Fiske

Fisket av Östersjöns bestånd är en av de viktigaste frågorna för en hållbar havsförvaltning som inte skadar våra ekosystem. Här kan du läsa om senaste forskningen, kommentarer och fakta om hållbart fiske.

 

Nyheter om fiske

Läs vår senaste forskning och nyheter om fiske och hållbarhet.

Nyheter om fiske

 

 

 

Policy briefs och faktablad om hållbart fiske

Läs våra policy briefs om hållbart fiske

Silll. Foto: Oceana.
 

Baltic Eyes artikelarkiv om fiske och hållbarhet

Här hittar du Baltic Eyes artikelarkiv om fiske och hållbarhet 2019-2021. Nyare artiklar hittar du i Baltic Eyes nyhetsflöde, se ovan. Kontakta oss för att få äldre artiklar.

Politiker om utflyttning av trålgränsen: ”Vi vill ju se verkstad också”

2021.12.14: Riksdagen har klubbat igenom ett förslag om att flytta ut trålgränsen för att skydda Östersjöns sill- och strömmingsbestånd. Nu ska regeringen verkställa. Frågan är hur. Och när. Politiskt finns det en risk att förslaget rinner ut i sanden, i vissa havsområden måste bestånden skyddas på andra sätt, och rättsläget är inte helt klart.

Politiker om utflyttning av trålgränsen: ”Vi vill ju se verkstad också”

 

Kommissionen följer inte vetenskapens råd om ålfiskestopp

2021.12.07: EU-kommissionen hörsammar inte ICES uppmaning om att stoppa allt ålfiske nästa år. Istället föreslår man skärpningar i systemet med fiskefria perioder. ”Kommissionen vantolkar de vetenskapliga råden”, säger Östersjöcentrums Henrik Svedäng.

Kommissionen följer inte vetenskapens råd om ålfiskestopp

 

ICES rekommenderar totalt ålfiskestopp – HaV avvaktar

2021.12.03: För första gången rekommenderar Internationella havsforskningsrådet (ICES) totalstopp för allt ålfiske nästa år, inklusive glasålsfisket. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har inte tagit ställning till om man tänker följa vetenskapen, men säger att det även finns politiska aspekter att förhålla sig till.

ICES rekommenderar totalt ålfiskestopp – HaV avvaktar

 

Ökat spättafiske riskerar att skada torskbestånden ytterligare

2021.11.19: Östersjöländerna i Baltfish vill införa nya selektiva trålar för att minska bifångsten av torsk i fisket efter plattfisk. Endast en av trålarna klarar att släppa igenom även stora torskar, som är extra viktiga för torskbestånden. Men enligt Baltfish bör den trålmodellen bara bli obligatorisk i sydvästra Östersjön.

Ökat spättafiske riskerar att skada torskbestånden ytterligare

 

Analys: Trålgränsen kan bli het fråga på S-kongressen

2021.11.03: Frågan om utflyttning av trålgränsen splittrar Socialdemokraterna. Under partikongressen i Göteborg ska partiet ta ställning. Förhandlingarna kommer sannolikt att handla mycket om vad forskningen vet och inte vet, och om hur man ska förhålla sig till försiktighetsprincipen, skriver Östersjöcentrums Henrik Hamrén.

Analys: Trålgränsen kan bli het fråga på S-kongressen

 

Analys: Årets kvotbeslut för Östersjösillen speglar inte det allvarliga läget

2021.10.14: Utvecklingen för Östersjöns kommersiella fiskbestånd ser överlag värre ut än någonsin. Trots det har EU:s fiskeministrar delvis feltolkat vetenskapens osäkra rekommendationer och återigen beslutat om för höga fångstkvoter på flera bestånd. Framtiden får utvisa om det var oansvarigt, skriver Östersjöcentrums omvärldsanalytiker Charles Berkow.

Analys: Årets kvotbeslut för Östersjösillen speglar inte det allvarliga läget

 

Fortsatt höga strömmingskvoter i Bottniska viken nästa år

2021.10.12: Sill- och strömmingsfisket i centrala och västra Östersjön halveras nästa år, efter tisdagens beslut av EU:s fiskeministrar. Samtidigt ökar skarpsillsfisket. Och i Bottniska viken behålls merparten av den stora höjning av strömmingskvoten som beslutades tidigare i år.

Fortsatt höga strömmingskvoter i Bottniska viken nästa år

 

Kommentar: För ett effektivt marint skydd krävs adekvata föreskrifter (och konflikthantering)

2021.10.11: Östersjöcentrum välkomnar Länsstyrelsen Skånes förslag på framtida marina skydd i Öresund, men efterlyser förslag till föreskrifter för att kunna bedöma vilken kvalitet skydden i praktiken skulle innebära.

Kommentar: För ett effektivt marint skydd krävs adekvata föreskrifter (och konflikthantering)

 

Analys: Mängden sill och skarpsill minskar över tid

2021.09.22: Den totala biomassan av skarpsill och sill i Östersjön förblir inte konstant över tid. Den minskar. Inget tyder på att ökat fiske på vissa arter, för att främja andra, skulle ge mer fisk i havet, skriver Östersjöcentrums Henrik Hamrén.

Analys: Mängden sill och skarpsill minskar över tid

 

SPF:s vd Anton Paulrud i Östersjöpodden: ”Jag tar inte till mig av kritiken”

2021.09.21: Nytt avsnitt av Östersjöpodden – den här gången med Anton Paulrud, vd för branschorganisationen Swedish Pelagic Federation (SPF).

SPF:s vd Anton Paulrud i Östersjöpodden: ”Jag tar inte till mig av kritiken”

 

Kommentar: Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

2021.09.17: Östersjöcentrum välkomnar de satsningar på förbättrad avloppsrening och internationellt kemikaliearbete som regeringen föreslår i höstbudgeten. När det gäller den starkt hotade ålen skulle vi däremot ha velat se skarpare åtgärdsförslag.

Kommentar: Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

 

Baltic Breakfast: Haven stiger – även som historiskt forskningsfält

2021.09.17: Haven och det som sker där har historiskt sett varit blygsamt studerade, jämfört med landbaserade miljöer och verksamheter. Men detta kan vara på väg att vända, framkom vid senaste Baltic Breakfast. Historiska uppgifter kan också hjälpa oss att sätta samtida företeelser, som till exempel dagens intensiva strömmingsfiske, i ett sammanhang.

Baltic Breakfast: Haven stiger – även som historiskt forskningsfält

 

Kommentar: Uppmaning till EU-kommissionen om fisket: Ta höjd för osäkerheten

2021.08.24: Den vetenskapliga rådgivningen i fiskefrågor är osäkrare än många förstår. Därför behöver EU-kommissionen ta höjd för osäkerheten genom att föreslå fiskekvoter som ligger en bra bit under det man normalt föreslår.

Kommentar: Uppmaning till EU-kommissionen om fisket: Ta höjd för osäkerheten

 

Sillfisket i centrala Östersjön blir av med MSC-certifikat

2021.08.18: Det storskaliga trålfisket efter sill/strömming i centrala Östersjön förlorar sitt MSC-certifikat från och med mitten av september. Beståndens kraftigt försämrade status gör att fisket inte längre bedöms vara hållbart.

Sillfisket i centrala Östersjön blir av med MSC-certifikat

 

Baltic Breakfast: Sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv

2021.07.20: Hur bra är ökad konsumtion av sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv och hur kan konsumenterna förmås att göra hållbara val? Dessa frågor var i fokus under juni månads Baltic Breakfast, där forskarna Sara Hornborg och Malin Jonell medverkade.

Baltic Breakfast: Sjömat ur ett hållbarhetsperspektiv

 

Östersjöpodden – en ny podd om havsforskning och politik

2021.07.05: Lagom till sommaren lanserar Östersjöcentrum en ny podd. Nya avsnitt av Östersjöpodden kommer att spelas in och släppas löpande, och innehållet kommer att kretsa kring havsforskning och politik som rör Östersjön.

Östersjöpodden – en ny podd om havsforskning och politik

 

Ingen riskanalys av storskaliga trålfisket innanför trålgränsen

2021.06.17: Det larmas om brist på sill/strömming längs ostkusten. Samtidigt har några av Sveriges största pelagiska trålfartyg fått dispens att fiska innanför trålgränsen. Dispenserna bygger på 16 år gamla vetenskapliga underlag. Enligt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) saknas det fortfarande tillräcklig kunskap för att göra en ny riskanalys.

Ingen riskanalys av storskaliga trålfisket innanför trålgränsen

 


ICES rekommenderar höjd sillkvot trots brist på stor strömming

2021.05.31: Internationella havsforskningsrådet (ICES) rekommenderar kraftigt ökad fångstkvot för strömmingsfisket i Bottniska viken under resten av 2021 – och hela nästa år. ”Ett stort risktagande”, menar Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum.

ICES rekommenderar höjd sillkvot trots brist på stor strömming

 

Kommentar: Missvisande om ICES råd

2021.05.31: ICES fångstråd för sillen i norra Östersjön är inte ett fix värde - utan ett intervall. Det är viktigt att forskare och andra inte bidrar till att cementera bilden av att ICES råd alltid avser den högsta angivna fångstnivån, anser Östersjöcentrums omvärldsanalytiker Charles Berkow.

Kommentar: Missvisande om ICES råd

 

Baltic Breakfast: Kraftig minskning av alfågel och ejder

2021.05.31: Alfågeln och ejdern har bägge minskat kraftigt i Östersjön de senaste decennierna, men orsakerna och de tänkbara åtgärderna skiljer sig mellan arterna. Sillgrisslan och tordmulen har däremot haft en positiv utveckling.

Baltic Breakfast: Kraftig minskning av alfågel och ejder

 

Kommentar: ”Havet och människan” en grundlig genomgång av havsfrågorna men få skarpa åtgärder

2021.05.26: Efter nästan två års intensivt arbete lämnade Miljömålsberedningen, MMB, i januari 2021 sitt slutbetänkande till dåvarande miljöminister Isabella Lövin – en diger lunta på 1600 sidor. Rapporten heter "Havet och människan" och tar på ett föredömligt sätt ett helhetsgrepp om havsfrågorna, knappast någon fråga lämnas odiskuterad.

Kommentar: ”Havet och människan” en grundlig genomgång av havsfrågorna men få skarpa åtgärder

 

Industritrålare tillåts fiska sill innanför den svenska trålgränsen

2021.04.19: Trålgränsen skapades för att skydda mot allt för hårt kustnära fiske. Men längs stora delar av ostkusten är det fortfarande tillåtet att tråla innanför gränsen – på vissa ställen släpps även de allra största industritrålarna in. Enligt Havs- och vattenmyndigheten saknas det vetenskapliga belägg för att neka dem tillträde.

Industritrålare tillåts fiska sill innanför den svenska trålgränsen

 

Kommentar: Välj den period som gynnar ålen mest

2021.04.14: Östersjöcentrum om HaV:s förslag till fiskeförbudsperiod för ål.

