Biologisk mångfald

Här kan du läsa den senaste forskningen, kommentarer och analyser om livsmiljöer, ekosystem och biologisk mångfald i och kring havet.

 

Lev livet under ytan

Hur ser den biologiska mångfalden ut i Östersjön?

Foto: Hans Kautsky /Azote
 

Nyheter om biologisk mångfald

Läs om vår senaste forskning och nyheter om biologisk mångfald:

Nyheter om biologisk mångfald

 

 

 

Policy Briefs och faktablad om biologisk mångfald

Läs våra policy briefs om biologisk mångfald

Färgsprakande blåmusselbank i Östersjön
Foto: Camilla Lienart.
 

Baltic Eyes artikelarkiv om biologisk mångfald

Här hittar du Baltic Eyes artikelarkiv om biologisk mångfald 2018-2021. Nyare artiklar hittar du i Baltic Eyes nyhetsflöde, se ovan. Kontakta oss för att få äldre artiklar.

Kommentar: För ett effektivt marint skydd krävs adekvata föreskrifter (och konflikthantering)

2021.10.11: Östersjöcentrum välkomnar Länsstyrelsen Skånes förslag på framtida marina skydd i Öresund, men efterlyser förslag till föreskrifter för att kunna bedöma vilken kvalitet skydden i praktiken skulle innebära.

Kommentar: För ett effektivt marint skydd krävs adekvata föreskrifter (och konflikthantering)

 

Kommentar: Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

2021.09.17: Östersjöcentrum välkomnar de satsningar på förbättrad avloppsrening och internationellt kemikaliearbete som regeringen föreslår i höstbudgeten. När det gäller den starkt hotade ålen skulle vi däremot ha velat se skarpare åtgärdsförslag.

Kommentar: Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

 

Baltic Breakfast: Sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv

2021.07.20: Hur bra är ökad konsumtion av sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv och hur kan konsumenterna förmås att göra hållbara val? Dessa frågor var i fokus under juni månads Baltic Breakfast, där forskarna Sara Hornborg och Malin Jonell medverkade.

Baltic Breakfast: Sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv

 

Östersjöpodden – en ny podd om havsforskning och politik

2021.07.05: Lagom till sommaren lanserar Östersjöcentrum en ny podd. Nya avsnitt av Östersjöpodden kommer att spelas in och släppas löpande, och innehållet kommer att kretsa kring havsforskning och politik som rör Östersjön.

Östersjöpodden – en ny podd om havsforskning och politik

 

Baltic Breakfast: Kraftig minskning av alfågel och ejder

2021.05.31: Alfågeln och ejdern har bägge minskat kraftigt i Östersjön de senaste decennierna, men orsakerna och de tänkbara åtgärderna skiljer sig mellan arterna. Sillgrisslan och tordmulen har däremot haft en positiv utveckling.

Baltic Breakfast: Kraftig minskning av alfågel och ejder

 

Kommentar: ”Havet och människan” en grundlig genomgång av havsfrågorna men få skarpa åtgärder

2021.05.26: Efter nästan två års intensivt arbete lämnade Miljömålsberedningen, MMB, i januari 2021 sitt slutbetänkande till dåvarande miljöminister Isabella Lövin – en diger lunta på 1600 sidor. Rapporten heter "Havet och människan" och tar på ett föredömligt sätt ett helhetsgrepp om havsfrågorna, knappast någon fråga lämnas odiskuterad.

Kommentar: ”Havet och människan” en grundlig genomgång av havsfrågorna men få skarpa åtgärder

 

Kommentar: Strandskyddet behöver säkra att vi bevarar grunda och opåverkade mjukbottnar

2021.05.12: Ett försvagat skydd av miljöer med höga naturvärden, vilket på sikt kan påverka Sveriges del i uppfyllandet av internationella och EU-rättsliga åtaganden om biologisk mångfald och bevarande av livsmiljöer. Det är några av de risker Östersjöcentrum ser med de nya strandskyddsförslagen.

Kommentar: Strandskyddet behöver säkra att vi bevarar grunda och opåverkade mjukbottnar

 

Baltic Breakfast: Risk för fortsatt exploatering av kusten med nytt strandskyddsförslag

2021.04.21: Tanken med förslaget till förändrat strandskydd är en större differentiering. Men forskarna som medverkade vid senaste Baltic Breakfast ser en risk för fortsatt exploatering av kusten och saknar förslag som säkerställer stärkt skydd av känsliga miljöer.

Baltic Breakfast: Risk för fortsatt exploatering av kusten med nytt strandskyddsförslag

 

Kommentar: Välj den period som gynnar ålen mest

2021.04.14: Östersjöcentrum om HaV:s förslag till fiskeförbudsperiod för ål.

Kommentar: Välj den period som gynnar ålen mest

 

Skyddade hav kan ge mer mat och ökad mångfald – och dämpa klimatförändringarna

2021.03.25: Bottentrålning får inte bara konsekvenser för fisken och organismer som lever på havsbottnarna, utan kan också påverka cirkulationen av ämnen i havet och i förlängningen klimatet. I en stor internationell studie har forskarna beräknat hur mycket kol som finns lagrat på bottnarna och riskerar att frigöras när de trålas.

Skyddade hav kan ge mer mat och ökad mångfald – och dämpa klimatförändringarna

 

Framtidens Östersjön – två möjliga vägar

2021.02.23: Vid full efterlevnad av globala hållbarhetsmål och Baltic Sea Action Plan är det möjligt att få tillbaka ett ekonomiskt värdefullt fiske, fler baddagar utan algblomningar om somrarna och en högre biologisk mångfald i havet. Går utvecklingen istället mot ett fortsatt fossilberoende, med få regleringar av övergödning och fiske så kan flera viktiga ekosystemtjänster gå förlorade. Det visar forskning från projektet BalticAPP.

Framtidens Östersjön – två möjliga vägar

 

Baltic Breakfast: Dna-studier visar flera lokala sillbestånd

2021.02.18: Flera av sillbestånden i Östersjön är på nedgång, vilket kan få stora konsekvenser för kustens ekosystem. Under onsdagens Baltic Breakfast redovisades olika orsaker till nedgången – och hur nya rön om sillens genetik kan ge bättre kunskap om olika delbestånd.

Baltic Breakfast: Dna-studier visar flera lokala sillbestånd

 

Baltic Breakfast: Forskarna om havsbetänkandet - Bra helhet med plats för fler konkreta åtgärder

2021.01.28: Miljömålsberedningens betänkande ”Havet och människan” ger en heltäckande beskrivning av miljöproblemen till havs och rymmer många viktiga åtgärdsförslag. Men enligt Östersjöcentrums forskare kvarstår frågan om hur flera av förslagen ska genomföras i praktiken. De hade också gärna sett mer fokus på stöd till forskning om åtgärders effektivitet.

Baltic Breakfast: Forskarna om havsbetänkandet - Bra helhet med plats för fler konkreta åtgärder

 

Kommentar: Östersjöns 2020 – framgångar och bakslag

2021.01.28: År 2020 - var det bara dåligt? Pandemin tenderade att överskugga allt annat, men låt oss glömma det fruktansvärda coronaviruset en stund och fundera över om 2020 förde med sig något positivt för Östersjön och vad vi kan vänta oss av 2021.

