Stockholms universitet

Här byggs modeller av de minsta delarna i cellernas universum

Alexey Amunts forskargrupp har gett sig i kast med att kartlägga atomstrukturen hos mitoribosomen – den sinnrika maskin som ser till att våra celler omvandlar föda till energi. Till sin hjälp har de en teknik som revolutionerat fältet de senaste åren: kryoelektronmikroskopi.

Foto: Magnus Bergström/KAW
Alexey Amunts (stående) och Rasmus Kock Flygaard. Foto: Magnus Bergström/KAW

Läs artikeln om Alexey Amunts forskning vid SciLifeLab på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses webbplats.