Övergödning

Övergödning - Östersjöns största problem. Här kan du läsa den senaste forskningen, kommentarer och analyser om övergödning.

 

Nyheter om övergödning

Läs vår senaste forskning och nyheter om övergödning.

Nyheter om övergödning

 

 

Policy briefs och faktablad om övergödning

Läs våra policy briefs om övergödning

 

Baltic Eyes artikelarkiv om övergödning

Här hittar du Baltic Eyes artikelarkiv om övergödning 2018-2021. Nyare artiklar hittar du i Baltic Eyes nyhetsflöde, se ovan. Kontakta oss för att få äldre artiklar.

Analys: Svagt miljöavtryck hittills av livsmedelsstrategin

2021.11.22: Den svenska livsmedelsstrategin har som mål att både säkra livsmedelsförsörjningen och verka för att viktiga miljömål nås. Men när strategin omsätts i praktiken adresseras inte havsmiljön tillräckligt.

Analys: Svagt miljöavtryck hittills av livsmedelsstrategin

 

Från jord till bord – hur då?

2021.09.23: Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist reder ut turerna kring förslaget till EU:s nya livsmedelsstrategi och hur det hänger ihop med den gröna given och den gemensamma jordbrukspolitiken.

Från jord till bord – hur då?

 

Kommentar: Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

2021.09.17: Östersjöcentrum välkomnar de satsningar på förbättrad avloppsrening och internationellt kemikaliearbete som regeringen föreslår i höstbudgeten. När det gäller den starkt hotade ålen skulle vi däremot ha velat se skarpare åtgärdsförslag.

Kommentar: Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

 

Varför är de syrefria bottnarna så stora? Se vår film om Östersjöns syrefria bottnar

2021.07.22: Östersjöcentrums forskare säger ofta att det går åt rätt håll när det gäller övergödningen i Östersjön. Samtidigt kommer täta rapporter om algblomningar och de syrefria bottnarna är rekordstora. Hur går detta ihop? I en ny film förklarar vi hur det kan vara så dåligt – och samtidigt bli bättre.

Varför är de syrefria bottnarna så stora? Se vår film om Östersjöns syrefria bottnar

 

Baltic Breakfast: Sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv

2021.07.20: Hur bra är ökad konsumtion av sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv och hur kan konsumenterna förmås att göra hållbara val? Dessa frågor var i fokus under juni månads Baltic Breakfast, där forskarna Sara Hornborg och Malin Jonell medverkade.

Baltic Breakfast: Sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv

 

Östersjöpodden – en ny podd om havsforskning och politik

2021.07.05: Lagom till sommaren lanserar Östersjöcentrum en ny podd. Nya avsnitt av Östersjöpodden kommer att spelas in och släppas löpande, och innehållet kommer att kretsa kring havsforskning och politik som rör Östersjön.

Östersjöpodden – en ny podd om havsforskning och politik

 

Kommentar: ”Havet och människan” en grundlig genomgång av havsfrågorna men få skarpa åtgärder

2021.05.26: Efter nästan två års intensivt arbete lämnade Miljömålsberedningen, MMB, i januari 2021 sitt slutbetänkande till dåvarande miljöminister Isabella Lövin – en diger lunta på 1600 sidor. Rapporten heter "Havet och människan" och tar på ett föredömligt sätt ett helhetsgrepp om havsfrågorna, knappast någon fråga lämnas odiskuterad.

Kommentar: ”Havet och människan” en grundlig genomgång av havsfrågorna men få skarpa åtgärder

 

Ny studie: Miljöövervakningen av bottenfauna behöver ta större hänsyn till miljögifter

2021.04.13: En ny studie visar att miljögifter har större inverkan på Östersjöns bottensamhälle än vad man tidigare känt till. Enligt forskarna måste det tas större hänsyn till miljögifter när man använder vitmärlor och andra bottendjur för att bedöma hur påverkade olika havsområden är av övergödning och syrebrist.

Ny studie: Miljöövervakningen av bottenfauna behöver ta större hänsyn till miljögifter

 

Framtidens Östersjön – två möjliga vägar

2021.02.23: Vid full efterlevnad av globala hållbarhetsmål och Baltic Sea Action Plan är det möjligt att få tillbaka ett ekonomiskt värdefullt fiske, fler baddagar utan algblomningar om somrarna och en högre biologisk mångfald i havet. Går utvecklingen istället mot ett fortsatt fossilberoende, med få regleringar av övergödning och fiske så kan flera viktiga ekosystemtjänster gå förlorade. Det visar forskning från projektet BalticAPP.

Framtidens Östersjön – två möjliga vägar

 

Kommentar: Dåliga förutsättningar för algodling i Östersjön

2021.01.28: Algodlingar beskrivs i ett nytt EU-initiativ som en outnyttjad resurs, som med liten miljöpåverkan kan användas för att producera allt från mat till läkemedel och gödsel. Möjligheterna för att i närtid utveckla lönsamma algodlingar i Östersjön är dock små.

Kommentar: Dåliga förutsättningar för algodling i Östersjön

 

Baltic Breakfast: Forskarna om havsbetänkandet - Bra helhet med plats för fler konkreta åtgärder

2021.01.28: Miljömålsberedningens betänkande ”Havet och människan” ger en heltäckande beskrivning av miljöproblemen till havs och rymmer många viktiga åtgärdsförslag. Men enligt Östersjöcentrums forskare kvarstår frågan om hur flera av förslagen ska genomföras i praktiken. De hade också gärna sett mer fokus på stöd till forskning om åtgärders effektivitet.

Baltic Breakfast: Forskarna om havsbetänkandet - Bra helhet med plats för fler konkreta åtgärder

 

Kommentar: Östersjöns 2020 – framgångar och bakslag

2021.01.28: År 2020 - var det bara dåligt? Pandemin tenderade att överskugga allt annat, men låt oss glömma det fruktansvärda coronaviruset en stund och fundera över om 2020 förde med sig något positivt för Östersjön och vad vi kan vänta oss av 2021.

Kommentar: Östersjöns 2020 – framgångar och bakslag

 

Analys: Fisket har väldigt liten effekt på övergödningen i Östersjön

2021.01.21: Att se det storskaliga sill- och skarpsillsfisket i Östersjön som en övergödningsåtgärd rimmar illa med den faktiska situationen i havet, skriver Östersjöcentrums Henrik Hamrén.

