Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ny forskning visar hur kroppens kraftverk byggs ihop

Med hjälp av kryoelektronmikroskopi har forskare vid Stockholms universitet på detaljnivå kunnat visa hur mitokondrier, våra cellers kraftverk, byggs ihop av mitoribosomer. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Science.

Science cover
 

I våra celler pågår en ständig energiproduktion, det är i mitokondrien som syret vi andas och maten vi äter omvandlas till den energi vi behöver. Omvandlingen sker i proteiner i mitokondriernas membran. För att skapa dessa proteiner har mitokondrien en egen proteinfabrik – mitoribosomen. Eftersom denna proteinfabrik har en sådan nyckelroll ger mer detaljerade kunskaper större möjligheter att förstå och utveckla läkemedel mot många sjukdomar, till exempel cancer.

Den nya forskningen om mitoribosomen har skett i internationellt samarbete under ledning av Alexey Amunts vid Stockholms universitet, genom att använda avancerade instrument vid SciLifeLab, bland annat kryoelektronmikroskop. Forskargruppens första genombrott kom 2014 och kallades då ”The Resolution Revolution” av den vetenskapliga tidskriften Science.

– Vår nya studie är en ytterligare utveckling av vår tidigare forskning. Vi kan visa hur människans mitoribosom är uppbyggd på detaljnivå, och förklara funktionen hos den molekylära mekanism som ligger bakom den energiproduktion som är en förutsättning för liv, säger Alexey Amunts, docent vid Institutionen för biokemi och biofysik.

 

Mer om forskningen

Längre text om forskningen på engelska: Electron cryo-microscopy sheds light on how bioenergy makers are made in our body

Artikeln ”Mechanism of membrane-tethered mitochondrial protein synthesis” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science.

Läs mer om kryoelektronmikroskopi: Hett intresse för iskalla mikroskop

Forskningen finansieras av Europeiska forskningsrådet, Knut and Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen för Strategisk Forskning Framtidens Forskningsledare, Cancerfonden och Ragnar Söderbergs stiftelse.