Stockholms universitet

Lignin kan ersätta bisfenol A

I en ny studie har forskare vid Stockholms universitet utvecklat en metod där lignin från skogen kan användas för att ersätta den farliga kemikalien bisfenol A – men även vara ett alternativ till bomull.

Rester från sågverk
Rester från sågverk samt pappers- och massaindustrin kan användas för att ersätta bisfenol A. Foto: Mostphotos/Stokkete

Bisfenoler är en grupp av kemikalier där den mest kända och välstuderade är bisfenol A som framför allt används i framställning av polykarbonatplast och epoxi. Polykarbonatplast används inom många områden, till exempel som byggmaterial i fordons- och byggindustrin samt i vissa plastflaskor och lådor för matförvaring. Epoxi förekommer bland annat i elektronik, i byggmaterial och som skyddande ytbehandling på insidan av förpackningar för livsmedel, som konserv- och läskburkar. Bisfenol A används också på ytan av utskriftpapper för termoskrivare, till exempel i vissa typer av kassakvitton.

Forskning har visat att låga halter av bisfenol A kan släppa från polykarbonatplast och epoxi och överföras till mat eller dryck som är i kontakt med materialet. På senare år har användningen av bisfenol A begränsats kraftigt eftersom djurstudier visar att ämnet är reproduktionsstörande och har hormonstörande egenskaper. Sedan 2011 är ämnet inom EU förbjudet i nappflaskor och sedan 2020 även i termopapper för kassakvitton. Dock finns ännu inga restriktioner mot användningen av andra bisfenoler.

 

Ny studie i Nature om lignin

Joseph Samec
Joseph Samec i sitt laboratorium. Foto: Ingmarie Andersson

Forskning pågår världen över för att hitta material som kan ersätta bisfenol A och därmed undvika de hälsoskadliga effekterna av kemikalien. Forskare vid Stockholms universitet och universitet i Kina och USA har i dagarna publicerat en studie i tidskriften Nature om lignin (en grupp ämnen som ingår i växternas cellväggar och idag oftast är en biprodukt inom pappers- och massaindustrin). I studien har forskarna lyckats utveckla en ny metod att dela upp lignocellulosa (träråvara) i olika fraktioner så det skapas en icke toxisk biobaserad plast som skulle kunna ersätta bisfenol A. Fraktioneringen gör även att textilfiber bildas, som i sin tur kan användas för tillverkning av textil.  

– Vår studie innebär att det nu går att gå från trä direkt till en icke-toxisk bisfenol. Det gör vi genom att tämja ligninet att reagera på ett nytt sätt, säger Joseph Samec, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

Tidigare har liknande resultat åstadkommits i flera steg, och därmed med större insatser av arbete och energi. Den nya utvecklade metoden sker under hållbara reaktionsbetingelser och de kemikalier som tillsätts och bildas är inte giftiga.

 

Stor potential för positiv miljö- och klimatpåverkan

Resultaten kan möjliggöra att delar av trä som inte går till kartong eller plankor kan konverteras till plaster och textilier.
– Därmed så kan delar av trä som inte förädlas användas till att göra produkter som kan ersätta fossila produkter på marknaden som är väldigt skadliga för miljön såsom bisfenol A. Bomull ¬ – som har en stor miljöpåverkan i form av vattenanvändning, gödsling, pesticider och användning av stora landarealer – skulle även kunna ersättas med den nya metoden, säger Joseph Samec.

Läs artikel i Nature Selective lignin arylation for biomass fractionation and benign bisphenols
Läs mer om bisfenoler hos Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet