Stockholms universitet

Avslöjar hur cellerna tar upp socker

Över hälften av våra läkemedel påverkar protein som finns på cellens membran. Där finns bland annat de membranproteiner som styr cellernas upptag av socker. Som Wallenberg Scholar bryter David Drew ny mark i förståelsen av transportproteinernas struktur och funktion.

David Drew
David Drew. Foto: Niklas Björling
 

Läs artikel och se film om David Drews forskning på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webbplats.