Stockholms universitet logo, länk till startsida

Christian Broberger tilldelas rådsprofessur av Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har beslutat om rådsprofessurer inom medicin och hälsa. Av tre nya professurer inom området tilldelas Stockholms universitet en.

Christian Broberger
Christian Broberger, professor i neurokemi. Foto: Mika Nitz Pettersson

Utifrån 35 ansökningar som kommit in har Vetenskapsrådet beviljat tre rådsprofessurer inom området medicin och hälsa. En av dessa går till Christian Broberger, professor i neurokemi vid Institutionen för biokemi och biofysik. Han beviljas 48,2 miljoner kronor för projektet Adaptation i Medfödda Beteenden: Mekanismer för Plasticitet, Flexibilitet och Stabilitet i Hypothalamus.

Detta är första gången Stockholms universitet, som inte har medicinsk fakultet, tilldelas en rådsprofessur inom medicin och hälsa.

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott. Bidragstiden är tio år och ska också möjliggöra etablering och uppbyggnad av en större forskningsmiljö av högsta kvalitet kring en ledande forskare.

Läs mer om Christian Brobergers forskning på SU:s webb.

Läs artikel på KAW:s webb: Hjärnforskare undersöker hur aggression uppstår

Läs även artikel om att Love Dalén tilldelas rådsprofessur.