Analys: Fisket har väldigt liten effekt på övergödningen i Östersjön

Den stora planktonförändringen i Östersjön – bra eller dålig för ekosystemet?

2020.11.16: Östersjöns sammansättning av växtplankton håller på att förändras. Utvecklingen mot mer cyanobakterier och färre kiselalger påverkar hela det marina ekosystemet. För havsforskningen är den stora frågan: Hur?

Den stora planktonförändringen i Östersjön – bra eller dålig för ekosystemet?

 

Baltic Breakfast: Nya Baltic Sea Action Plan

2020.10.15: Forskare vid Stockholms universitet har spelat en viktig roll när det gäller att bistå med vetenskapligt underlag för Helcoms uppdatering av Baltic Sea Action Plan, BSAP. Vid oktober månads Baltic Breakfast berättade Bo Gustafsson och Emma Undeman om sitt arbete med övergödning och farliga ämnen.

Baltic Breakfast: Nya Baltic Sea Action Plan

 

Analys: Fisket i Östersjön har inte gått enligt (flerårs)plan

2020.09.28: Nedgången för torsk och sill/strömming i Östersjön kan inte skyllas enbart på gamla synder. Den måste också ses som en signal på att något inte står rätt till i förvaltningen, skriver Östersjöcentrums vetenskapsjournalist Henrik Hamrén.

Analys: Fisket i Östersjön har inte gått enligt (flerårs)plan

 

Kommentar: Miljöövervakning, marina reservat och avancerad avloppsrening behövs för Östersjöns miljö

2020.09.14: Östersjöcentrum välkomnar regeringens höstbudgetsatsning på svensk natur – och ger konkreta förslag till hur pengarna som rör havsmiljön ska användas i praktiken för att komma till bäst nytta.

Kommentar: Miljöövervakning, marina reservat och avancerad avloppsrening behövs för Östersjöns miljö

 

Kommentar: EU-kommissionens färdplan för nytt slamdirektiv behöver mer fokus på hav och stallgödsel

2020.09.11: EU-kommissionens färdplan för ett nytt slamdirektiv måste fokusera mer på hav och stallgödsel. Debatten om återanvändning av avloppsslam har pågått i decennier och har huvudsakligen handlat om fördelar och risker med att sprida slammet på åkermark.

Kommentar: EU-kommissionens färdplan för nytt slamdirektiv behöver mer fokus på hav och stallgödsel

 

Övergödningsutredningen fick häst-Sverige att sparka bakut

2020.09.10: Hästhållarna vill att problem med gödselhantering och näringsläckage sköts frivilligt medan forskarna bakom den statliga övergödningsutredningen menar att det också behövs regler för att nå bra resultat.

Övergödningsutredningen fick häst-Sverige att sparka bakut

 

Kommentar: Östersjöcentrum välkomnar regeringsförklaringens betoning av haven

2020.09.08: Idag öppnade riksmötet, alltså riksdagens arbete. Statsministern avgav sin regeringsförklaring. Redan i andra meningen lyftes klimatfrågan fram: "Vi ser allt oftare i forskningen hur klimatförändring kan på olika sätt försämra Östersjöns miljö.”

Kommentar: Östersjöcentrum välkomnar regeringsförklaringens betoning av haven

 

Kommentar: Övergödningsutredning måste ta i jordbrukets strukturella problem

2020.08.25: Statens senaste utredning om lokala insatser för att nå målet ”Ingen övergödning” saknar skarpa förslag för jordbrukets strukturella problem, skriver Östersjöcentrum i sitt remissvar.

Kommentar: Övergödningsutredning måste ta i jordbrukets strukturella problem

 

Baltic Breakfast: Klimatförändringarna förstärker övergödningseffekter – men åtgärder fungerar

2020.06.11: Klimatförändringarna gör det ännu viktigare än tidigare att motverka övergödningen i Östersjön. Och de åtgärder vi gör för att minska näringsutsläppen får effekt, även i ett förändrat klimat. Vid senaste Baltic Breakfast presenterades den policy brief och rapport som Östersjöcentrum, tillsammans med SMHI, tagit fram på ämnet.

Baltic Breakfast: Klimatförändringarna förstärker övergödningseffekter – men åtgärder fungerar

 

Skyddade områden och minskade näringsutsläpp i nya EU-strategier

2020.06.09: Två tunga EU-dokument som kan ha stor påverkan på havsmiljön presenterades nyligen efter flera förseningar. Strategierna som rör biologisk mångfald och livsmedelsproduktion innehåller mycket positivt, men saknar samtidigt några viktiga pusselbitar, konstaterar forskare och omvärldsanalytiker vid Östersjöcentrum.

Skyddade områden och minskade näringsutsläpp i nya EU-strategier

 

Analys: Danska toalettutsläpp – nyttig parterapi för människan och havet?

2020.05.29: Danmarks planerade utsläpp av avloppsvatten i Öresund har väckt en livlig debatt. Men diskussionen handlar om mer än en förstörd badsäsong. I bästa fall leder den till en bredare diskussion om hur vi vårdar vår relation med havet.

Analys: Danska toalettutsläpp – nyttig parterapi för människan och havet?

 

Gäddor gynnas när våtmarker återskapas

2020.05.20: En kraftig ökning av gäddyngel, men inga tydliga effekter på det omgivande ekosystemet. Det visar en ny rapport om hur återställda våtmarker har påverkat kustens rovfiskbestånd under det senaste decenniet.

Gäddor gynnas när våtmarker återskapas

 

Kommentar: Krisen i miljömålsarbetet borde skaka om oss

2020.04.29: Sverige kommer inte att nå sina miljömål i tid. För havsmiljön ser det dystert ut. Inom flera områden står utvecklingen stilla, och för arbetet med minskad klimatpåverkan och ökad går utvecklingen åt fel håll, enligt Naturvårdsverkets senaste redovisning.

Kommentar: Krisen i miljömålsarbetet borde skaka om oss

 

Kommenar: Plus och minus för havet i vårbudgeten 2020

2020.04.15: Idag presenterade regeringen vårändringsbudgeten. I år, i coronatider, en speciell budget förstås. Vanligen innehåller vårändringsbudgeten mindre justeringar av den rådande budgeten, som ju presenterades, debatterades och antogs hösten innan. Men i år är det annorlunda. En snabb genomläsning av några delar ger vid handen att det är både är nedskärningar och tillskott för havets del.