Kommentar: Östersjöns 2020 – framgångar och bakslag

Oklarheter kring stärkt skydd i ny utredning

2020.12.17: I veckan presenterades strandskyddsutredningen med förslag för att underlätta strandnära exploatering i glesbygd. Ur ett Östersjöperspektiv välkomnas ambitionen om stärkt skydd av grunda mjukbottnar men det är oklart om det nya lagförslaget är tillräckligt för att uppfylla det syftet.

Oklarheter kring stärkt skydd i ny utredning

 

Ny studie granskar strandskyddsdispenser

2020.11.26: I slutet av året presenteras regeringens översyn av strandskyddet. Utredningen har i uppdrag att föreslå förändringar för att underlätta strandnära byggnation på landsbygden. Ny forskning visar att det behövs åtgärder för att säkra att det strikta skyddet av kustnära strandområden efterlevs.

Ny studie granskar strandskyddsdispenser

 

Den stora planktonförändringen i Östersjön – bra eller dålig för ekosystemet?

2020.11.16: Östersjöns sammansättning av växtplankton håller på att förändras. Utvecklingen mot mer cyanobakterier och färre kiselalger påverkar hela det marina ekosystemet. För havsforskningen är den stora frågan: Hur?

Den stora planktonförändringen i Östersjön – bra eller dålig för ekosystemet?

 

Baltic Breakfast: Förstörda kustekosystem går att restaurera

2020.11.06: Med rätt insatser går det att återställa förstörda kustmiljöer, och det finns mycket att vinna på att göra det. Men bäst är att skydda de känsliga miljöerna innan de tagit skada. Det är budskapet i Östersjöcentrums nya policy brief som presenterades vid senaste Baltic Breakfast.

Baltic Breakfast: Förstörda kustekosystem går att restaurera

 

Kommentar: Miljöministrar efterfrågar hög ambitionsnivå i EU:s plan för återställande av naturen

2020.10.28: I fredags, 23 oktober, antog miljöministrarna i rådet slutsatser om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030.

Kommentar: Miljöministrar efterfrågar hög ambitionsnivå i EU:s plan för återställande av naturen

 

Analys: Fisket i Östersjön har inte gått enligt (flerårs)plan

2020.09.28: Nedgången för torsk och sill/strömming i Östersjön kan inte skyllas enbart på gamla synder. Den måste också ses som en signal på att något inte står rätt till i förvaltningen, skriver Östersjöcentrums vetenskapsjournalist Henrik Hamrén.

Analys: Fisket i Östersjön har inte gått enligt (flerårs)plan

 

Kommentar: Miljöövervakning, marina reservat och avancerad avloppsrening behövs för Östersjöns miljö

2020.09.14: Östersjöcentrum välkomnar regeringens höstbudgetsatsning på svensk natur – och ger konkreta förslag till hur pengarna som rör havsmiljön ska användas i praktiken för att komma till bäst nytta.

Kommentar: Miljöövervakning, marina reservat och avancerad avloppsrening behövs för Östersjöns miljö

 

Kommentar: Östersjöcentrum välkomnar regeringsförklaringens betoning av haven

2020.09.08: Idag öppnade riksmötet, alltså riksdagens arbete. Statsministern avgav sin regeringsförklaring. Redan i andra meningen lyftes klimatfrågan fram: "Vi ser allt oftare i forskningen hur klimatförändring kan på olika sätt försämra Östersjöns miljö.”

Kommentar: Östersjöcentrum välkomnar regeringsförklaringens betoning av haven

 

Baltic Breakfast: Ål – hotad art och hotat fiske

2020.09.04: Den europeiska ålen är hotad, liksom det traditionella ålfisket. Östersjöcentrums fiskforskare Henrik Svedäng förordade ett totalfiskestopp och Emma Björkvik beskrev de socioekonomiska faktorerna bakom ålfisket vid senaste Baltic Breakfast. Samtidigt fick Havs- och vattenmyndighetens utredare Sofia Brockmark besvara flera kritiska frågor om förvaltningen av ålbeståndet.

Baltic Breakfast: Ål – hotad art och hotat fiske

 

Akuta åtgärder för tumlaren väcker frågor om marint skydd

2020.06.30: Akut fiskestopp föreslås för att skydda en av Östersjöns utrotningshotade arter och ansvarig EU-kommissionär förväntar sig åtgärder på plats redan under hösten. Men frågan om tumlaren belyser också hur vi hanterar skyddade marina områden i praktiken.

Akuta åtgärder för tumlaren väcker frågor om marint skydd

 

Skyddade områden och minskade näringsutsläpp i nya EU-strategier

2020.06.09: Två tunga EU-dokument som kan ha stor påverkan på havsmiljön presenterades nyligen efter flera förseningar. Strategierna som rör biologisk mångfald och livsmedelsproduktion innehåller mycket positivt, men saknar samtidigt några viktiga pusselbitar, konstaterar forskare och omvärldsanalytiker vid Östersjöcentrum.

Skyddade områden och minskade näringsutsläpp i nya EU-strategier

 

Baltic Breakfast: Nya miljögifter finns i Östersjöns däggdjur

2020.05.25: Medan utsläppen av miljögifter som DDT och dioxiner till Östersjön har minskat de senaste decennierna har exponeringen för nya miljöföroreningar ökat. Undersökningar inom projektet Bonus BaltHealth, som presenterades vid senaste Baltic Breakfast, visar att dessa nya föroreningar nu finns i vävnaden hos många djur i Östersjön.

Baltic Breakfast: Nya miljögifter finns i Östersjöns däggdjur

 

Gäddor gynnas när våtmarker återskapas

2020.05.20: En kraftig ökning av gäddyngel, men inga tydliga effekter på det omgivande ekosystemet. Det visar en ny rapport om hur återställda våtmarker har påverkat kustens rovfiskbestånd under det senaste decenniet.

Gäddor gynnas när våtmarker återskapas

 

Ekologiska risker med strömmingsfisket

2020.05.07: Just nu diskuteras åter det storskaliga industrifisket i Östersjön. Denna gång med anledning av de stora trålare som under våren fiskat på den strömming som samlats inför den stora vandringen in till Stockholms skärgård för att leka.

Ekologiska risker med strömmingsfisket

 

Kommentar: Krisen i miljömålsarbetet borde skaka om oss

2020.04.29: Sverige kommer inte att nå sina miljömål i tid. För havsmiljön ser det dystert ut. Inom flera områden står utvecklingen stilla, och för arbetet med minskad klimatpåverkan och ökad går utvecklingen åt fel håll, enligt Naturvårdsverkets senaste redovisning.

Kommentar: Krisen i miljömålsarbetet borde skaka om oss

 

Baltic Breakfast: Förändrat klimat påverkar Östersjöns mångfald

2020.04.16: Inte bara luften utan också haven blir varmare när klimatet förändras. I delar av Östersjön har temperaturen redan stigit påtagligt de senaste decennierna och förändringarna kan få stora konsekvenser för den biologiska mångfalden i havet. Vid senaste Baltic Breakfast, som arrangerades helt digitalt, presenterade Christoph Humborg och Alf Norkko den senaste forskningen på området.

Baltic Breakfast: Förändrat klimat påverkar Östersjöns mångfald

 

Kommenar: Plus och minus för havet i vårbudgeten 2020

2020.04.15: Idag presenterade regeringen vårändringsbudgeten. I år, i coronatider, en speciell budget förstås. Vanligen innehåller vårändringsbudgeten mindre justeringar av den rådande budgeten, som ju presenterades, debatterades och antogs hösten innan. Men i år är det annorlunda. En snabb genomläsning av några delar ger vid handen att det är både är nedskärningar och tillskott för havets del.

Kommenar: Plus och minus för havet i vårbudgeten 2020

 

Havspolitiken på sparlåga, enligt policyexperter

2020.04.08: Coronakrisen har bromsat flera centrala EU-politiska processer som berör havsmiljön. Viktiga beslut har skjutits upp och medel till miljöåtgärder kan komma att omdirigeras för att istället stödja näringarna. Östersjöcentrums policyexperter ger dig den samlade bilden av coronaläget inom havspolitiken.

Havspolitiken på sparlåga, enligt policyexperter

 

Forskare: Bottentrålning hotar havsbottnens integritet

2020.03.09: Bottentrålning har betydande effekter på livet på havsbottnen och kan också leda till att näringsämnen och farliga kemikalier frigörs från sedimenten. Dessa effekter är viktiga att ta hänsyn till när fiskets miljöpåverkan utvärderas, menar forskare vid Stockholms universitet.

Forskare: Bottentrålning hotar havsbottnens integritet

 

Ekosystembaserad förvaltning – så kan den bli verklighet

2020.02.04: Om havsförvaltningen ska lyckas gå från teori till verkstad när det gäller ekosystemansatsen krävs det bland annat bättre koll på havets energi- och näringsflöden och satsningar på mindre modellområden. Det föreslår forskare från Havsmiljöinstitutet och Östersjöcentrum i en rapport till miljömålsberedningen.

Ekosystembaserad förvaltning – så kan den bli verklighet

 

Forskare välkomnar möjligt trålfiskestopp

2020.01.30: Forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum välkomnar regeringens initiativ att utreda ett generellt stopp för bottentrålning i svenska marina skyddade områden. ”Det är väldigt lovande”, säger fiskforskaren Henrik Svedäng vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Forskare välkomnar möjligt trålfiskestopp

 

Kommentar: Höj ambitionerna när det gäller biologisk mångfald

2020.01.20: Vid det kommande COP15-mötet i Kina i oktober ska FN utvärdera hur väl den strategiska planen för biologisk mångfald 2011-2020 har efterlevts och vilket ramverk som ska ersätta planen efter 2020. Inför dessa diskussioner tar kommissionen just nu fram en egen biodiversitetsstrategi, som ska tydliggöra EU:s position vid förhandlingarna. Östersjöcentrum har kommenterat den färdplan som just varit öppen för synpunkter.

Kommentar: Höj ambitionerna när det gäller biologisk mångfald

 

Baltic Breakfast: Livet i haven hotas av uppvärmningens onda tvilling

2020.01.16: De stora mänskliga utsläppen av koldioxid leder till försurning av haven, vilket påverkar många organismer och på sikt hela näringskedjan. Vid senaste Baltic Breakfast presenterades en ny policy brief om problemet och om hur Östersjön kan drabbas.

Baltic Breakfast: Livet i haven hotas av uppvärmningens onda tvilling

 

Försurningen kommer i kapp Östersjön

2020.01.15: Kraftigt minskade utsläpp av koldioxid är vad som krävs om inte den pågående havsförsurningen även ska drabba Östersjön. Det skriver forskare från Stockholms universitet i en ny policy brief.

Försurningen kommer i kapp Östersjön

Efterlängtade havsplaner har begränsad effekt

2019.12.17: De första svenska havsplanerna har idag överlämnats till regeringen. Planerna ska göra det enklare att förstå var i havet olika verksamheter ska förläggas, men samtidigt saknas en viktig del av havet i planerna: kusten. "De största planeringsutmaningarna hanteras inte", konstaterar marinekologen Sofia Wikström vid Östersjöcentrum.

Efterlängtade havsplaner har begränsad effekt

 

Baltic Breakfast: Långa tidsserier – nödvändiga för att förstå förändring

2019.12.06: Miljöövervakningens långa tidsserier är den enda källan till kunskap om storskaliga processer i havsmiljön och borde därför k-märkas. Det var budskapet vid veckans Baltic Breakfast där även Östersjöcentrums nya policy brief presenterades.

Baltic Breakfast: Långa tidsserier – nödvändiga för att förstå förändring

 

Analys: Detta kan Östersjön förvänta sig av den nya EU-kommissionen

2019.12.04: "Förväntningarna på kommissionär Sinkevičius är höga".

Analys: Detta kan Östersjön förvänta sig av den nya EU-kommissionen

 

Tidsserier av oskattbart värde

2019.12.03: Långa tidsserier med data från miljöövervakningen är av fundamentalt värde för ett fungerande havsmiljöarbete. Det menar forskare och miljöövervakare vid Stockholms universitet, som tagit fram en ny policy brief om vikten av att värna miljöövervakningens långa tidsserier.

Tidsserier av oskattbart värde

 

Skyddade områden - ett verktyg för att skydda hela havet?

2019.11.29: Politiker borde tala mindre om hur mycket av havet som ska skyddas och mer om ett 100 procent hållbart nyttjande av havet, tycker FAO:s fiskechef Manuel Barange. Men enligt Östersjöcentrums forskare Sofia Wikström är marint skydd ett av flera verktyg för att nå ett hållbart nyttjande av hela havet - i alla fall inom EU.

Skyddade områden - ett verktyg för att skydda hela havet?

 

Människan – inte naturen – hotar torsken

2019.11.25: Hotet mot torsken kommer från människan, inte från naturen. Det säger Östersjöcentrums forskare med anledning av uttalanden i Folke Rydéns film Östersjön – hot eller hopp, som idag visas på SVT. "Vi måste göra det vi kan för att stoppa utvecklingen och rädda torsken", säger Christoph Humborg, vetenskaplig ledare.

Människan – inte naturen – hotar torsken

 

Baltic Breakfast: Mer hopp än flopp för Östersjön

2019.10.03: Det finns hopp för Östersjön när det gäller övergödningen, där utvecklingen går åt rätt håll. Men för ekosystemet är det flera faktorer som samverkar och åtgärder krävs inom flera områden för att inte framtiden ska innebära en flopp.

Baltic Breakfast: Mer hopp än flopp för Östersjön

 

Klimatförändringarna drabbar Östersjön extra hårt

2019.09.27: Effekten av klimatförändringarna ses nu tydligt på haven och utvecklingen går snabbt. Det slår FN:s klimatpanel, IPCC, fast i en specialrapport som släpptes i veckan. I ett instängt och grunt hav som Östersjön blir effekterna extra påtagliga och klimatförändringarna är på sikt ett lika stort hot mot Östersjön som övergödningen, konstaterar Östersjöcentrums vetenskapliga ledare Christoph Humborg.

Klimatförändringarna drabbar Östersjön extra hårt

 

Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – mer än kvoter

2019.09.09: Fiskeförvaltning handlar om mer än kvoter. Vid Östersjöcentrums senaste Baltic Breakfast diskuterades nya rön om trålningens negativa effekter på havsbotten – och att svält troligen är torskens största problem i dag.

Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – mer än kvoter

 

Östersjödagarna i Almedalen: Sista versen för Östersjötorsken?

