Stockholms universitet logo, länk till startsida

Anslag för infrastruktur vid SciLifeLab

Professor Mats Nilsson vid Stockholms universitet tilldelas anslag från Vetenskapsrådets för infrastruktur.

Foto: Eva Dalin
Mats Nilsson Foto: Eva Dalin

I Vetenskapsrådets utlysning ”Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur” har 11 av 41 ansökningar beviljats bidrag. Totalt beviljades 80 miljoner kronor för bidragsperioden 2020-2024. De 11 bidragen fördelades på 6 lärosäten.

En av dem som får anslag är professor Mats Nilsson vid Institutionen för biokemi och biofysik  och verksam vid SciLifeLab. Han erhåller 5,9 miljoner kronor för sin ansökan att ”Tillgängliggöra targeted spatial omics för forskning och diagnostik”.