Stockholms universitet

Fyra universitetsprojekt på IVA:s 100-lista 2023

Stockholms universitet har fyra forskningsprojekt på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) 100-lista. 2023 års lista handlar om teknik i mänskligheten tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Legogubbe som ser ut som en raket med en ballong i handen

De 79 utvalda projekten på IVA:s 100-lista bedöms av IVA att ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Projekten med anknytning till Stockholms universitet finns i två kategorier – Cirkulär ekonomi och Deep tech.

Inom Cirkulär ekonomi lyfts två projekt:

  • CelluCircle som handlar om hur man kan hantera och återanvända alla komponenter i textilavfall, inte bara fibrer. Forskare från Institutionen för material- och miljökemi ingår.
  • Green electrocatalysts for carbon capture and fuel production om selektiv infångning och reducering av koldioxid till återvinningsbara bränslen som metanol och vätgas. Forskare från Institutionen för organisk kemi och från Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut.

I kategorin Deep tech återfinns två projekt:

  • Hyperplex PCR (hpPCR) – Making advanced molecular testing available to everyone, nästa generation PCR-teknik som gör det möjligt att detektera upp till 100 målmolekyler i ett enda provrör med hjälp av konventionell labbutrustning. Forskare från Institutionen för biokemi och biofysik ingår.
  • Hatescan: AI för att känna igen toxiskt språk, en AI-modell som kan känna igen kränkande språkbruk på svenska och kan användas för moderera kommentarsfält liksom för att uppmärksamma skribenter på att kommentarer kan uppfattas som toxiska. Forskare från Institutionen för data- och systemvetenskap ingår.
    Läs mer om Hatescan och en av forskarna bakom projektet

Mer om projekten på Kungl Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-lista finns på IVA:s webb www.iva.se.