2019.07.07: Situationen för Östersjötorsken är akut. Om detta var samtliga medverkande överens vid ett seminarium i Almedalen i veckan. Även om vikten av ett totalfiskestopp fanns stor enighet bland deltagarna.

Östersjödagarna i Almedalen: Sista versen för Östersjötorsken?

 

Östersjödagarna i Almedalen: Små båtar med stor miljöpåverkan

2019.07.05: Giftiga båtbottenfärger, bryggor, muddring och så själva trafiken med de utsläpp och ljud den åstadkommer. Sammantaget har de svenska fritidsbåtarna stor påverkan på miljön. Men denna påverkan går att minska. Det visar forskarna Sofia Wikström och Per Moksnes som i Almedalen presenterade delar av sin kommande rapport om fritidsbåtars miljöpåverkan.

Östersjödagarna i Almedalen: Små båtar med stor miljöpåverkan

 

Det går att minska båtlivets skador på livet under ytan

2019.07.05: En ny studie kartlägger båtlivets effekter på liv och växter under ytan – och pekar på olika åtgärder för att minska påverkan i framför allt grunda och vågskyddade vikar och sund.

Det går att minska båtlivets skador på livet under ytan

 

Fem forskare: Starkare strandskydd viktigt för den biologiska mångfalden

2019.06.17: ”Inför uppdateringen av strandskyddslagstiftningen vill vi understryka betydelsen av strandskyddet andra syfte; att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet”, skriver fem forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms och Göteborgs universitet.

Fem forskare: Starkare strandskydd viktigt för den biologiska mångfalden

 

Forskare: Ministrarna måste stänga fisket på Östersjötorsken

2019.05.15: Torsken i Östersjön får fortsatt rött ljus i WWF:s Fiskguide för 2019, som presenterades på tisdagen. Nytt för i år är att rödspätta fiskad i Östersjön får rött ljus.

Forskare: Ministrarna måste stänga fisket på Östersjötorsken

 

Baltic Breakfast: Sveriges EU-kandidater tror på fiskestopp och ändrad jordbrukspolitik

2019.05.15: Fiskestopp för ål och torsk, mer pengar till landsbygdsprogrammen och bättre kemikaliekoll är några av de Östersjöfrågor som våra svenska kandidater till EU-valet tycks vara hyfsat överens om.

Baltic Breakfast: Sveriges EU-kandidater tror på fiskestopp och ändrad jordbrukspolitik

 

EU-valet: Så tycker partierna i havsfrågorna

2019.05.14: Valet till EU-parlamentet är viktigt för Östersjön, men vad tycker de olika partierna egentligen i de viktiga havsfrågorna? Genom en enkät har Östersjöcentrum tagit reda på hur politikerna ställer sig i fem aktuella frågor som påverkar havet. Störst oenighet finns det i ålfrågan där fem partier vill se ett totalförbud mot ålfiske inom EU medan tre partier säger nej till ett sådant. Även när det gäller kemikalieinspektionen Echas arbete finns olika åsikter mellan partierna.

EU-valet: Så tycker partierna i havsfrågorna

 

Baltic Breakfast: Framtidens strandskydd handlar om både natur och människa

2019.04.10: Att skydda våra sjöar och kustområden handlar till stor del om havets växter och djur - men också om de växande klyftorna i samhället. På onsdagens Baltic Breakfast diskuterades vad som kommer att krävas om regeringens reform av strandskyddet blir verklighet.

Baltic Breakfast: Framtidens strandskydd handlar om både natur och människa

 

"Värna en kunskapsbaserad havspolitik i vårbudgeten"

2019.03.08: M+KD-budgetens nedskärningar i anslagen till miljöövervakningen är ett potentiellt dråpslag mot Sveriges förmåga att bedriva en klok och kostnadseffektiv havspolitik. I vårbudgeten bör anslagen minst återställas till tidigare nivåer, skriver sex forskare vid Umeås och Stockholms universitet.

"Värna en kunskapsbaserad havspolitik i vårbudgeten"

 

Baltic Breakfast: Titta bakåt för att lära framåt

2019.02.13: Vad går att lära av historien när det kommer till åtgärder för Östersjöns miljö? Vilka åtgärder har historiskt sett haft bäst effekt? Och hur ska framtidens styrmedel för bättre havsmiljö utformas? Dessa frågor avhandlades på februari månads Baltic Breakfast där Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap vid Linnéuniversitet samt Emma Nohrén, ordförande för miljömålsberedningen, fanns på plats.

Baltic Breakfast: Titta bakåt för att lära framåt

 

Att rädda Östersjön handlar om att se hela samhället

2019.02.05: Samhället är inte statiskt, utan dynamiskt. Att skapa en sammanhållen havs- och vattenpolitik från källa till hav kommer att vara centralt för att klara miljömålen för Östersjöns framtida miljö, skriver HaV:s generaldirektör Jakob Granit i sin gästkrönika.

Att rädda Östersjön handlar om att se hela samhället

 

Miljöfrågorna får inte konkurreras ut av andra politiska mål

2019.01.23: Havsfrågorna fick stor plats i statsminister Löfvéns regeringsförklaring. Framöver är det dock viktigt att de inte konkurreras ut av andra politiska mål, menar några av Östersjöcentrums experter.

Miljöfrågorna får inte konkurreras ut av andra politiska mål

 

Baltic Breakfast: Nya arter i Östersjön – hot eller möjlighet?

2019.01.21: På årets första Baltic Breakfast diskuterades hur främmande arter påverkar Östersjöns ekosystem.

Baltic Breakfast: Nya arter i Östersjön – hot eller möjlighet?

 

BLOGG: Kvarkens skärgård: Grunda bottnar som stiger ur havet

2019.01.08: Sedan november 2018 finns nio områden i Östersjön och Kattegatt upptagna som Ekologiskt och biologiskt viktiga havsområden (EBSAs) av FNs mångfaldskonvention. Detta är områden som är unika, artrika eller ekologiskt viktiga och därmed förtjänar att uppmärksammas lite extra. I denna bloggserie beskriver jag vart och ett av områdena i ett eget inlägg.

BLOGG: Kvarkens skärgård: Grunda bottnar som stiger ur havet

BLOGG: Norra Bottenviken: Arktiska Östersjön

2018.12.20: Sedan november 2018 finns nio områden i Östersjön och Kattegatt upptagna som Ekologiskt och biologiskt viktiga havsområden (EBSAs) av FNs mångfaldskonvention. Detta är områden som är unika, artrika eller ekologiskt viktiga och därmed förtjänar att uppmärksammas lite extra. I denna bloggserie beskriver jag vart och ett av områdena i ett eget inlägg.

BLOGG: Norra Bottenviken: Arktiska Östersjön

 

Baltic Breakfast: Julmatens påverkan på Östersjön

2018.12.19: Årets sista frukost samlade många intresserade för att höra tre forskare berätta om hur julmaten påverkar Östersjön.

Baltic Breakfast: Julmatens påverkan på Östersjön

 

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

2018.12.10: Det finns fog för optimism för Östersjön under de kommande fyra åren – oavsett vilka partier som bildar regering i Sverige i år. Östersjöcentrums enkät till samtliga riksdagspartier visar att det finns en politisk majoritet som öppnar för flera viktiga åtgärder för havet under den kommande mandatperioden, skriver Tina Elfwing och Gun Rudquist vid Östersjöcentrum.