Kommenar: Plus och minus för havet i vårbudgeten 2020

 

Havspolitiken på sparlåga, enligt policyexperter

2020.04.08: Coronakrisen har bromsat flera centrala EU-politiska processer som berör havsmiljön. Viktiga beslut har skjutits upp och medel till miljöåtgärder kan komma att omdirigeras för att istället stödja näringarna. Östersjöcentrums policyexperter ger dig den samlade bilden av coronaläget inom havspolitiken.

Havspolitiken på sparlåga, enligt policyexperter

 

Baltic Breakfast: EU:s jordbruksstöd påverkar Östersjön negativt

2020.03.13: EU:s nuvarande direktstöd till jordbruken har negativa effekter för Östersjön. Om stöden togs bort skulle övergödningen minska, visar nya studier som presenterades vid veckans Baltic Breakfast. Samtidigt finns det stora skillnader när det gäller vilka krav som lantbrukarna ställer för att genomföra frivilliga miljöåtgärder på sina gårdar.

Baltic Breakfast: EU:s jordbruksstöd påverkar Östersjön negativt

 

Forskare: Bottentrålning hotar havsbottnens integritet

2020.03.09: Bottentrålning har betydande effekter på livet på havsbottnen och kan också leda till att näringsämnen och farliga kemikalier frigörs från sedimenten. Dessa effekter är viktiga att ta hänsyn till när fiskets miljöpåverkan utvärderas, menar forskare vid Stockholms universitet.

Forskare: Bottentrålning hotar havsbottnens integritet

 

Så övergött hade Östersjön varit om inget gjorts

2020.03.05: 75 procent högre halter av kväve än idag och 50 procent mer växtplankton. Så hade Egentliga Östersjön sett ut om inga åtgärder hade gjorts för att begränsa övergödningen, enligt nya studier. "Det tar tid innan minskningen av belastningen får effekt i havet, men hade vi inte begränsat utsläppen i tid hade situationen i Östersjön varit katastrofal idag", säger Bo Gustafsson, oceanograf och föreståndare för Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Så övergött hade Östersjön varit om inget gjorts

 

Baltic Breakfast: Varför når vi inte miljömålen?

2020.02.18: Hur kommer det sig att många av de mål som sätts upp för miljöpolitiken inte nås? Den frågan har forskarna Michael Gilek och Mikael Karlsson studerat under lång tid och några svar presenterades vid februari månads Baltic Breakfast.

Baltic Breakfast: Varför når vi inte miljömålen?

 

Analys: Avloppsslam och stallgödsel – två sidor av en cirkulär helhetssyn

2020.02.04: För att fatta kloka beslut om hur fosforn i avloppsslam ska tas tillvara måste man se till hela systemet och inte stirra sig blind på en del i taget, konstaterar Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist efter att ha lyssnat på en paneldiskussion om regeringens slamutredning.

Analys: Avloppsslam och stallgödsel – två sidor av en cirkulär helhetssyn

 

Ekosystembaserad förvaltning – så kan den bli verklighet

2020.02.04: Om havsförvaltningen ska lyckas gå från teori till verkstad när det gäller ekosystemansatsen krävs det bland annat bättre koll på havets energi- och näringsflöden och satsningar på mindre modellområden. Det föreslår forskare från Havsmiljöinstitutet och Östersjöcentrum i en rapport till miljömålsberedningen.

Ekosystembaserad förvaltning – så kan den bli verklighet

 

Kommentar: Jordbruket saknas i framtagandet av ny handlingsplan för cirkulär ekonomi

2020.01.20: Vid lanseringen av EU:s nya gröna giv (Green deal) utlovade kommissionen en ny handlingsplan för att snabba på EU:s omställning till en cirkulär ekonomi.

Kommentar: Jordbruket saknas i framtagandet av ny handlingsplan för cirkulär ekonomi

Klimatförändringen gör det ännu viktigare att minska övergödningen

2019.12.13: Kraftigt minskade näringsutsläpp från land kommer att leda till minskad övergödning i Östersjön och bättre havsmiljö fram till år 2100 – oavsett hur allvarliga effekterna från klimatförändringen blir. Detta visar en rapport och en policy brief av forskare vid Östersjöcentrum och SMHI.

Klimatförändringen gör det ännu viktigare att minska övergödningen

 

Baltic Breakfast: Långa tidsserier – nödvändiga för att förstå förändring

2019.12.06: Miljöövervakningens långa tidsserier är den enda källan till kunskap om storskaliga processer i havsmiljön och borde därför k-märkas. Det var budskapet vid veckans Baltic Breakfast där även Östersjöcentrums nya policy brief presenterades.

Baltic Breakfast: Långa tidsserier – nödvändiga för att förstå förändring

 

Analys: Detta kan Östersjön förvänta sig av den nya EU-kommissionen

2019.12.04: "Förväntningarna på kommissionär Sinkevičius är höga".

Analys: Detta kan Östersjön förvänta sig av den nya EU-kommissionen

 

Tidsserier av oskattbart värde

2019.12.03: Långa tidsserier med data från miljöövervakningen är av fundamentalt värde för ett fungerande havsmiljöarbete. Det menar forskare och miljöövervakare vid Stockholms universitet, som tagit fram en ny policy brief om vikten av att värna miljöövervakningens långa tidsserier.

Tidsserier av oskattbart värde

 

Baltic Breakfast: Mer hopp än flopp för Östersjön

2019.10.03: Det finns hopp för Östersjön när det gäller övergödningen, där utvecklingen går åt rätt håll. Men för ekosystemet är det flera faktorer som samverkar och åtgärder krävs inom flera områden för att inte framtiden ska innebära en flopp.

Baltic Breakfast: Mer hopp än flopp för Östersjön

 

Klimatförändringarna drabbar Östersjön extra hårt

2019.09.27: Effekten av klimatförändringarna ses nu tydligt på haven och utvecklingen går snabbt. Det slår FN:s klimatpanel, IPCC, fast i en specialrapport som släpptes i veckan. I ett instängt och grunt hav som Östersjön blir effekterna extra påtagliga och klimatförändringarna är på sikt ett lika stort hot mot Östersjön som övergödningen, konstaterar Östersjöcentrums vetenskapliga ledare Christoph Humborg.