Kommentar: Välj den period som gynnar ålen mest

 

Skyddade hav kan ge mer mat och ökad mångfald – och dämpa klimatförändringarna

2021.03.25: Bottentrålning får inte bara konsekvenser för fisken och organismer som lever på havsbottnarna, utan kan också påverka cirkulationen av ämnen i havet och i förlängningen klimatet. I en stor internationell studie har forskarna beräknat hur mycket kol som finns lagrat på bottnarna och riskerar att frigöras när de trålas.

Skyddade hav kan ge mer mat och ökad mångfald – och dämpa klimatförändringarna

 

Framtidens Östersjön – två möjliga vägar

2021.02.23: Vid full efterlevnad av globala hållbarhetsmål och Baltic Sea Action Plan är det möjligt att få tillbaka ett ekonomiskt värdefullt fiske, fler baddagar utan algblomningar om somrarna och en högre biologisk mångfald i havet. Går utvecklingen istället mot ett fortsatt fossilberoende, med få regleringar av övergödning och fiske så kan flera viktiga ekosystemtjänster gå förlorade. Det visar forskning från projektet BalticAPP.

Framtidens Östersjön – två möjliga vägar

 

Baltic Breakfast: Dna-studier visar flera lokala sillbestånd

2021.02.18: Flera av sillbestånden i Östersjön är på nedgång, vilket kan få stora konsekvenser för kustens ekosystem. Under onsdagens Baltic Breakfast redovisades olika orsaker till nedgången – och hur nya rön om sillens genetik kan ge bättre kunskap om olika delbestånd.

Baltic Breakfast: Dna-studier visar flera lokala sillbestånd

 

Baltic Breakfast: Forskarna om havsbetänkandet - Bra helhet med plats för fler konkreta åtgärder

2021.01.28: Miljömålsberedningens betänkande ”Havet och människan” ger en heltäckande beskrivning av miljöproblemen till havs och rymmer många viktiga åtgärdsförslag. Men enligt Östersjöcentrums forskare kvarstår frågan om hur flera av förslagen ska genomföras i praktiken. De hade också gärna sett mer fokus på stöd till forskning om åtgärders effektivitet.

Baltic Breakfast: Forskarna om havsbetänkandet - Bra helhet med plats för fler konkreta åtgärder

 

Kommentar: Östersjöns 2020 – framgångar och bakslag

2021.01.28: År 2020 - var det bara dåligt? Pandemin tenderade att överskugga allt annat, men låt oss glömma det fruktansvärda coronaviruset en stund och fundera över om 2020 förde med sig något positivt för Östersjön och vad vi kan vänta oss av 2021.

Kommentar: Östersjöns 2020 – framgångar och bakslag

 

Analys: Fisket har väldigt liten effekt på övergödningen i Östersjön

2021.01.21: Att se det storskaliga sill- och skarpsillsfisket i Östersjön som en övergödningsåtgärd rimmar illa med den faktiska situationen i havet, skriver Östersjöcentrums Henrik Hamrén.

Analys: Fisket har väldigt liten effekt på övergödningen i Östersjön

Ålfisket fortsätter – i strid med forskarnas rekommendationer

2020.12.17: Så sent som i oktober 2020 rekommenderade forskarna ännu en gång att allt kommersiellt fiske på blankål skulle stoppas. Men vid sitt möte i december beslutade ministerrådet ännu en gång bara om att stoppa fisket under tre valfria månader. "Kan man inte visa att det man gjort hittills gett effekt behöver man göra mer för ålen", säger Charles Berkow, omvärldsanalytiker vid Östersjöcentrum.

Ålfisket fortsätter – i strid med forskarnas rekommendationer

 

Storskaligt Östersjöfiske kostar mer än det smakar

2020.12.17: Det storskaliga trålfisket efter sill och skarpsill i Östersjön är lönsamt för fiskeföretagen men en rejäl förlustaffär för både statskassan och samhället, enligt beräkningar av nationalekonomen Stefan Fölster. Jordbruksverket och HaV är kritiska till några av kalkylerna.

Storskaligt Östersjöfiske kostar mer än det smakar

 

Den stora planktonförändringen i Östersjön – bra eller dålig för ekosystemet?

2020.11.16: Östersjöns sammansättning av växtplankton håller på att förändras. Utvecklingen mot mer cyanobakterier och färre kiselalger påverkar hela det marina ekosystemet. För havsforskningen är den stora frågan: Hur?

Den stora planktonförändringen i Östersjön – bra eller dålig för ekosystemet?

 

Minskat sillfiske i Östersjön nästa år

2020.10.21: Stoppet för riktat fiske på det östra torskbeståndet kvarstår även nästa år, efter tisdagens beslut av EU:s fiskeministrar. Dessutom blir det kraftigt minskat sillfiske i västra och centrala Östersjön.

Minskat sillfiske i Östersjön nästa år

 

Forskare: EU på väg åt fel håll med fiskesubventioner

2020.10.14: De senaste 20 åren har EU gradvis gjort sig av med fiskesubventioner som kan skada fiskbestånden. I en ny studie från University of British Columbia varnar forskare för att den goda trenden nu är på väg att brytas.

Forskare: EU på väg åt fel håll med fiskesubventioner

 

Analys: Fisket i Östersjön har inte gått enligt (flerårs)plan

2020.09.28: Nedgången för torsk och sill/strömming i Östersjön kan inte skyllas enbart på gamla synder. Den måste också ses som en signal på att något inte står rätt till i förvaltningen, skriver Östersjöcentrums vetenskapsjournalist Henrik Hamrén.

Analys: Fisket i Östersjön har inte gått enligt (flerårs)plan

 

Frågor och svar om ålfiske

2020.09.22: Många av de som följde september månads Baltic Breakfast om ålfisket passade på att skicka in frågor till de medverkande. Här svarar Östersjöcentrums fiskforskare Henrik Svedäng och utredare Sofia Brockmark från HaV på frågorna.

Frågor och svar om ålfiske

 

Ny rapport: Storskaligt Östersjöfiske kostar mer än det smakar

2020.09.18: Det storskaliga trålfisket i Östersjön är en förlustaffär för statskassan och samhället, enligt en ny rapport av stiftelsen BalticSea2020. Att stoppa trålfisket och istället satsa på småskaligt fiske och fritidsfiske skulle kunna ge besparingar på hundratals miljoner kronor varje år.

Ny rapport: Storskaligt Östersjöfiske kostar mer än det smakar

 

Kommentar: Miljöövervakning, marina reservat och avancerad avloppsrening behövs för Östersjöns miljö

2020.09.14: Östersjöcentrum välkomnar regeringens höstbudgetsatsning på svensk natur – och ger konkreta förslag till hur pengarna som rör havsmiljön ska användas i praktiken för att komma till bäst nytta.

Kommentar: Miljöövervakning, marina reservat och avancerad avloppsrening behövs för Östersjöns miljö

 

Kommissionen kvotförslag blottar negativ trend för Östersjöns fiskbestånd

2020.09.09: EU-kommissionen föreslår minskat fiske på de flesta kommersiella bestånden i Östersjön nästa år. Det bekräftar att situationen är illavarslande för både fisket och havsmiljön, enligt Östersjöcentrums experter.

Kommissionen kvotförslag blottar negativ trend för Östersjöns fiskbestånd

 

Kommentar: Östersjöcentrum välkomnar regeringsförklaringens betoning av haven

2020.09.08: Idag öppnade riksmötet, alltså riksdagens arbete. Statsministern avgav sin regeringsförklaring. Redan i andra meningen lyftes klimatfrågan fram: "Vi ser allt oftare i forskningen hur klimatförändring kan på olika sätt försämra Östersjöns miljö.”

Kommentar: Östersjöcentrum välkomnar regeringsförklaringens betoning av haven

 

Baltic Breakfast: Ål – hotad art och hotat fiske

2020.09.04: Den europeiska ålen är hotad, liksom det traditionella ålfisket. Östersjöcentrums fiskforskare Henrik Svedäng förordade ett totalfiskestopp och Emma Björkvik beskrev de socioekonomiska faktorerna bakom ålfisket vid senaste Baltic Breakfast. Samtidigt fick Havs- och vattenmyndighetens utredare Sofia Brockmark besvara flera kritiska frågor om förvaltningen av ålbeståndet.

Baltic Breakfast: Ål – hotad art och hotat fiske

 

Ny studie: Torsken svälter inte – den äter mer än vanligt

2020.07.09: Östersjötorsken må vara liten, smal och i dålig kondition. Men den svälter inte. En ny studie visar att torskar i det östra beståndet tycks få i sig mer protein än normalt.

Ny studie: Torsken svälter inte – den äter mer än vanligt

 

Linnea Engström: MSC-certifieringen av sillfisket är vetenskapligt driven

2020.07.07: MSC-certifieringen av sill- och skarpsillsfisket i Östersjön har mött stark kritik. MSC:s programdirektör Linnéa Engström ser certifieringen som ett möjlighet att hålla koll på fisket och se till att det utvecklas hållbart.

Linnea Engström: MSC-certifieringen av sillfisket är vetenskapligt driven

 

Akuta åtgärder för tumlaren väcker frågor om marint skydd

2020.06.30: Akut fiskestopp föreslås för att skydda en av Östersjöns utrotningshotade arter och ansvarig EU-kommissionär förväntar sig åtgärder på plats redan under hösten. Men frågan om tumlaren belyser också hur vi hanterar skyddade marina områden i praktiken.

Akuta åtgärder för tumlaren väcker frågor om marint skydd

 

Regeringen saknar bevis för industrifiskets påverkan i skärgården

2020.06.25: Bristen på strömming och enskilda forskares varningar räcker inte. Om trålgränsen utanför Stockholms skärgård ska flyttas ut krävs fler vetenskapliga bevis på industrifiskets negativa effekter, menar regeringen och ansvarig myndighet.

Regeringen saknar bevis för industrifiskets påverkan i skärgården

 

Skyddade områden och minskade näringsutsläpp i nya EU-strategier

2020.06.09: Två tunga EU-dokument som kan ha stor påverkan på havsmiljön presenterades nyligen efter flera förseningar. Strategierna som rör biologisk mångfald och livsmedelsproduktion innehåller mycket positivt, men saknar samtidigt några viktiga pusselbitar, konstaterar forskare och omvärldsanalytiker vid Östersjöcentrum.

Skyddade områden och minskade näringsutsläpp i nya EU-strategier

 

Ices råd visar oroande trend för flera fiskbestånd

2020.05.29: Havsforskningsrådet Ices rekommendationer för nästa års fiske i Östersjön visar att tillståndet för de flesta kommersiella arterna är på nedgång.

Ices råd visar oroande trend för flera fiskbestånd

 

Gäddor gynnas när våtmarker återskapas

2020.05.20: En kraftig ökning av gäddyngel, men inga tydliga effekter på det omgivande ekosystemet. Det visar en ny rapport om hur återställda våtmarker har påverkat kustens rovfiskbestånd under det senaste decenniet.