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

 

Kommentar: Intressenterna borde åtminstone kunna enas om att ekosystemet är vår ram

2018.12.07: Business as usual isn't an option, för att citera Ban Ki Moon. Men på Agri & Food Summit i Paris 2018 var debattörerna inte ens överens om att det finns problem.

Intressenterna borde åtminstone kunna enas om att ekosystemet är vår ram

 

Extra skyddsvärda områden för biologisk mångfald utsedda

2018.11.29: Forskare runt Östersjön har identifierat nio havsområden som är särskilt viktiga för skydd av biologisk mångfald. Från och med i dag ingår de i FN:s globala mångfaldskonvention.

Extra skyddsvärda områden för biologisk mångfald utsedda

 

Baltic Breakfast: Säl, skarv och människa – konkurrensen om fisken

2018.11.28: Sälens och skarvens påverkan på fiskbestånden är en het fråga, och röster höjs för att minska skarv- och sälbestånden. Är det rätt väg att gå? Eller är det rentav fel att hävda att djuren konkurrerar om fiskresursen?

Baltic Breakfast: Säl, skarv och människa – konkurrensen om fisken

 

Klimatförändringar gör det ännu viktigare att minska övergödningen

2018.10.10: Högre havsnivåer, försurning och sämre fiske. Den globala uppvärmningen kommer att påverka Östersjön negativt. Hur allvarliga effekterna blir avgörs av hur mycket temperaturen stiger – och hur framgångsrika dagens havsåtgärder mot exempelvis övergödning blir.

Klimatförändringar gör det ännu viktigare att minska övergödningen

 

BLOGG: Vilken nytta gör vi i gränslandet vetenskap-policy?

2018.10.04: Spelar vi någon roll? Gör vi någon nytta? Inom Baltic Eye ställer vi sådana frågor minst en gång i veckan. Vi har ju ändå hållit på i några år nu; skapat en hemsida och fyllt den med innehåll, byggt upp vårt namn och kontaktnät, publicerat en massa policy briefs och artiklar, sökt upp beslutsfattare på olika nivåer i Sverige och utomlands och givit dem den fakta de behöver för att fatta bra beslut som rör Östersjön.

BLOGG: Vilken nytta gör vi i gränslandet vetenskap-policy?

 

Olika förutsättningar för kommuner att ansvara för planeringen av kustzonerna

2018.09.27: Kustkommunerna har en central roll i Sveriges havsplanering. I stora delar av havsområdet måste de samsas med statens intressen. Baltic Eye har talat med två kommuner som har helt olika förutsättningar för att planera sina havsområden.

Olika förutsättningar för kommuner att ansvara för planeringen av kustzonerna

 

Kommunerna ansvarar för kustzonerna

2018.09.27: Alla EU-länder måste ha nationella havsplaner färdiga senast 2021. För Sverige är arbetet särskilt komplicerat och ställer krav på bättre samarbete mellan kustkommunerna och ökad förståelse för att kust och utsjö hör ihop.

Kommunerna ansvarar för kustzonerna

 

Gästkrönika: Från ekosystemtjänster till naturnyttor

2018.09.20: Ekosystemtjänster räcker inte för att beskriva naturens bidrag till människor. Ordet naturnyttor ger en bredare syn och öppnar för en effektivare och mer demokratisk miljöpolitik, skriver professor Marie Stenseke, aktiv i FN:s panel för biologisk mångfald.

Gästkrönika: Från ekosystemtjänster till naturnyttor

 

Nu sätts fiskekvoterna - bestånd och lönsamhet gynnas av kvoter under maximalt hållbar uttagsnivå

2018.09.17: Snart ska EU:s fiskeministrar bestämma nästa års fiske i Östersjön. EU-kommissionens förslag tyder på att det kan komma att göras för lite – och för sent – för några av de mest hotade bestånden, skriver Henrik Hamrén.

Nu sätts fiskekvoterna - bestånd och lönsamhet gynnas av kvoter under maximalt hållbar uttagsnivå

 

Baltic Eyes arbete analyseras i ny internationell studie

2018.09.13: ”Att svara på dagens miljöutmaningar kräver att vetenskapen integreras i politik och praktik”, säger forskaren Chris Cvitanovic, författare till en ny studie om Baltic Eyes arbete med att överbrygga klyftan mellan vetenskap och policy.

Baltic Eyes arbete analyseras i ny internationell studie

 

Östersjöseminarium: Värderingar och etik behöver ta plats i samtalen om miljön

2018.09.06: Årets Östersjöseminarium på Kolskjulet kom att präglas av en mört i tomatsås och att värderingsdiskussioner borde få större utrymme i det naturvetenskapliga samtalet.

Östersjöseminarium: Värderingar och etik behöver ta plats i samtalen om miljön

 

Partiutfrågning: Det finns hopp för Östersjön efter valet

2018.08.29: Det är mer som enar än som skiljer partierna i Östersjöfrågorna. Det framgick av den partiutfrågning som Östersjöcentrum genomförde under tisdagen. I frågan om ett svensk fiskestopp på torsk går dock åsikterna tydligt isär mellan partierna.

Partiutfrågning: Det finns hopp för Östersjön efter valet

 

Sammanställning av riksdagspartiernas svar på Östersjöcentrums enkät om åtta åtgärder för Östersjön

2018.08.27: Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för Östersjön. Här analyserar Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist enkätsvaren som helhet.

Sammanställning av riksdagspartiernas svar på Östersjöcentrums enkät om åtta åtgärder för Östersjön

 

Så här vill partierna skydda marina ekosystem i Östersjön

2018.08.27: Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för att skydda marina ekosystem. Här är partiernas svar, analyserade av Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist.

Så här vill partierna skydda marina ekosystem i Östersjön

 

Gästkrönika: Östersjöproblemet – ett etiskt problem

2018.08.17: Östersjöns miljöproblem går att lösa. Men för att regionens aktörer ska kunna enas om konkreta lösningar måste vi börja föra in mer etik i debatten, skriver filosofen Olle Torpman.

Gästkrönika: Östersjöproblemet – ett etiskt problem

 

Remissvar: Havs- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar

2018.08.15: Kommentar av Hanna Sjölund.

Remissvar: Havs- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar

 

BLOGG: Ny fiskart upptäckt – i Östersjön

2018.08.14: Skrubbskäddan i norra Östersjön har unika anpassningar och beskrivs nu som en egen art.

BLOGG: Ny fiskart upptäckt – i Östersjön

 

Gästkrönika: Klas Sandell - Framtidens havsplanering kräver diskussion om olika landskapsideal

2018.08.14: Olika individer och grupper ser, söker och gör olika saker i naturen. Att diskutera och jämföra olika landskapsideal gör det enklare att planera framtidens landskap, skriver professor Klas Sandell.

Gästkrönika: Klas Sandell - Framtidens havsplanering kräver diskussion om olika landskapsideal

 

Gästkrönika: Östersjön som matresurs – då och nu

2018.08.13: Vad sägs om grillad id? Eller mört i tomatsås? I takt med att havet och fisket förändras behöver vi återskapa vår relation till Östersjön och låta ekosystemet återhämta sig. Ett första steg kan vara att åter börja äta arter som har förlorat sin historiska betydelse, skriver forskaren Sara Hornborg i en gästkrönika.