Klimatförändringarna drabbar Östersjön extra hårt

 

Kommentar: Välkomna satsningar på havsmiljön i regeringens budget

2019.09.19: Det finns välkomna satsningar på havsmiljön i den budget som regeringen presenterade den 18 september.

Kommentar: Välkomna satsningar på havsmiljön i regeringens budget

 

Östersjödagarna i Almedalen: Två perspektiv på musselodling

2019.07.04: Är musselodling en effektiv åtgärd mot övergödning i Östersjön? Nej, svarar Östersjöcentrums forskare Nils Hedberg. Ja, svarar Susanna Minnhagen, representant för EU-projektet Baltic Blue Growth. I Almedalen möttes de för ett gemensamt seminarium.

Östersjödagarna i Almedalen: Två perspektiv på musselodling

 

2019.06.20: Kommentar: Uppskalning av musselodlingar innebär miljörisker

 

17 miljoner ton fosfor på land påverkar övergödningsarbetet

2019.06.14: Nästan hälften av den fosfor som tillförs Östersjön kan komma från en stor ansamling av lagrad fosfor på land. Beslutsfattare måste ta hänsyn till detta när de utformar åtgärder och mål för att minska näringsutsläppen till havet, säger forskaren Michelle McCrackin.

17 miljoner ton fosfor på land påverkar övergödningsarbetet

 

Baltic Breakfast: Kunskap om ”fosforarvet” på land förbättrar arbetet mot övergödningen

2019.06.12: Det 17 miljoner ton stora ”fosforarvet” på land måste integreras i arbetet mot övergödningen i Östersjön. På tisdagens Baltic Breakfast visade forskare hur ökad kunskap om dessa stora fosforansamlingar kan leda till bättre gödslingsstrategier för jordbruket.

Baltic Breakfast: Kunskap om ”fosforarvet” på land förbättrar arbetet mot övergödningen

 

Musselodling fortfarande en osäker åtgärd mot övergödningen

2019.05.23: Testodlingarna för musslor i Östersjön har nu skördats. Resultaten bekräftar Östersjöcentrums tidigare analyser om att musselodling i Östersjön är en osäker och relativt dyr övergödningsåtgärd, som dessutom innebär miljörisker om odlingarna skalas upp. Forskarna bakom odlingsprojektet gör dock en delvis annan tolkning av resultaten.

Musselodling fortfarande en osäker åtgärd mot övergödningen

 

Baltic Breakfast: Sveriges EU-kandidater tror på fiskestopp och ändrad jordbrukspolitik

2019.05.15: Fiskestopp för ål och torsk, mer pengar till landsbygdsprogrammen och bättre kemikaliekoll är några av de Östersjöfrågor som våra svenska kandidater till EU-valet tycks vara hyfsat överens om.

Baltic Breakfast: Sveriges EU-kandidater tror på fiskestopp och ändrad jordbrukspolitik

 

EU-valet: Så tycker partierna i havsfrågorna

2019.05.14: Valet till EU-parlamentet är viktigt för Östersjön, men vad tycker de olika partierna egentligen i de viktiga havsfrågorna? Genom en enkät har Östersjöcentrum tagit reda på hur politikerna ställer sig i fem aktuella frågor som påverkar havet. Störst oenighet finns det i ålfrågan där fem partier vill se ett totalförbud mot ålfiske inom EU medan tre partier säger nej till ett sådant. Även när det gäller kemikalieinspektionen Echas arbete finns olika åsikter mellan partierna.

EU-valet: Så tycker partierna i havsfrågorna

 

Kommentar: Välkommen satsning på havsmiljön i vårändringsbudgeten

2019.04.08: Insatser mot övergödning, omhändertagande av förlorade fiskenät och giftsanering är några av de välkomna inslagen i regeringens vårändringsbudget.

Kommentar: Välkommen satsning på havsmiljön i vårändringsbudgeten

 

Ny studie: Så många år tar det att få bukt med övergödningen

2019.03.22: Det går att få bukt med övergödningen i stora delar av Östersjön. Redan om 20 år kan de första havsområdena vara återställda, visar en ny studie. Det kräver dock att näringsbelastningen från land minskar – och att klimatförändringarna inte ger allt för mycket regn.

Ny studie: Så många år tar det att få bukt med övergödningen

 

"Värna en kunskapsbaserad havspolitik i vårbudgeten"

2019.03.08: M+KD-budgetens nedskärningar i anslagen till miljöövervakningen är ett potentiellt dråpslag mot Sveriges förmåga att bedriva en klok och kostnadseffektiv havspolitik. I vårbudgeten bör anslagen minst återställas till tidigare nivåer, skriver sex forskare vid Umeås och Stockholms universitet.

"Värna en kunskapsbaserad havspolitik i vårbudgeten"

 

Att rädda Östersjön handlar om att se hela samhället

2019.02.05: Samhället är inte statiskt, utan dynamiskt. Att skapa en sammanhållen havs- och vattenpolitik från källa till hav kommer att vara centralt för att klara miljömålen för Östersjöns framtida miljö, skriver HaV:s generaldirektör Jakob Granit i sin gästkrönika.

Att rädda Östersjön handlar om att se hela samhället

 

Miljöfrågorna får inte konkurreras ut av andra politiska mål

2019.01.23: Havsfrågorna fick stor plats i statsminister Löfvéns regeringsförklaring. Framöver är det dock viktigt att de inte konkurreras ut av andra politiska mål, menar några av Östersjöcentrums experter.

Miljöfrågorna får inte konkurreras ut av andra politiska mål

 

Att äta mindre kött måste bli global trend om övergödningen ska påverkas

2019.01.18: EAT Lancet-rapporten bekräftar att vi alla behöver konsumera färre animaliska produkter, som nötkött, för att bland annat klara klimatet och världens matbehov. Men om ändrade kostvanor ska få positiva konsekvenser för Östersjöns miljö måste skiftet ske globalt.

Att äta mindre kött måste bli global trend om övergödningen ska påverkas

Baltic Breakfast: Julmatens påverkan på Östersjön

2018.12.19: Årets sista frukost samlade många intresserade för att höra tre forskare berätta om hur julmaten påverkar Östersjön.