Gäddor gynnas när våtmarker återskapas

 

Kommentar: Försiktighetsprincipen talar mot storskaligt strömmingsfiske utanför skärgården

2020.05.18: Ur ett ekologiskt perspektiv handlar debatten om det storskaliga fisket på lekande strömming utanför Stockholms skärgård inte om hur mycket sill som finns i hela Östersjön – utan om risken för att slå ut vad som kan vara ett lokalt fiskbestånd.

Kommentar: Försiktighetsprincipen talar mot storskaligt strömmingsfiske utanför skärgården

 

Ekologiska risker med strömmingsfisket

2020.05.07: Just nu diskuteras åter det storskaliga industrifisket i Östersjön. Denna gång med anledning av de stora trålare som under våren fiskat på den strömming som samlats inför den stora vandringen in till Stockholms skärgård för att leka.

Ekologiska risker med strömmingsfisket

 

Kommentar: Krisen i miljömålsarbetet borde skaka om oss

2020.04.29: Sverige kommer inte att nå sina miljömål i tid. För havsmiljön ser det dystert ut. Inom flera områden står utvecklingen stilla, och för arbetet med minskad klimatpåverkan och ökad går utvecklingen åt fel håll, enligt Naturvårdsverkets senaste redovisning.

Kommentar: Krisen i miljömålsarbetet borde skaka om oss

 

Kommenar: Plus och minus för havet i vårbudgeten 2020

2020.04.15: Idag presenterade regeringen vårändringsbudgeten. I år, i coronatider, en speciell budget förstås. Vanligen innehåller vårändringsbudgeten mindre justeringar av den rådande budgeten, som ju presenterades, debatterades och antogs hösten innan. Men i år är det annorlunda. En snabb genomläsning av några delar ger vid handen att det är både är nedskärningar och tillskott för havets del.

Kommenar: Plus och minus för havet i vårbudgeten 2020

 

Havspolitiken på sparlåga, enligt policyexperter

2020.04.08: Coronakrisen har bromsat flera centrala EU-politiska processer som berör havsmiljön. Viktiga beslut har skjutits upp och medel till miljöåtgärder kan komma att omdirigeras för att istället stödja näringarna. Östersjöcentrums policyexperter ger dig den samlade bilden av coronaläget inom havspolitiken.

Havspolitiken på sparlåga, enligt policyexperter

 

Forskare: Bottentrålning hotar havsbottnens integritet

2020.03.09: Bottentrålning har betydande effekter på livet på havsbottnen och kan också leda till att näringsämnen och farliga kemikalier frigörs från sedimenten. Dessa effekter är viktiga att ta hänsyn till när fiskets miljöpåverkan utvärderas, menar forskare vid Stockholms universitet.

Forskare: Bottentrålning hotar havsbottnens integritet

 

Matningsförsök stärker teorin att torsken svälter

2020.02.19: När det serveras mat äter torsken och växer snabbt – om den inte har allt för mycket sälmask i levern. Dessa slutsatser drar forskarna i ett tvåårigt pilotprojekt, som går ut på att mata infångade Östersjötorskar med sill och studera tillväxt och kondition.

Matningsförsök stärker teorin att torsken svälter

 

Forskare: Fisket är förvaltningens ansvar

2020.02.19: Det är politikerna och förvaltningen – inte konsumenterna – som har makten att påverka fisket och den svenska havsmiljön. Det konstaterar Havsmiljöinstitutets forskare i en ny rapport.

Forskare: Fisket är förvaltningens ansvar

 

Tiaminbrist – viktig pusselbit i Östersjötorskens kris?

2020.02.06: Torskarna i Östersjöns största bestånd har brist på vitamin B1, vilket kan orsaka exempelvis dålig tillväxt och utmärgling enligt en ny studie. Detta stärker misstankarna om att torskens kris kanske inte är kopplad till svält – utan till att födans kvalitet är för dålig.

Tiaminbrist – viktig pusselbit i Östersjötorskens kris?

 

Ekosystembaserad förvaltning – så kan den bli verklighet

2020.02.04: Om havsförvaltningen ska lyckas gå från teori till verkstad när det gäller ekosystemansatsen krävs det bland annat bättre koll på havets energi- och näringsflöden och satsningar på mindre modellområden. Det föreslår forskare från Havsmiljöinstitutet och Östersjöcentrum i en rapport till miljömålsberedningen.

Ekosystembaserad förvaltning – så kan den bli verklighet

 

Forskare välkomnar möjligt trålfiskestopp

2020.01.30: Forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum välkomnar regeringens initiativ att utreda ett generellt stopp för bottentrålning i svenska marina skyddade områden. ”Det är väldigt lovande”, säger fiskforskaren Henrik Svedäng vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Forskare välkomnar möjligt trålfiskestopp

Efterlängtade havsplaner har begränsad effekt

2019.12.17: De första svenska havsplanerna har idag överlämnats till regeringen. Planerna ska göra det enklare att förstå var i havet olika verksamheter ska förläggas, men samtidigt saknas en viktig del av havet i planerna: kusten. "De största planeringsutmaningarna hanteras inte", konstaterar marinekologen Sofia Wikström vid Östersjöcentrum.

Efterlängtade havsplaner har begränsad effekt

 

Nästa års fiskestopp drabbar det småskaliga fisket

2019.12.16: Det är bra att torskens lekområde fredas från allt fiske nästa år. Samtidigt drabbar sommarens tillfälliga fiskestopp främst det lokala småskaliga sillfisket. För torskens skull borde det storskaliga industrifisket regleras under hela året, säger fiskeforskare Henrik Svedäng.

