Stockholms universitet logo, länk till startsida

Grottlejonet uppdelat i två underarter

Ny forskning vid Centrum för paleogenetik visar att det utdöda grottlejonet var en egen art som var uppdelad i en östlig och en västlig underart.

Foto: Love Dalén
Grottlejonungen Spartak hittades i Sibirien för några år sedan. Foto: Love Dalén

(Artikeln publicerades ursprungligen 4 augusti 2020 på universitetets webb.)

– Grottlejonet var ett av de mest vanliga stora rovdjuren under den senaste istiden, med en utbredning över hela norra Eurasien och Nordamerika. Det dog ut för cirka 14 000 år sedan, säger Love Dalén, professor i evolutionär genetik och verksam vid Centrum för paleogenetik, som är en gemensam satsning mellan Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet.

Foto: Jacquelyn Gill
Love Dalén undersöker grottlejonet Spartak. Foto: Jacquelyn Gill

I studien har gener och släktskap mellan utdöda grottlejon och dagens lejon undersökts. Forskarna har jämfört mitokondriernas arvsmassa från 31 individer, bland dem ”Spartak”, en grottlejonunge som Love Dalén hittade i Sibirien för ett par år sedan och som sedan har analyserats vid Centrum för paleogenetik. Spartak hade varit nedfrusen i 28 000 år innan han upptäcktes och är det bäst bevarade isåldersdjuret som någonsin hittats.
Fokus i den nya studien har varit att ta reda på om grottlejonet har varit en egen art, något som länge har varit omtvistat.
– Vår studie tyder på att grottlejonet var en separat art, skild från det moderna lejonet. Analyserna ger även stöd för teorin att grottlejonet även var uppdelad i en östlig och en västlig underart, säger David Stanton som är studiens försteförfattare och tidigare postdoktor vid Centrum för paleogenetik.

 

Var troligen större än dagens lejon

Enligt forskarnas analys delade sig arten grottlejon från det vi kallar dagens lejon från varandra för ungefär 1,85 miljoner år sedan. Grottlejonet tros ha varit något större än dagens lejon och hannarna kan ha saknat man – enligt grottkonst från senaste istiden.
– Nu går vi vidare med ytterligare analyser, där vi siktar på att kartlägga hela arvsmassan från ett flertal grottlejon, så att vi kan undersöka vilka gener som gjorde ett grottlejon till grottlejon, säger Love Dalén.

Mer information

Studien ”Early Pleistocene origin and extensive intra-species diversity of the extinct cave lion” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.