Baltic Breakfast: Julmatens påverkan på Östersjön

 

Så ser Europas jordbruk ut 2030

2018.12.14: Till år 2030 kommer européerna att äta mindre kött och dricka mindre mjölk. Men produktionen kommer att vara densamma, eller öka, enligt EU-kommissionen. Det ställer högre krav på hur mjölken och köttet produceras, säger Östersjöcentrums forskare Annika Svanbäck och Michelle McCrackin.

Så ser Europas jordbruk ut 2030


Gästkrönika: Alan Matthews - Nationella CAP-strategier viktiga för den marina miljön

2018.12.10: Tilldelning av EU-finansiering för miljövänliga jordbruksmetoder kommer att fastställas på nationell nivå. För dem som vill se reducerade näringsbelastningar från jordbruket till den marina miljön kommer det att vara viktigt att delta i utformningen av de strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken, skriver Alan Matthews, professor emeritus vid Trinity College, Dublin, Irland.

Gästkrönika: Alan Matthews - Nationella CAP-strategier viktiga för den marina miljön

 

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

2018.12.10: Det finns fog för optimism för Östersjön under de kommande fyra åren – oavsett vilka partier som bildar regering i Sverige i år. Östersjöcentrums enkät till samtliga riksdagspartier visar att det finns en politisk majoritet som öppnar för flera viktiga åtgärder för havet under den kommande mandatperioden, skriver Tina Elfwing och Gun Rudquist vid Östersjöcentrum.

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

 

Kommentar: Intressenterna borde åtminstone kunna enas om att ekosystemet är vår ram

2018.12.07: Business as usual isn't an option, för att citera Ban Ki Moon. Men på Agri & Food Summit i Paris 2018 var debattörerna inte ens överens om att det finns problem.

Kommentar: Intressenterna borde åtminstone kunna enas om att ekosystemet är vår ram

 

Kommentar: EU:s konsumenter förlorare i förhandling om handel med gödsel

2018.11.26: Det tog två år av förhandlingar innan EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet under tisdagen äntligen kunde enas om ett gränsvärde för kadmium i handelsgödsel. Trots den långa förhandlingstiden blev det ingen sänkning att tala om.

Kommentar: EU:s konsumenter förlorare i förhandling om handel med gödsel

 

Ny policy brief ska bidra till en nyanserad diskussion om jordbrukets struktur

2018.11.15: Går det att förändra jordbrukets struktur så att påverkan på Östersjön minskar? Forskare vid Östersjöcentrum har studerat frågan och hoppas att deras policy brief ska bidra till en nyanserad diskussion om lösningar på jordbrukets strukturproblem.

Ny policy brief ska bidra till en nyanserad diskussion om jordbrukets struktur

 

Baltic Breakfast: Tre sätt att utveckla jordbrukets struktur och minska övergödning

2018.10.26: Hur går det att förändra jordbrukets struktur så att riskerna för näringsläckage och övergödning i Östersjön minskar? Denna fråga diskuterades under Baltic Breakfast 25 oktober.

Baltic Breakfast: Tre sätt att utveckla jordbrukets struktur och minska övergödning

 

Musselodlingar osäker åtgärd mot övergödningen

2018.10.25: Att odla blåmusslor kan ha många positiva effekter. Men som åtgärd mot övergödningen i Östersjön är det fortfarande en allt för osäker metod, visar ny forskningsrapport från Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Musselodlingar osäker åtgärd mot övergödningen

 

Klimatförändringar gör det ännu viktigare att minska övergödningen

2018.10.10: Högre havsnivåer, försurning och sämre fiske. Den globala uppvärmningen kommer att påverka Östersjön negativt. Hur allvarliga effekterna blir avgörs av hur mycket temperaturen stiger – och hur framgångsrika dagens havsåtgärder mot exempelvis övergödning blir.

Klimatförändringar gör det ännu viktigare att minska övergödningen

 

BLOG: Vilken nytta gör vi i gränslandet vetenskap-policy?

2018.10.04: Spelar vi någon roll? Gör vi någon nytta? Inom Baltic Eye ställer vi sådana frågor minst en gång i veckan. Vi har ju ändå hållit på i några år nu; skapat en hemsida och fyllt den med innehåll, byggt upp vårt namn och kontaktnät, publicerat en massa policy briefs och artiklar, sökt upp beslutsfattare på olika nivåer i Sverige och utomlands och givit dem den fakta de behöver för att fatta bra beslut som rör Östersjön.

BLOG: Vilken nytta gör vi i gränslandet vetenskap-policy?

 

Kommentar: Förslag till ny jordbrukspolitik behandlar övergödning styvmoderligt

2018.10.04: EU-kommissionens lagförslag för ny jordbrukspolitik har remitterats av Näringsdepartementet.

Kommentar: Förslag till ny jordbrukspolitik behandlar övergödning styvmoderligt

 

Gästkrönika: Från ekosystemtjänster till naturnyttor

2018.09.20: Ekosystemtjänster räcker inte för att beskriva naturens bidrag till människor. Ordet naturnyttor ger en bredare syn och öppnar för en effektivare och mer demokratisk miljöpolitik, skriver professor Marie Stenseke, aktiv i FN:s panel för biologisk mångfald.

Gästkrönika: Från ekosystemtjänster till naturnyttor

 

Baltic Eyes arbete analyseras i ny internationell studie

2018.09.13: ”Att svara på dagens miljöutmaningar kräver att vetenskapen integreras i politik och praktik”, säger forskaren Chris Cvitanovic, författare till en ny studie om Baltic Eyes arbete med att överbrygga klyftan mellan vetenskap och policy.

Baltic Eyes arbete analyseras i ny internationell studie

 

Östersjöseminarium: Värderingar och etik behöver ta plats i samtalen om miljön

2018.09.06: Årets Östersjöseminarium på Kolskjulet kom att präglas av en mört i tomatsås och att värderingsdiskussioner borde få större utrymme i det naturvetenskapliga samtalet.

Östersjöseminarium: Värderingar och etik behöver ta plats i samtalen om miljön

 

Partiutfrågning: Det finns hopp för Östersjön efter valet

2018.08.29: Det är mer som enar än som skiljer partierna i Östersjöfrågorna. Det framgick av den partiutfrågning som Östersjöcentrum genomförde under tisdagen. I frågan om ett svensk fiskestopp på torsk går dock åsikterna tydligt isär mellan partierna.

