Stockholms universitet

Love Dalén ny professor vid Zoologiska institutionen

Love Dalén, forskningsledare verksam vid Centrum för paleogenetik, anställs som professor vid Zoologiska institutionen.

DNA-analys av fossiler och andra förhistoriska lämningar av organismer har under många år bedrivits i nära samarbete mellan forskare vid Stockholms universitet (SU) och Naturhistoriska riksmuseet (NRM). För att ytterligare utveckla och stärka detta viktiga forskningssamarbete öppnade SU och NRM det gemensamma Centrum för paleogenetik (CPG) år 2020.   
    

Love Dalén
Love Dalén. Foto: Pete Allibone

Verksamheten inom CPG bygger på ett nära samarbete mellan främst zoologer och arkeologer från SU och NRM. De drivande krafterna bakom denna forskning är zoologen Love Dalén och arkeologen Anders Götherström. CPG har även tillgång till infrastruktur vid den nationella forskningsfaciliteten SciLifeLab. Sedan CPG:s tillkomst har forskarna publicerat en rad studier i de främsta vetenskapliga tidskrifterna som fått mycket stor internationell uppmärksamhet –  det rör sig bland annat om studier av DNA hos mammutar och grottlejon samt DNA från förhistoriska människor i Europa och Asien.

 

Fortsatt verksam vid CPG

Från och med den första juli 2022 kommer Love Dalén att vara anställd vid Stockholms universitet. Han kommer då att vara professor vid Zoologiska institutionen, en institution han under många år varit affilierad till och haft nära samarbete med. Love Dalén kommer fortsatt att vara verksam som forskningsledare vid CPG och bedriva forskning med samma inriktning som idag och med stöd av det tioåriga rådsprofessorbidrag som han nyligen erhållit från Vetenskapsrådet i mycket hård konkurrens. Love Dalén kommer framgent att vara affilierad till NRM – liksom han tidigare var affilierad till SU.
    
Love Dalén har arbetat vid Naturhistoriska riksmuseet sedan 2009 och säger nu att han ser fram emot att verka inom Stockholm universitets breda akademiska miljö.
 – Jag har ett starkt band till museet och kommer fortsatt att arbeta tillsammans med museet på flera sätt, bland annat i den publika verksamheten.
    
Henrik Cederquist, vicerektor för naturvetenskap vid Stockholms universitet, säger att det är glädjande att Love Dalén även fortsatt kommer att ha tyngdpunkten av sin verksamhet i anslutning till CPG och bygga vidare på den långa traditionen av utmärkt samarbete med museet.
 – Förhistoriskt DNA är ett forskningsområde som det finns stort intresse för på olika håll i världen och konkurrensen är stor om de främsta forskarna. Love Dalén kommer fortsatt att leda och bidra till utvecklingen av verksamheten vid CPG och därigenom också vid SU och NRM.

 

Verksamheten vid CPG utvecklas vidare

Vid CPG utvecklas dessutom nya forskningsområden. Anna Linderholm vid Institutionen för geologiska vetenskaper beviljades 2021 ett bidrag från Vetenskapsrådet till projektet ”Norra Skandinaviens Pionjärer”, där hon och hennes medarbetare bland annat ska försöka ta fram sediment-DNA från de första människorna som koloniserade Skandinavien. NRM och SU fortsätter även att utveckla och fördjupa sitt CPG-samarbete med SciLifeLab, bland annat genom det nationella Wallenbergfinansierade programmet för Data-Driven Life Science (DDLS), där NRM nyligen rekryterat Tom van der Valk som DDLS Fellow med placering på CPG.
    
Läs mer om Centrum för paleogenetik.