bas i Stockholm och Uppsala. Här bedrivs internationellt uppmärksammad forskning inom life science av flera forskargrupper från Stockholms universitet.

Läs mer om SciLifeLab på www.scilifelab.se.

Foto: Camilla Breiler

Nyheter

Forskargrupper