Partiutfrågning: Det finns hopp för Östersjön efter valet

 

Sammanställning av riksdagspartiernas svar på Östersjöcentrums enkät om åtta åtgärder för Östersjön

2018.08.27: Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för Östersjön. Här analyserar Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist enkätsvaren som helhet.

Sammanställning av riksdagspartiernas svar på Östersjöcentrums enkät om åtta åtgärder för Östersjön

 

Så här vill partierna minska övergödningen

2018.08.27: Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för att minska övergödningen. Här är partiernas svar, analyserade av Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist.

Så här vill partierna minska övergödningen

 

Gästkrönika: Östersjöproblemet – ett etiskt problem

2018.08.17: Östersjöns miljöproblem går att lösa. Men för att regionens aktörer ska kunna enas om konkreta lösningar måste vi börja föra in mer etik i debatten, skriver filosofen Olle Torpman.

Gästkrönika: Östersjöproblemet – ett etiskt problem

 

Remissvar: Havs- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar

2018.08.15: Kommentar av Hanna Sjölund.

Remissvar: Havs- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar

 

Östersjön i Almedalen den 5 juli 2018

2018.07.05: Representationen av Östersjön i Almedalen 2018.

Östersjön i Almedalen den 5 juli 2018

 

Östersjön i Almedalen den 4 juli 2018

2018.07.04: Representationen av Östersjön i Almedalen 2018.

Östersjön i Almedalen den 4 juli 2018

 

Östersjön i Almedalen den 3 juli 2018

2018.07.03: Idag var Östersjöschemat späckat i Almedalen. Vi har täckt upp så mycket vi kunnat och rapporterar här det viktigaste: Bland annat övergödning, politik, avlopp, nedskräpning, läkemedel och klimat.

Östersjön i Almedalen den 3 juli 2018

 

Frågor och svar om internbelastning

2018.07.03: Det ställs ofta frågor om internbelastning och storskaliga geotekniska åtgärder (så kallad “geo-engineering”). Här besvaras några av dem av Baltic Eye-forskaren Michelle McCrackin.

Frågor och svar om internbelastning

 

Östersjön i Almedalen den 2 juli 2018

2018.07.02: Miljögifter och lokalt engagemang har varit fokus för Östersjöfrågorna under Almedalens andra dag.

Östersjön i Almedalen den 2 juli 2018

 

Frågor och svar om Musselodling i Östersjön

2018.06.27: – En dyr och osäker åtgärd för att motverka övergödning.

Frågor och svar om Musselodling i Östersjön

 

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

2018.06.26: Forskare på Östersjöcentrum har tagit fram åtta åtgärder som politikerna behöver prioritera under nästa mandatperiod för att uppnå en god havsmiljö i Östersjön.

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

 

Kommentar: Nya jordbrukspolitiken ger rodret till medlemsländerna

2018.06.08: Text: Gun Rudquist.

Kommentar: Nya jordbrukspolitiken ger rodret till medlemsländerna

 

Sjuårigt projekt visar att det går att rädda övergödda kustområden

2018.05.17: Genom att minska näringstillförseln från land och åtgärda internbelastningen går det att rädda övergödda vikar längs våra kuster. Men det kräver att åtgärderna går hand i hand, menar forskarna bakom det vetenskapliga demonstrationsprojektet Levande kust, som nu presenterar sina resultat.

Sjuårigt projekt visar att det går att rädda övergödda kustområden

 

Analys: Övergödningsfrågan underordnad i förslag på EUs jordbrukspolitik

2018.05.04: Som väntat är inte jordbrukets påverkan på havsmiljön en prioriterad fråga i kommissionens utkast till ny europeisk jordbrukspolitik. Men det finns vissa positiva inslag, enligt Östersjöcentrums Gun Rudquist.

Analys: Övergödningsfrågan underordnad i förslag på EUs jordbrukspolitik

 

Baltic Breakfast: Musselodlingar - en effektiv åtgärd mot övergödning?

2018.04.25: Bör vi satsa statliga medel på musselodling i Östersjön eller inte? Den frågan diskuterades under onsdagens Baltic Breakfast.

Baltic Breakfast: Musselodlingar - en effektiv åtgärd mot övergödning?

 

Analys: Vi behöver veta mer om varifrån näringsämnena kommer

2018.04.16: Näringstillförseln till Östersjön fortsätter att minska, enligt Helcoms senaste rapport. Det behövs bättre kunskap om källorna, och ländernas modellerings- och rapporteringsmetoder behöver harmoniseras, skriver Baltic Eye-forskaren Michelle McCrackin.

Analys: Vi behöver veta mer om varifrån näringsämnena kommer

 

Musselodlingar ingen lösning på övergödningen i Östersjön

2018.03.16: Baltic Eyes nya policy brief om musselodlingar i Östersjön ska hjälpa beslutsfattare som fördelar statliga medel till åtgärder mot Östersjöns övergödning.

Musselodlingar ingen lösning på övergödningen i Östersjön

 

Att pumpa syresatt vatten till Östersjöns bottnar är en dålig idé

2018.03.05: Havsforskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum svarar på debattartikel i tidningen Sydöstran, och avråder från storskaliga "pumpprojekt" som påstås ska rädda Östersjöns miljö.

Att pumpa syresatt vatten till Östersjöns bottnar är en dålig idé

 

Ny policy brief underlättar beslut för en mer cirkulär ekonomi

2018.02.13: Vi importerar alldeles för mycket fosfor till Östersjöregionen. Men det går att minska överskottet. Baltic Eyes nya policy brief hjälper beslutsfattare att prioritera bland åtgärderna för ett hållbart jordbruk och en mer cirkulär ekonomi.

Ny policy brief underlättar beslut för en mer cirkulär ekonomi

 

Baltic Breakfast: Det går att minska importen av mineralgödsel till Östersjöregionen

2018.01.18: Onsdagens Baltic Breakfast handlade om stallgödselns roll i Östersjöregionens näringsflöden – och om att minska vårt beroende av den ändliga resursen fosfor.

Baltic Breakfast: Det går att minska importen av mineralgödsel till Östersjöregionen

Analys: EU-länderna föreslås få bestämma mer om jordbruket

2017.12.08: EU-kommissionens vill slopa förgröningen i den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och ge medlemsländerna större medbestämmande. Bra att öka ländernas involvering men det förutsätter att spelreglerna blir lika för alla. Miljöhänsynen får heller inte urholkas, skriver Gun Rudquist.

