Stockholms universitet

Kartlägger krafterna bakom proteinernas veckning

Nyfikenheten är Gunnar von Heijnes främsta drivkraft. Med ett förnyat Scholaranslag följer han nu upp nya spår i forskningen kring proteinernas struktur och veckning.

Foto: Magnus Bergström/KAW
Gunnar von Heijne Foto: Magnus Bergström/KAW

Läs reportaget om Gunnar von Heijnes forskning på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webbplats.