Stockholms universitet

Livsvetenskaper

På den här temasidan samlar vi material med koppling till forskning inom livsvetenskap, då främst inom ramen för SciLifeLab.

Foto: Hyunho Kim

Aktuellt

Nyheter

Forskningsprojekt

Forskargrupper