Analys: EU-länderna föreslås få bestämma mer om jordbruket

 

Kommentar: Europaparlamentets omröstning om förslaget till förordning om handel med gödsel

2017.10.25: Text: Gun Rudquist.

Kommentar: Europaparlamentets omröstning om förslaget till förordning om handel med gödsel

 

Kommentar: Förordning kan minska risken för övergödning

2017.10.19: Text: Gun Rudquist.

Kommentar: Förordning kan minska risken för övergödning

 

Höstbudgeten ur ett Östersjöperspektiv

2017.09.20: Sju av Östersjöcentrums forskare och experter kommenterar regeringens budgetproposition för 2018 utifrån ett Östersjöperspektiv, med fokus på sina respektive specialområden: biologisk mångfald, övergödning, hållbart fiske och farliga ämnen.

Höstbudgeten ur ett Östersjöperspektiv

 

Globalt och gränsöverskridande engagemang för havsfrågor – hur tar vi hem det till Östersjön?

2017.09.06: Årets Hållbara Hav-seminarium på Kolskjulet fokuserade på hur vi tar tillvara på engagemanget för havsfrågor och hur det går att omsätta till åtgärder som är relevanta för Östersjön.

Globalt och gränsöverskridande engagemang för havsfrågor – hur tar vi hem det till Östersjön?

 

Kommentar: Finns det hopp för CAP?

2017.09.04: Text: Gun Rudquist.

Kommentar: Finns det hopp för CAP?

 

Forskare granskar storsatsning på Östersjön

2017.08.31: Östersjöcentrums forskare granskar regeringens senaste storsatsning på Östersjön.

Forskare granskar storsatsning på Östersjön

 

Baltic Breakfast: Kan vi öka den maritima turismen i Östersjön och samtidigt skydda havsmiljön?

2017.08.30: Onsdagens Baltic Breakfast om hur Östersjön påverkas av marint fritidsliv.

Baltic Breakfast: Kan vi öka den maritima turismen i Östersjön och samtidigt skydda havsmiljön?

 

Kommentar: Välkommen regeringssatsning på rent hav

2017.08.29: Text: Hanna Sjölund.

Kommentar: Välkommen regeringssatsning på rent hav

 

Varför stoppar vi inte algblomningarna?

2017.08.23: Panelsamtal under Östersjöfestivalen i augusti 2017, arrangerat av Sveriges Radio Klotet, om olika alternativ för att komma tillrätta med övergödningen i Östersjön.

Varför stoppar vi inte algblomningarna?

 

Kommentar: Inte självklart att minskat proteinintag ger lägre utsläpp till Östersjön

2017.06.30: Havsmiljöinstitutet (HMI) kommer med många kloka förslag i sin senaste rapport om hur läckaget av växtnäring till Östersjön ska minskas. Men antagandet att jordbruksmark skulle tas ur bruk och inte odlas om folk åt mindre protein är inte realistiskt om man tar hänsyn till att livsmedel är en internationell handelsvara, skriver företrädare för Östersjöcentrum i en kommentar.

Kommentar: Inte självklart att minskat proteinintag ger lägre utsläpp till Östersjön

 

Östersjöns miljö och politik sammanfattas i ny skrift

2017.06.28: En mer ekosystembaserad havsplanering, begränsad trålning och en effektivare kemikaliereglering är några av rekommendationerna i Östersjöcentrums nya skrift Under ytan.

Östersjöns miljö och politik sammanfattas i ny skrift

 

Vattenrening och torsk i Almedalen

2017.06.02: Med mindre och färre arrangemang vill vi skapa givande möten mellan aktörer som arbetar med Östersjöfrågor. Och samtidigt bjuda på det senaste och mest aktuella vi har i forskningsväg.

Vattenrening och torsk i Almedalen

 

Miljöfrågorna saknas i framtidens landsbygdspolitik

2017.03.29: Landsbygdskommitténs åtgärder för att få en levande landsbygd fokuserar på produktionsvärden – men glömmer att säkra ekosystemens bärkraft.

Miljöfrågorna saknas i framtidens landsbygdspolitik

 

Kommentar: Välkommet med satsning på hållbar hantering av vatten i jordbruket

2017.03.28: Östersjöcentrum välkomnar satsningen på vattenhantering men saknar åtgärder för den vilda fisken i regeringens andra steg till handlingsplan för att genomföra livsmedelstrategin.

Kommentar: Välkommet med satsning på hållbar hantering av vatten i jordbruket

 

Kommentar: Bäring på Östersjön saknas i efterlängtad livsmedelstrategi

2017.02.14: Målet att öka produktionen går som en röd tråd genom livsmedelsstrategin men något djupare resonemang om hur detta ska göras samtidigt som miljömålen nås bjuds det inte på. Baltic Eyes forskare och omvärldsanalytiker saknar Östersjöperspektivet i livsmedelsstrategin.

Kommentar: Bäring på Östersjön saknas i efterlängtad livsmedelstrategi

 

Kommentar: Ännu bristande vetenskaplig grund för havsbaserade åtgärder i Östersjön

2017.01.20: Det vore det olyckligt att i nuläget satsa resurser på osäkra tekniska havsbaserade lösningar. Baltic Eyes forskare förklarar varför.

Kommentar: Ännu bristande vetenskaplig grund för havsbaserade åtgärder i Östersjön

Analys: Balansen mellan odling och djuruppfödning är central vid minskning av näringsläckage

2016.12.16: Hur man odlar och hur man föder upp djur är centralt för att minska risken för läckage av näringsämnen till Östersjön. Steg på vägen är att gynna lantbruk som har balans mellan djurproduktion och växtodling, menar Baltic Eyes omvärldsanalytiker Gun Rudquist i en kommenterar efter ett frukostseminarium i riksdagen härom veckan.

Analys: Balansen mellan odling och djuruppfödning är central vid minskning av näringsläckage

 

Analys: Feta fiskar och dioxin – något att tänka på i jul?

2016.12.16: Dioxin från gamla och nya utsläpp ansamlas i fet fisk i Östersjön. Halterna minskar, men det går sakta. Trots detta kan du utan oro frossa i julbordets fiskrätter även om fisken kommer från Östersjön, eftersom råvaran oftast fiskas i de delar av Östersjön som har lägre halter av dioxin, skriver Gun Rudquist, omvärldsanalytiker på Baltic Eye.