Gästkrönika: Östersjön som matresurs – då och nu

 

Östersjön i Almedalen den 4 juli 2018

2018.07.04: Representationen av Östersjön i Almedalen 2018.

Östersjön i Almedalen den 4 juli 2018

 

Östersjön i Almedalen den 3 juli 2018

2018.07.03: Idag var Östersjöschemat späckat i Almedalen. Vi har täckt upp så mycket vi kunnat och rapporterar här det viktigaste: Bland annat övergödning, politik, avlopp, nedskräpning, läkemedel och klimat.

Östersjön i Almedalen den 3 juli 2018

 

Östersjön i Almedalen den 2 juli 2018

2018.07.02: Miljögifter och lokalt engagemang har varit fokus för Östersjöfrågorna under Almedalens andra dag.

Östersjön i Almedalen den 2 juli 2018

 

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

2018.06.26: Forskare på Östersjöcentrum har tagit fram åtta åtgärder som politikerna behöver prioritera under nästa mandatperiod för att uppnå en god havsmiljö i Östersjön.

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

 

Baltic Breakfast: Reglerat fiske i skyddade områden

2018.05.22: Baltic Eye firade den biologiska mångfaldens dag med ett frukostseminarium om hur fiskeregleringar i marina skyddade områden kan vara en effektiv skyddsåtgärd – som ger mer fisk, bättre livsmiljöer och ökad biologisk mångfald.

Baltic Breakfast: Reglerat fiske i skyddade områden

 

Sjuårigt projekt visar att det går att rädda övergödda kustområden

2018.05.17: Genom att minska näringstillförseln från land och åtgärda internbelastningen går det att rädda övergödda vikar längs våra kuster. Men det kräver att åtgärderna går hand i hand, menar forskarna bakom det vetenskapliga demonstrationsprojektet Levande kust, som nu presenterar sina resultat.

Sjuårigt projekt visar att det går att rädda övergödda kustområden

 

Analys: Övergödningsfrågan underordnad i förslag på EUs jordbrukspolitik

2018.05.04: Som väntat är inte jordbrukets påverkan på havsmiljön en prioriterad fråga i kommissionens utkast till ny europeisk jordbrukspolitik. Men det finns vissa positiva inslag, enligt Östersjöcentrums Gun Rudquist.

Analys: Övergödningsfrågan underordnad i förslag på EUs jordbrukspolitik

Kommentar: Ministrarnas beslut ett bakslag för både ålen och fiskepolitiken

2017.12.13: Text: Henrik Svedäng och Gustaf Almqvist

Kommentar: Ministrarnas beslut ett bakslag för både ålen och fiskepolitiken

 

Kommentar: Sverige: stöd kommissionens förslag - förbjud allt ålfiske i EU-vatten

2017.12.07: Text: Gustaf Almqvist och Henrik Svedäng

Kommentar: Sverige: stöd kommissionens förslag - förbjud allt ålfiske i EU-vatten

 

BLOGG: ...och göra en film. (del 3)

2017.11.26: Just det, sen gjorde vi en film också.

BLOGG: ...och göra en film. (del 3)

 

BLOGG: ...vikten av att skriva folk på näsan... (del 2)

2017.11.26: Ingen vill bli skriven på näsan, brukar det heta. Men det är inte helt sant. Jag tror att de allra flesta faktiskt vill bli skrivna på näsan – så länge de inte märker det.

BLOGG: ...vikten av att skriva folk på näsan... (del 2)

 

BLOGG: Hitta ett nytt format… (del 1)

2017.11.24: Sedan en tid tillbaka har Baltic Eye ett nytt format. Vi kallar det för fact sheet. Ett faktablad, helt enkelt. Detta och följande två inlägg kommer att handla om de intressanta men också svåra diskussioner och beslut som kan dyka upp när man vill utvidga sin palett av olika kommunikationsformat.

BLOGG: Hitta ett nytt format… (del 1)

 

BLOGG: Mot ett hållbart båtliv

2017.11.22: Giftiga bottenfärger och krympande ålgräsängar – det går att peka på flera miljöproblem från fritidsbåtar. Men behöver det vara en konflikt mellan båtliv och en god havsmiljö? Ny kunskap och ny teknik kan hjälpa oss att minska fritidsbåtarnas miljöpåverkan.

BLOGG: Mot ett hållbart båtliv

 

Ny fact sheet och film ska hjälpa kommunala kustplanerare

2017.11.13: I ett nytt faktablad och en kort film sammanställer Östersjöcentrum vad vetenskapen än så länge vet om hur fritidsbåtar kan påverka undervattensängar och annan bottenvegetation i kusten.

Ny fact sheet och film ska hjälpa kommunala kustplanerare

 

BLOGG: Genetisk mångfald – bortglömd men viktig

2017.09.26: Östersjöns genetiska mångfald är viktig, men vi är dåliga på att ta hand om den. Det är en slutsats från forskningsprojektet BAMBI som undersöker genetisk mångfald i Östersjön och hur den förvaltas.

BLOGG: Genetisk mångfald – bortglömd men viktig

 

Höstbudgeten ur ett Östersjöperspektiv

2017.09.20: Sju av Östersjöcentrums forskare och experter kommenterar regeringens budgetproposition för 2018 utifrån ett Östersjöperspektiv, med fokus på sina respektive specialområden: biologisk mångfald, övergödning, hållbart fiske och farliga ämnen.

Höstbudgeten ur ett Östersjöperspektiv

 

Skärpta krav på sjöfartens hantering av barlastvatten

2017.09.14: FN:s barlastkonvention ger den internationella sjöfarten sju år på sig att utrusta alla fartyg med nya reningstekniker för barlastvatten. De nya reglerna kommer att bidra till att skydda Östersjön mot främmande arter.

Skärpta krav på sjöfartens hantering av barlastvatten

 

Globalt och gränsöverskridande engagemang för havsfrågor – hur tar vi hem det till Östersjön?

2017.09.06: Årets Hållbara Hav-seminarium på Kolskjulet fokuserade på hur vi tar tillvara på engagemanget för havsfrågor och hur det går att omsätta till åtgärder som är relevanta för Östersjön.

Globalt och gränsöverskridande engagemang för havsfrågor – hur tar vi hem det till Östersjön?

 

Forskare granskar storsatsning på Östersjön

2017.08.31: Östersjöcentrums forskare granskar regeringens senaste storsatsning på Östersjön.

Forskare granskar storsatsning på Östersjön

 

Baltic Breakfast: Kan vi öka den maritima turismen i Östersjön och samtidigt skydda havsmiljön?

2017.08.30: Onsdagens Baltic Breakfast om hur Östersjön påverkas av marint fritidsliv.

Baltic Breakfast: Kan vi öka den maritima turismen i Östersjön och samtidigt skydda havsmiljön?

 

Kommentar: Välkommen regeringssatsning på rent hav

2017.08.29: Text: Hanna Sjölund.

Kommentar: Välkommen regeringssatsning på rent hav

 

BLOGG: Fritidsbåtar och undervattensnatur

2017.08.25: Båtlivet ger många människor tillgång till våra fantastiska kust- och skärgårdsområden, men sliter samtidigt på undervattensnaturen.