Nästa års fiskestopp drabbar det småskaliga fisket

 

Analys: Detta kan Östersjön förvänta sig av den nya EU-kommissionen

2019.12.04: "Förväntningarna på kommissionär Sinkevičius är höga".

Analys: Detta kan Östersjön förvänta sig av den nya EU-kommissionen

 

Tidsserier av oskattbart värde

2019.12.03: Långa tidsserier med data från miljöövervakningen är av fundamentalt värde för ett fungerande havsmiljöarbete. Det menar forskare och miljöövervakare vid Stockholms universitet, som tagit fram en ny policy brief om vikten av att värna miljöövervakningens långa tidsserier.

Tidsserier av oskattbart värde

 

Skyddade områden - ett verktyg för att skydda hela havet?

2019.11.29: Politiker borde tala mindre om hur mycket av havet som ska skyddas och mer om ett 100 procent hållbart nyttjande av havet, tycker FAO:s fiskechef Manuel Barange. Men enligt Östersjöcentrums forskare Sofia Wikström är marint skydd ett av flera verktyg för att nå ett hållbart nyttjande av hela havet - i alla fall inom EU.

Skyddade områden - ett verktyg för att skydda hela havet?

 

Människan – inte naturen – hotar torsken

2019.11.25: Hotet mot torsken kommer från människan, inte från naturen. Det säger Östersjöcentrums forskare med anledning av uttalanden i Folke Rydéns film Östersjön – hot eller hopp, som idag visas på SVT. "Vi måste göra det vi kan för att stoppa utvecklingen och rädda torsken", säger Christoph Humborg, vetenskaplig ledare.

Människan – inte naturen – hotar torsken

 

Faktablad: Konsten att förstå MSY

2019.11.13: MSY står för maximal hållbar avkastning (Maximum Sustainable Yield). Det kan beskrivas som det största årliga uttag ett fiskebestånd kan producera på lång sikt, alltså hur mycket fisk man kan ta upp årligen utan att beståndet minskar. Begreppet MSY är ifrågasatt, men det är ändå viktigt att förstå för alla som är involverade i fiskeförvaltning. Här beskrivs konceptet MSY och andra alternativa begrepp.

Faktablad: Konsten att förstå MSY

 

Kommentar: Beslutet tyder på nya insikter hos fiskeministrarna

2019.10.15: Natten till tisdag fattade EU:s fiskeministrar beslut om kvoterna för nästa års fiske i Östersjön. Beslutet innebär att förbudet att fiska på det östra torskbeståndet består och att flera av de andra fiskekvoterna sänks. Så här kommenterar Baltic Eye beslutet.

Kommentar: Beslutet tyder på nya insikter hos fiskeministrarna

 

Klimatförändringarna drabbar Östersjön extra hårt

2019.09.27: Effekten av klimatförändringarna ses nu tydligt på haven och utvecklingen går snabbt. Det slår FN:s klimatpanel, IPCC, fast i en specialrapport som släpptes i veckan. I ett instängt och grunt hav som Östersjön blir effekterna extra påtagliga och klimatförändringarna är på sikt ett lika stort hot mot Östersjön som övergödningen, konstaterar Östersjöcentrums vetenskapliga ledare Christoph Humborg.

Klimatförändringarna drabbar Östersjön extra hårt

 

Torskfiskestoppet – bra för torsken men ett misslyckande för fiskeförvaltningen

2019.09.25: Vid nästa ministermöte om fiskekvoter bör torskens kris leda till diskussioner om minskat foderfiske i södra Östersjön – och kanske även till viss självrannsakan.

Torskfiskestoppet – bra för torsken men ett misslyckande för fiskeförvaltningen

 

Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – mer än kvoter

2019.09.09: Fiskeförvaltning handlar om mer än kvoter. Vid Östersjöcentrums senaste Baltic Breakfast diskuterades nya rön om trålningens negativa effekter på havsbotten – och att svält troligen är torskens största problem i dag.

Baltic Breakfast: Fiskeförvaltning – mer än kvoter

 

Östersjödagarna i Almedalen: Sista versen för Östersjötorsken?

2019.07.07: Situationen för Östersjötorsken är akut. Om detta var samtliga medverkande överens vid ett seminarium i Almedalen i veckan. Även om vikten av ett totalfiskestopp fanns stor enighet bland deltagarna.

Östersjödagarna i Almedalen: Sista versen för Östersjötorsken?

 

Forskare: Flytta skarpsillsfisket norrut så torsken får mer mat

2019.05.29: Havsforskningsrådet Ices vill att fisket på det östra torskbeståndet stoppas nästa år. Ett bra beslut, tycker Östersjöcentrums fiskeforskare Henrik Svedäng. Men även fisket på sill och skarpsill måste minska om torsken ska kunna återhämta sig.

Forskare: Flytta skarpsillsfisket norrut så torsken får mer mat

 

Forskare: Ministrarna måste stänga fisket på Östersjötorsken

2019.05.15: Torsken i Östersjön får fortsatt rött ljus i WWF:s Fiskguide för 2019, som presenterades på tisdagen. Nytt för i år är att rödspätta fiskad i Östersjön får rött ljus.

Forskare: Ministrarna måste stänga fisket på Östersjötorsken

 

Baltic Breakfast: Sveriges EU-kandidater tror på fiskestopp och ändrad jordbrukspolitik

2019.05.15: Fiskestopp för ål och torsk, mer pengar till landsbygdsprogrammen och bättre kemikaliekoll är några av de Östersjöfrågor som våra svenska kandidater till EU-valet tycks vara hyfsat överens om.

