Analys: Förslaget till förordning för tvätt- och diskmedel saknar utökat fosfatförbud

I slutet av april 2023 presenterade EU-kommissionen ett förslag på ny förordning för tvätt- och rengöringsmedel och tensider. Det ska ersätta en äldre existerande lagstiftning som bl a förbjuder fosfater i maskindiskmedel i konsumentprodukter. Nu hade man hoppats att EU-kommissionen skulle föreslå fosfatförbud även i handdiskmedel och i industrirengöringsmedel. Men tyvärr är inte detta med i förslaget.

Förslaget handlar mest om mikroorganismer, t ex bakterier i tvättmedel, vilket har varit helt oreglerat hittills och frågor om villkor för att marknadsföra olika produkter. Som sagt, frågan om fosforinnehåll i handdiskmedel och industrirengöringsmedel finns inte med. Detta trots att EU-kommissionen har ställt sig bakom Helcoms handlingsplan för Östersjön (BSAP, E27-E29) där mål sätts för att reducera fosfatinnehåll i dessa produkter. Om inte den föreslagna förordningen tar med detta kommer det troligen bli svårare att få igenom Helcoms målsättningar.

Fosfatmängderna i handdiskmedel respektive industrirengöringsmedel är sannolikt små i relation till fosfatinnehållet i toalettavfallet. Därför höjs rösters för att inte ta med dessa produkter i förslaget. Men ett motargument är att fosfor är en ändlig resurs och ju mer vi kan spara på denna, desto bättre.

Ett annat argument för att inte ställa krav på fosfater, är att reningsverken är duktiga på att rena fosfor så regler behövs inte. Men det gäller ju inte alla reningsverk i Östersjöländerna. Flera länder renar inte ännu 97 % av fosforn såsom t ex Finland och Sverige. Dessutom används ju handdiskmedel ofta i sommarstugor med enskilda avlopp. Därutöver är det givet att ju mindre fosfor vi kan föra in i systemen, desto mindre behöver vi ta hand om i reningsverken. Uppströmsarbete är förstås att föredra.

Öppet för allmänheten att tycka till

Ett tredje argument mot att skärpa lagstiftningen rörande fosfater i industrirengöringsmedel, är att det inte finns tillräckliga alternativ på marknaden. Men det var precis vad som sas när förbudet mot fosfat i tvättmedel beslutades och det tog inte lång tid förrän det fanns alternativ på marknaden. Om det blir skärpta krav, kommer den nya lagstiftningen möjliggöra en anpassningsperiod. Redan idag går det att köpa industridiskmedel som är fosfatfria om man väljer miljömärkt. Miljökriterierna i EU:s miljömärkning EU-blomman ställer krav rörande fosforinnehåll även för industriella disk- och tvättmedel.

EU-kommissionens förslag hanteras nu av myndigheterna och kommer att skickas ut på remiss. Kemikalieinspektionen har fått till uppgift av regeringen att göra en konsekvensanalys av förslaget, vilken ska presenteras 22 juni. Det finns även en konsultation ute från EU-kommissionen som är öppen t o m den 20 juli 2023 där vem som helst kan tycka till. Vi här på SU Östersjöcentrum fortsätter att hålla ögonen på förslaget.

Text: Gun Rudquist