BLOGG: Fritidsbåtar och undervattensnatur

 

BLOGG: Rovfisk begränsar makroalgsblomningar

2017.07.31: Tjocka drivor av ruttnande alger har blivit ett ovälkommet sommartecken i havsvikar och på stränder. Nu visar forskning på ett nytt sätt att minska problemet.

BLOGG: Rovfisk begränsar makroalgsblomningar

 

BLOGG: Färre bottenlevande arter på västkusten

2017.07.21: Vad har hänt på havsbottnen de senaste hundra åren? En ny studie från Svenska artprojektet visar på en dramatisk förändring.

BLOGG: Färre bottenlevande arter på västkusten

 

Östersjöns miljö och politik sammanfattas i ny skrift

2017.06.28: En mer ekosystembaserad havsplanering, begränsad trålning och en effektivare kemikaliereglering är några av rekommendationerna i Östersjöcentrums nya skrift Under ytan.

Östersjöns miljö och politik sammanfattas i ny skrift

 

Kommentar: Turism och rekreation den viktigaste marina näringen visar ny rapport från HaV

2017.06.26: En ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) om de ekonomiska värdena av näringsverksamheter kopplade till haven visar att turism/rekreation omsätter mest pengar – mer än fiske och sjöfart.

Kommentar: Turism och rekreation den viktigaste marina näringen visar ny rapport från HaV

 

Kommentar: Välkommen satsning på kvalitet i marint skydd från regeringen

2017.06.08: Idag har regeringen meddelat att de ger HaV i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i både nya och redan etablerade skyddade områden som en del i att öka kvaliteten i marina skyddade områden. HaV får även i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder i syfte att nå bevarandemålen i marina skyddade områden.

Kommentar: Välkommen satsning på kvalitet i marint skydd från regeringen

 

Vattenrening och torsk i Almedalen

2017.06.02: Med mindre och färre arrangemang vill vi skapa givande möten mellan aktörer som arbetar med Östersjöfrågor. Och samtidigt bjuda på det senaste och mest aktuella vi har i forskningsväg.

Vattenrening och torsk i Almedalen

 

BLOGG: Från M*A*S*H till vetenskapskommunikation

2017.06.02: Minns någon Alan Alda? Just det, han som spelade den martinidrickande och kvinnotjusande kirurgen Hawkeye Pierce i evighetsserien M*A*S*H på tv. Häromdagen dök han oväntat upp i mitt jobbflöde genom det här livestreamade samtalet med forskaren Niel Shubin och moderatorn Claudia Dreifus.

BLOGG: Från M*A*S*H till vetenskapskommunikation

 

Kommentar: Forskare – ”Oansvarigt med fortsatt fiske på västra torskbeståndet”

2017.06.01: Baltic Eyes fiskeriexperter Gustaf Almqvist och Henrik Svedäng kommenterar Internationella Havsforskningsrådet (ICES) vetenskapliga råd för nästa års fiske i Östersjön.

Kommentar: Forskare – ”Oansvarigt med fortsatt fiske på västra torskbeståndet”

 

BLOGG: Liv i Östersjön

2017.06.01: Sträfsen, rufsen och slingor. Havssallat. Knot, stubb och näbbgädda. Östersjön är ett artfattigt hav i jämförelse med Västerhavet och Atlanten, men det finns ändå gott om spännande och märkliga djur och växter med konstiga namn.

BLOGG: Liv i Östersjön

 

Ny handlingsplan för naturskyddsarbete

2017.05.17: I dag, den 21 maj, firas Europeiska Natura 2000-dagen för första gången. Samtidigt har medlemsländerna hittills inte uppfyllt sitt naturskyddsarbete. EU-kommissionen har antagit en ny handlingsplan för att hjälpa dem att påskynda arbetet. Östersjöcentrums Sofia Wikström hoppas att planen leder till hållbara åtgärder för fiske i skyddade områden.

Ny handlingsplan för naturskyddsarbete

 

BLOGG: Hjälp till att kartlägga sjögräs

2017.05.11: Vad växer vid din brygga? Badar du vid en undervattensäng?

BLOGG: Hjälp till att kartlägga sjögräs

 

BLOGG: Först beröra, sedan informera

2017.04.08: En tv-journalist sa en gång att det som krävs för att en annan människa ska kunna ta till sig och förstå det man säger är att hen känner något. Själv följer han den devisen i alla dokumentärfilmer han gör. Strukturen är följande: Först beröra. Sedan informera. Och till sist (i bästa fall) förmå agera. Att känna är att öppnas. Och det är först när vi är öppna, när skölden är nere, som vi blir mottagliga för information.

BLOGG: Först beröra, sedan informera

 

Fiske till lunch i riksdagen

2017.04.07: Politiker och förvaltare värnar småskaligt fiske och fiske som tar hänsyn till hela ekosystemet. Men hur ser vi till att utvecklingen går åt det hållet?

Fiske till lunch i riksdagen

 

Miljöfrågorna saknas i framtidens landsbygdspolitik

2017.03.29: Landsbygdskommitténs åtgärder för att få en levande landsbygd fokuserar på produktionsvärden – men glömmer att säkra ekosystemens bärkraft.

Miljöfrågorna saknas i framtidens landsbygdspolitik

 

BLOGG: Mars – den internationella sjögräsmånaden

2017.03.16: Sjögräsängar hör till de naturtyper i havet som minskar kraftigt i stora delar av världens kustområden. Men det uppmärksammas sällan.

BLOGG: Mars – den internationella sjögräsmånaden

 

BLOGG: Universitetet - sitt eget mediehus?

2017.03.14: Tidningskrisen gör att lärosätena måste ändra sitt sätt att kommunicera, skriver kommunikatören och journalisten Anders Mildner i en krönika i tidskriften Curie.

BLOGG: Universitetet - sitt eget mediehus?

 

BLOGG: En fråga, herr minister

2017.02.20: Att kommunicera handlar inte bara om att säga, utan också om att lyssna. Och att fråga om man inte förstår. Förra veckan försökte vi förstå varför Danmark plötsligt öppnade för trålning i västra Östersjön igen – mitt under torskens fredningsperiod.

BLOGG: En fråga, herr minister

 

Kommentar: Bäring på Östersjön saknas i efterlängtad livsmedelstrategi

2017.02.14: Målet att öka produktionen går som en röd tråd genom livsmedelsstrategin men något djupare resonemang om hur detta ska göras samtidigt som miljömålen nås bjuds det inte på. Baltic Eyes forskare och omvärldsanalytiker saknar Östersjöperspektivet i livsmedelsstrategin.

Kommentar: Bäring på Östersjön saknas i efterlängtad livsmedelstrategi

 

BLOGG: Bästa vetenskapsbloggarna

2017.02.13: Den genomgripande omstöpningen av det svenska (och globala) medielandskapet innebär inte bara begränsningar. Motgång föder också kreativitet och nytänkande. När de traditionella medierna sviktar måste forskningen söka andra vägar för att nå ut till samhället och uppfylla den tredje uppgiften.

BLOGG: Bästa vetenskapsbloggarna

 

BLOGG: Statlig vetenskapscensur – ny trend i faktaresistensens tid?

2017.02.13: Nyligen rapporterade nyhetsbyrån Reuters att president Donald Trump och hans nya administration beordrat den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA att ta bort den sida på myndighetens hemsida som beskriver klimatförändringarna.