Baltic Breakfast: Sveriges EU-kandidater tror på fiskestopp och ändrad jordbrukspolitik

 

EU-valet: Så tycker partierna i havsfrågorna

2019.05.14: Valet till EU-parlamentet är viktigt för Östersjön, men vad tycker de olika partierna egentligen i de viktiga havsfrågorna? Genom en enkät har Östersjöcentrum tagit reda på hur politikerna ställer sig i fem aktuella frågor som påverkar havet. Störst oenighet finns det i ålfrågan där fem partier vill se ett totalförbud mot ålfiske inom EU medan tre partier säger nej till ett sådant. Även när det gäller kemikalieinspektionen Echas arbete finns olika åsikter mellan partierna.

EU-valet: Så tycker partierna i havsfrågorna

 

Svenska ålfisket stoppas när det fiskas som minst

2019.04.26: Det blir ett tillfälligt ålfiskestopp inom EU även i år. Precis som i fjol väljer Sverige att lägga stoppet under den period på året då det fångas minst ål i svenska vatten.

Svenska ålfisket stoppas när det fiskas som minst

 

Forskare: Politikerna måste ta torskens situation på allvar

2019.04.15: En maskäten zombiefisk som är på god väg att dö ut. Så beskrivs Östersjötorsken numera i medierapporteringen. Är det verkligen så dåligt ställt med torsken? Östersjöcentrums Henrik Svedäng reder ut begreppen.

Forskare: Politikerna måste ta torskens situation på allvar

 

Kommentar: Välkommen satsning på havsmiljön i vårändringsbudgeten

2019.04.08: Insatser mot övergödning, omhändertagande av förlorade fiskenät och giftsanering är några av de välkomna inslagen i regeringens vårändringsbudget.

Kommentar: Välkommen satsning på havsmiljön i vårändringsbudgeten

 

"Värna en kunskapsbaserad havspolitik i vårbudgeten"

2019.03.08: M+KD-budgetens nedskärningar i anslagen till miljöövervakningen är ett potentiellt dråpslag mot Sveriges förmåga att bedriva en klok och kostnadseffektiv havspolitik. I vårbudgeten bör anslagen minst återställas till tidigare nivåer, skriver sex forskare vid Umeås och Stockholms universitet.

"Värna en kunskapsbaserad havspolitik i vårbudgeten"

 

Miljöfrågorna får inte konkurreras ut av andra politiska mål

2019.01.23: Havsfrågorna fick stor plats i statsminister Löfvéns regeringsförklaring. Framöver är det dock viktigt att de inte konkurreras ut av andra politiska mål, menar några av Östersjöcentrums experter.

Miljöfrågorna får inte konkurreras ut av andra politiska mål

 

Baltic Breakfast: Nya arter i Östersjön – hot eller möjlighet?

2019.01.21: På årets första Baltic Breakfast diskuterades hur främmande arter påverkar Östersjöns ekosystem.

Baltic Breakfast: Nya arter i Östersjön – hot eller möjlighet?

Baltic Breakfast: Julmatens påverkan på Östersjön

2018.12.19: Årets sista frukost samlade många intresserade för att höra tre forskare berätta om hur julmaten påverkar Östersjön.

Baltic Breakfast: Julmatens påverkan på Östersjön

 

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

2018.12.10: Det finns fog för optimism för Östersjön under de kommande fyra åren – oavsett vilka partier som bildar regering i Sverige i år. Östersjöcentrums enkät till samtliga riksdagspartier visar att det finns en politisk majoritet som öppnar för flera viktiga åtgärder för havet under den kommande mandatperioden, skriver Tina Elfwing och Gun Rudquist vid Östersjöcentrum.

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

 

Baltic Breakfast: Säl, skarv och människa – konkurrensen om fisken

2018.11.28: Sälens och skarvens påverkan på fiskbestånden är en het fråga, och röster höjs för att minska skarv- och sälbestånden. Är det rätt väg att gå? Eller är det rentav fel att hävda att djuren konkurrerar om fiskresursen?

Baltic Breakfast: Säl, skarv och människa – konkurrensen om fisken

 

Sänkt hälsogräns för dioxin kan ge skärpta svenska kostråd

2018.11.21: EU sänkta hälsogräns för dioxin och PCB gör att Livsmedelsverket nu ska se över sina kostråd för fet Östersjöfisk och andra animaliska livsmedel.

Sänkt hälsogräns för dioxin kan ge skärpta svenska kostråd

 

Gästkrönika: EU-kommissionär Karmenu Vella - Vi kan inte vända haven ryggen

2018.10.29: EU-länderna måste se till att den överenskomna EU-politiken genomförs på rätt sätt hemma, skriver Karmenu Vella, EU-kommissionär för miljö, havsfrågor och fiske i en gästkrönika till Baltic Eyes webbmagasin.

Gästkrönika: EU-kommissionär Karmenu Vella - Vi kan inte vända haven ryggen

 

Höga fiskekvoter för torsk och sill nästa år

2018.10.17: EU:s ministrar har bestämt hur mycket fisk som yrkesfisket får ta ur Östersjön nästa år. För torsken och det västra sillbeståndet blev kvoterna återigen för höga för att bestånden ska kunna återhämta sig, enligt Östersjöcentrums fiskeforskare.

Höga fiskekvoter för torsk och sill nästa år

 

Klimatförändringar gör det ännu viktigare att minska övergödningen

2018.10.10: Högre havsnivåer, försurning och sämre fiske. Den globala uppvärmningen kommer att påverka Östersjön negativt. Hur allvarliga effekterna blir avgörs av hur mycket temperaturen stiger – och hur framgångsrika dagens havsåtgärder mot exempelvis övergödning blir.