Analys: Feta fiskar och dioxin – något att tänka på i jul?

 

Baltic Eyes eventblogg: Skrivarstuga

2016.12.08: Ett mysigt och trevligt sätt att jobba. Samlas i ett rum. Dela kunskap, erfarenheter och tankar. Äta bullar och dricka kaffe och få veckans kommunikationsjobb gjort.

Baltic Eyes eventblogg: Skrivarstuga

 

Baltic Eyes eventblogg: Nu börjar Baltic Eye blogga

2016.11.30: Bloggar är en självklar del av den kommunikativa infrastrukturen idag. Tillsammans med andra sociala nätverk utgör bloggen en central del av relationsbyggandet och kontaktskapandet mellan företag/organisationer och deras kunder/medlemmar/intressenter.

Baltic Eyes eventblogg: Nu börjar Baltic Eye blogga

 

Kommentar: Baltic Eye kommenterar Forskningspropositionen

2016.11.28: Text: Hanna Sjölund

Kommentar: Baltic Eye kommenterar Forskningspropositionen

 

Baltic Eyes eventblogg: Äntligen bloggar!

2016.11.24: Glädjen att kunna göra det här - skriva ett blogginlägg på balticeye.org är helt enorm.

Baltic Eyes eventblogg: Äntligen bloggar!

 

Fullsatt när forskare och politiker diskuterade strategier mot övergödning

2016.11.14: Politiker och forskare diskuterade övergödning och resursfördelning under Baltic Eyes seminarium vid EU:s sjunde strategiforum för Östersjön.

Fullsatt när forskare och politiker diskuterade strategier mot övergödning

 

Analys: Gödseldiet – i väntan på ändrade matvanor

2016.10.21: Minskad köttkonsumtion kan leda till positiva effekter för miljön. Men folks matvanor lär inte ändras över en natt. Under tiden skulle bättre gödselhantering inom jordbruket vara bra för Östersjön, skriver Baltic Eye-forskaren Michelle McCrackin.

Analys: Gödseldiet – i väntan på ändrade matvanor

 

Berättelsen om Östersjön 2.0

2016.10.20: Människans uppfattning om havet har ändrats genom åren. Vår tids berättelse om Östersjön måste väva samman samhälle, människa och hav, tycker forskaren Susanna Lidström.

Berättelsen om Östersjön 2.0

 

Analys: Östersjön behöver mer än en ”quick fix”

2016.10.07: Att se geoengineering som en snabb lösning på övergödningen i Östersjön avleder oss från det verkliga problemet, skriver Baltic Eye-forskaren Michelle McCrackin.

Analys: Östersjön behöver mer än en ”quick fix”

 

Kommentar: Åtgärdsprogrammen äntligen prövade av regeringen

2016.10.06: Nu har regeringen äntligen gett besked om vilka ändringar som måste göras i åtgärdsprogrammen för EU:s ramdirektiv för vatten.

Kommentar: Åtgärdsprogrammen äntligen prövade av regeringen

 

På jakt efter Östersjön - i årets regeringsförklaring

2016.09.15: "Det vore fantastiskt om Sverige kunde gå före och visa att det går att bedriva fiske, vattenbruk, sjöfart och turism på ett sätt som är både ekologiskt och socialt hållbart"

På jakt efter Östersjön - i årets regeringsförklaring

 

Kommentar: Löfven lyfter upp havsmiljön i regeringsförklaringen

2016.09.13: Baltic Eye välkomnar att havsmiljön betonas i dagens regeringsförklaring, som för övrigt mest handlar om klimat när miljöfrågorna ska belysas.

Kommentar: Löfven lyfter upp havsmiljön i regeringsförklaringen

 

Kommentar: Miljömålsberedningens förslag är ljuv musik för Östersjön

2016.06.22: Nedskärningar i jordbrukspolitikens inkomststöd och en utökning av landsbygdsprogrammet är två av de välkomna förslagen i miljömålsberedningens slutbetänkande.

Kommentar: Miljömålsberedningens förslag är ljuv musik för Östersjön

 

Kommentar: EU:s miljöministrar fortsätter jämka om luftföroreningarna

2016.06.21: Text: Gun Rudquist.

Kommentar: EU:s miljöministrar fortsätter jämka om luftföroreningarna

 

Kretsloppet för näring måste slutas

2016.06.16: Jordbrukets näringsämnen kväve och fosfor måste återanvändas i större utsträckning istället för att läcka ut i Östersjön. Det vill både EU och Baltic Eye.

Kretsloppet för näring måste slutas

 

Östersjöländerna borde göra mer för pengarna

2016.05.09: ”Begränsade framsteg och bristande ambition.” Så lyder EU-revisorerna svidande kritik i en ny rapport som granskar vad EU har fått för alla miljarder som satsats på att minska övergödningen i Östersjön.

Östersjöländerna borde göra mer för pengarna

 

Analys: Jordbruket runt Östersjön håller på att förändras

2016.05.09: Både ekonomisk lönsamhet och långsiktig hållbarhet behöver beaktas i denna förändringsprocess.

Analys: Jordbruket runt Östersjön håller på att förändras

 

Anlays: Ekologiskt och konventionellt jordbruk kan förbättras

2016.05.09: Genom att överföra kunskap och metoder mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk kan båda förbättras, skriver Baltic Eyeforskaren Annika Svanbäck.

Anlays: Ekologiskt och konventionellt jordbruk kan förbättras

Minska näringsläckaget från jordbruket

2015.12.19: Jordbruket har tillgång till nästan dubbelt så mycket näring som grödorna behöver.

Minska näringsläckaget från jordbruket

 

Långsiktiga åtgärder ger resultat

2015.11.30: Algblomningar och döda bottnar till trots – den totala övergödningen i Östersjön har faktiskt minskat. Enligt en ny studie av svenska, danska och finska forskare är förbättringen ett resultat av långsiktiga åtgärder för att minska näringstillförseln från land.

Långsiktiga åtgärder ger resultat

 

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll är du välkommen att mejla redaktionen: ostersjocentrum@su.se.

Kontaktperson för media

Henrik Hamrén: 
henrik.hamren@su.se
08-16 31 09 

På denna sida