Stockholms universitet logo, länk till startsida

Mobiltelefoner kan bidra till enkelt virustest

Professor Mats Nilsson vid Stockholms universitet leder ett av de projekt med inriktning på covid-19 som nu får anslag från SciLifeLab samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Projektet går ut på att utveckla ett snabbt och enkelt test för virus, där mobiltelefonen kan bli ett viktigt verktyg.

Foto: Eva Dalin
Mats Nilsson. Foto: Eva Dalin

(Artikeln ursprungligen publicerad på universitetets webb 14 april 2020.)

Forskningscentret SciLifeLab (Science for Life Laboratory) genomförde häromveckan en nationell utlysning för projekt som riktar in sig på covid-19. Denna möjlighet till omedelbar finansiering av utvalda projekt är möjligt tack vare ett mångmiljonstöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Närmare 300 ansökningar kom in och i denna första fas beviljas elva projekt med fokus på virus- och immundiagnostik för covid-19 och sex initiativ kring provinsamling och biobanker stöd.

 

Anslag till Mats Nilsson

Fyra projekt inom kategorin ”Alternativa metoder för virustestning” får anslag. Ett av dessa går till Mats Nilsson, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. Han får drygt 300 000 kronor till projektet RCA-COVID-DIA som handlar om att skapa ett enkelt virustest.
– Vi vill ta fram ett virustest som kan göras ute i samhället, på arbetsplatser, vårdcentraler, och kanske rent av i hemmet. Testet skall vara snabbt och enkelt och kunna läsas av direkt med ögat eller med en enkel modul om sätts på en mobiltelefon, säger Mats Nilsson.

I projektet ska en idé testat som bygger på många års forskning och där forskarna hoppas kunna skapa en ny form av snabbtester.
– Vi tror att det är viktigt att tester kan spridas ut i samhället som ett komplement till de centraliserade tester som görs i sjukvården.

Förutom Mats Nilsson ingår ett par doktorander och postdoksforskare i hans forskargrupp i projektet men även flera forskare vid SciLifeLab kommer att vara involverade.

Utöver de projekt som stöds via utlysningen bidrar SciLifeLab också med två initiativ inom testning av covid-19, vilka möjliggörs genom tidigare anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det rör sig om provtagning av smittade och sjukhusvårdade patienter i syfte att utforska sjukdomsförloppet under ledning av Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet, samt att öka testkapaciteten för att upptäcka personer som bär på coronaviruset SARS-CoV-2, under ledning av Lars Engstrand, Karolinska Institutet och SciLifeLab.

Läs mer på SciLifeLabs webbplats.