Stockholms universitet logo, länk till startsida

SciLifeLab får central roll i ny miljardsatsning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 3,7 miljarder kronor på grundforskning kring läkemedel, smittspridning och infektionsbiologi, precisionsmedicin och diagnostik, evolution och biodiversitet samt cell- och molekylärbiologi. Värd för programmet, som sträcker sig fram till 2032, är SciLifeLab.

Foto: Camilla Breiler
SciLifeLab i Solna. Foto: Camilla Breiler

Life science-satsningen av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) består av två delar, där den ena är en helt ny nationell satsning på datadriven life science med 3,1 miljarder kronor under tolv år. Den andra delen är en förlängning med 600 miljoner av nuvarande stöd till den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab samt till WCMM, Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet.

Fyra områden är prioriterade inom satsningen. Det rör sig om datadriven forskning inom:

•    cell och molekylärbiologi
•    evolution och biodiversitet
•    precisionsmedicin och diagnostik
•    smittspridning och infektionsbiologi

 


Många nya forskartjänster

– Målet för programmet är att bygga en bred kompetens över hela landet för att säkerställa det framtida behovet av forskare inom datadriven life science både inom akademien och industrin. Totalt planeras rekrytering av 39 internationella toppforskare, en forskarskola för 260 doktorander/industridoktorander samt 210 postdoktortjänster. Som en del av denna satsning kommer en ny tjänsteform, industripostdoktorer, att inrättas som ger 45 nydisputerade forskare möjlighet att kombinera forskning inom akademi och näringsliv, säger Siv Andersson som är ansvarig för grundforskning vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Värd för programmet, som sträcker sig fram till 2032, är SciLifeLab i samverkan med Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet samt de svenska forskningsuniversiteten.

 

”Ett fantastiskt erkännande av SciLifeLab”

Foto:Eva Dalin
Ylva Engström Foto:Eva Dalin

– Det här är ett fantastiskt erkännande av SciLifeLab, som nu firar 10-årsjubileum, att gå vidare och fungera som nav för en sådan här framåtblickande satsning. Det kommer naturligtvis att påverka utvecklingen och dynamiken, vilket jag ser som positivt, säger Ylva Engström, professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut och vicedekan för Naturvetenskapliga fakulteten samt ”Integration Director” och därmed Stockholms universitets främsta representant inom SciLifeLab.

Hon understryker att detta är en satsning för hela Sverige och för att ta vara på all data som produceras vid SciLifeLabs infrastrukturer. På så vis blir det en ännu starkare koppling mellan forskningen och teknikutvecklingen i SciLifeLab, vilket kommer att flytta fram positionerna för vad som är och blir möjligt.

– För Stockholms universitet är det självfallet också mycket positivt att komma med i satsningen direkt, både inom cell- och molekylärbiologi, evolution och biodiversitet, men även för de starka inriktningar vi har inom bioinformatik, datalogi och matematik. Jag är övertygad om att detta ger Stockholms universitet en möjlighet att i ännu högre grad bidra till SciLifeLab med våra styrkeområden inom naturvetenskap, säger Ylva Engström.

Läs rektor Astrid Söderbergh Widdings blogg: KAW-satsning på datadriven livsvetenskap

Läs mer på KAW:s webbplats.