BLOGG: Statlig vetenskapscensur – ny trend i faktaresistensens tid?

 

BLOGG: Whiteboard animation

2017.02.13: Är detta ett passande format för Baltic Eye?

BLOGG: Whiteboard animation

 

BLOGG: Komm

2017.02.13: Komm är kort för kommunikation. Det är det den här bloggen ska handla om.

BLOGG: Komm

 

Baltic Eye pratar fiske och marint skydd på unikt Östersjömöte

2017.02.08: Baltic Eye är på plats på Baltic Sea Future för att tala om ekosystembaserat fiske och kvaliteten på marina skyddade områden.

Baltic Eye pratar fiske och marint skydd på unikt Östersjömöte

Ål eller inte ål - på julbordet?

2016.12.22: Ålen är akut hotad, och det syns få tecken på bättring. Vi frågade två havsforskare om de ska äta ål i jul – och fick olika svar.

Ål eller inte ål - på julbordet?

 

BLOGG: Blått kol i svenska ålgräsängar

2016.12.19: I takt med det ökande klimathotet är det många som uppmärksammat naturens förmåga att ta upp och lagra koldioxid. I Sverige talas det ofta om kolinlagringen i våra skogar. Mindre känt är att även undervattensnaturen kan lagra mycket kol. Det kallas för blått kol (”blue carbon”), organiskt kol som lagras i havsbottnen och i havslevande arter.

BLOGG: Blått kol i svenska ålgräsängar

 

BLOGG: Vad ska vi ha för bild?

2016.12.08: På en tidningsredaktion hörs alltid denna fråga i nyhetsrummet när något större än en notis ska publiceras. Att tänka i bilder är numera en självklarhet bland publicister, och bilderna upptar i dag en mycket stor del av journalistiken och det offentliga rummet. Med rätta. Bortsett från skönlitteratur och poesi har jag faktiskt svårt att komma på något textburet format som inte blir bättre av en riktigt bra bild.

BLOGG: Vad ska vi ha för bild?

 

BLOGG: Välkommen till kustmiljöbloggen!

2016.12.08: Under den glittrande havsytan döljer sig en hel värld. Många har nog som barn legat på en brygga och metat krabbor. Eller ryst lite åt de där vattenväxterna som slingrar sig kring benen när man simmar. Men i övrigt är det slående hur lite vi ser av livet under ytan trots att vi har det så nära inpå oss.

BLOGG: Välkommen till kustmiljöbloggen!

 

Baltic Eyes eventblogg: Skrivarstuga

2016.12.08: Ett mysigt och trevligt sätt att jobba. Samlas i ett rum. Dela kunskap, erfarenheter och tankar. Äta bullar och dricka kaffe och få veckans kommunikationsjobb gjort.

Baltic Eyes eventblogg: Skrivarstuga

 

Kommentar: EUs naturvårdsdirektiv är säkrade – nu dags att öka kvaliteten

2016.12.07: Idag tog EU-kommissionen ett länge inväntat beslut om framtiden för fågel- och habitatdirektiven. Kommissionen har tidigare öppnat för möjligheten att riva upp och som de säger, modernisera direktiven, men dagens beslut innebär att direktiven blir kvar och att mer kraft och resurser läggs på att verkligen genomföra dem.

Kommentar: EUs naturvårdsdirektiv är säkrade – nu dags att öka kvaliteten

 

Baltic Eyes eventblogg: Nu börjar Baltic Eye blogga

2016.11.30: Bloggar är en självklar del av den kommunikativa infrastrukturen idag. Tillsammans med andra sociala nätverk utgör bloggen en central del av relationsbyggandet och kontaktskapandet mellan företag/organisationer och deras kunder/medlemmar/intressenter.

Baltic Eyes eventblogg: Nu börjar Baltic Eye blogga

 

Kommentar: Baltic Eye kommenterar Forskningspropositionen

2016.11.28: Text: Hanna Sjölund.

Kommentar: Baltic Eye kommenterar Forskningspropositionen

 

Baltic Eyes eventblogg: Äntligen bloggar!

2016.11.24: Glädjen att kunna göra det här - skriva ett blogginlägg på balticeye.org är helt enorm.

Baltic Eyes eventblogg: Äntligen bloggar!

 

Höj kvaliteten på skyddet i marina områden

2016.11.07: Läs om policy briefen om marina skyddade områden.

Höj kvaliteten på skyddet i marina områden

 

Berättelsen om Östersjön 2.0

2016.10.20: Människans uppfattning om havet har ändrats genom åren. Vår tids berättelse om Östersjön måste väva samman samhälle, människa och hav, tycker forskaren Susanna Lidström.

Berättelsen om Östersjön 2.0

 

På jakt efter Östersjön - i årets regeringsförklaring

2016.09.15: "Det vore fantastiskt om Sverige kunde gå före och visa att det går att bedriva fiske, vattenbruk, sjöfart och turism på ett sätt som är både ekologiskt och socialt hållbart"

På jakt efter Östersjön - i årets regeringsförklaring

 

Kommentar: Löfven lyfter upp havsmiljön i regeringsförklaringen

2016.09.13: Baltic Eye välkomnar att havsmiljön betonas i dagens regeringsförklaring, som för övrigt mest handlar om klimat när miljöfrågorna ska belysas.

Kommentar: Löfven lyfter upp havsmiljön i regeringsförklaringen

 

Rovfiskens betydelse för kustens livsmiljöer

2016.07.09: Professor Emeritus Lena Kautsky vid Stockholm universitets Östersjöcentrum visar på ett pedagogiskt sätt hur övergödning och för stort uttag av rovfiskar påverkar balansen i kustmiljöerna.

Rovfiskens betydelse för kustens livsmiljöer

 

Skyddade områden i Östersjön – hur skyddade är de egentligen?

2016.07.07: Sverige vill öka mängden skyddade marina områden. Samtidigt är dagens skydd i praktiken ofta begränsat.

Skyddade områden i Östersjön – hur skyddade är de egentligen?

 

Så ska Sverige skydda sin undervattensnatur

2016.06.22: Havs- och vattenmyndigheten (HaV) presenterade i måndags sin handlingsplan för marint områdesskydd.

Så ska Sverige skydda sin undervattensnatur

 

Analys: Restaurering – en osäker investering

2016.05.10: Att restaurera undervattensnatur är på väg att bli ett vanligare verktyg för att förbättra havsmiljön. Men med den kunskap vi har idag är det svårt att förutsäga vilka chanserna är att lyckas.

Analys: Restaurering – en osäker investering

 

Analys: Fiske tillåtet trots skydd

2016.05.09: För att skyddade områden ska få en verklig effekt måste vi våga begränsa alla skadliga aktiviteter, inklusive fisket.

Analys: Fiske tillåtet trots skydd

 

Anlays: Ekologiskt och konventionellt jordbruk kan förbättras

2016.05.09: Genom att överföra kunskap och metoder mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk kan båda förbättras, skriver Baltic Eyeforskaren Annika Svanbäck.

Anlays: Ekologiskt och konventionellt jordbruk kan förbättras

 

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll är du välkommen att mejla redaktionen: ostersjocentrum@su.se.

Kontaktperson för media

Henrik Hamrén: 
henrik.hamren@su.se
08-16 31 09 

På denna sida