Klimatförändringar gör det ännu viktigare att minska övergödningen

 

BLOG: Vilken nytta gör vi i gränslandet vetenskap-policy?

2018.10.04: Spelar vi någon roll? Gör vi någon nytta? Inom Baltic Eye ställer vi sådana frågor minst en gång i veckan. Vi har ju ändå hållit på i några år nu; skapat en hemsida och fyllt den med innehåll, byggt upp vårt namn och kontaktnät, publicerat en massa policy briefs och artiklar, sökt upp beslutsfattare på olika nivåer i Sverige och utomlands och givit dem den fakta de behöver för att fatta bra beslut som rör Östersjön.

BLOG: Vilken nytta gör vi i gränslandet vetenskap-policy?

 

Gästkrönika: Från ekosystemtjänster till naturnyttor

2018.09.20: Ekosystemtjänster räcker inte för att beskriva naturens bidrag till människor. Ordet naturnyttor ger en bredare syn och öppnar för en effektivare och mer demokratisk miljöpolitik, skriver professor Marie Stenseke, aktiv i FN:s panel för biologisk mångfald.

Gästkrönika: Från ekosystemtjänster till naturnyttor

 

Nu sätts fiskekvoterna - bestånd och lönsamhet gynnas av kvoter under maximalt hållbar uttagsnivå

2018.09.17: Snart ska EU:s fiskeministrar bestämma nästa års fiske i Östersjön. EU-kommissionens förslag tyder på att det kan komma att göras för lite – och för sent – för några av de mest hotade bestånden, skriver Henrik Hamrén.

Nu sätts fiskekvoterna - bestånd och lönsamhet gynnas av kvoter under maximalt hållbar uttagsnivå

 

Baltic Eyes arbete analyseras i ny internationell studie

2018.09.13: ”Att svara på dagens miljöutmaningar kräver att vetenskapen integreras i politik och praktik”, säger forskaren Chris Cvitanovic, författare till en ny studie om Baltic Eyes arbete med att överbrygga klyftan mellan vetenskap och policy.

Baltic Eyes arbete analyseras i ny internationell studie

 

Östersjöseminarium: Värderingar och etik behöver ta plats i samtalen om miljön

2018.09.06: Årets Östersjöseminarium på Kolskjulet kom att präglas av en mört i tomatsås och att värderingsdiskussioner borde få större utrymme i det naturvetenskapliga samtalet.

Östersjöseminarium: Värderingar och etik behöver ta plats i samtalen om miljön

 

Partiutfrågning: Det finns hopp för Östersjön efter valet

2018.08.29: Det är mer som enar än som skiljer partierna i Östersjöfrågorna. Det framgick av den partiutfrågning som Östersjöcentrum genomförde under tisdagen. I frågan om ett svensk fiskestopp på torsk går dock åsikterna tydligt isär mellan partierna.

Partiutfrågning: Det finns hopp för Östersjön efter valet

 

Sammanställning av riksdagspartiernas svar på Östersjöcentrums enkät om åtta åtgärder för Östersjön

2018.08.27: Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för Östersjön. Här analyserar Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist enkätsvaren som helhet.

Sammanställning av riksdagspartiernas svar på Östersjöcentrums enkät om åtta åtgärder för Östersjön

 

Så här säger partierna om hållbart fiske

2018.08.27: Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för ett mer hållbart fiske. Här är partiernas svar, analyserade av Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist.

Så här säger partierna om hållbart fiske

 

Gästkrönika: Östersjöproblemet – ett etiskt problem

2018.08.17: Östersjöns miljöproblem går att lösa. Men för att regionens aktörer ska kunna enas om konkreta lösningar måste vi börja föra in mer etik i debatten, skriver filosofen Olle Torpman.

Gästkrönika: Östersjöproblemet – ett etiskt problem

 

Remissvar: Havs- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar

2018.08.15: Kommentar av Hanna Sjölund.

Remissvar: Havs- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar

 

Gästkrönika: Klas Sandell - Framtidens havsplanering kräver diskussion om olika landskapsideal

2018.08.14: Olika individer och grupper ser, söker och gör olika saker i naturen. Att diskutera och jämföra olika landskapsideal gör det enklare att planera framtidens landskap, skriver professor Klas Sandell.

Gästkrönika: Klas Sandell - Framtidens havsplanering kräver diskussion om olika landskapsideal

 

Gästkrönika: Östersjön som matresurs – då och nu

2018.08.13: Vad sägs om grillad id? Eller mört i tomatsås? I takt med att havet och fisket förändras behöver vi återskapa vår relation till Östersjön och låta ekosystemet återhämta sig. Ett första steg kan vara att åter börja äta arter som har förlorat sin historiska betydelse, skriver forskaren Sara Hornborg i en gästkrönika.

Gästkrönika: Östersjön som matresurs – då och nu

 

Östersjön i Almedalen den 5 juli 2018

2018.07.05: Representationen av Östersjön i Almedalen 2018.

Östersjön i Almedalen den 5 juli 2018

 

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

2018.06.26: Forskare på Östersjöcentrum har tagit fram åtta åtgärder som politikerna behöver prioritera under nästa mandatperiod för att uppnå en god havsmiljö i Östersjön.

Fyra år och åtta åtgärder för Östersjön

 

POLITIKERENKÄT: Hur ska vi rädda Östersjötorsken?

2018.05.25: De fem riksdagspolitiker som deltog i panelen under WWFs presentation av årets Fiskguide svarar.

POLITIKERENKÄT: Hur ska vi rädda Östersjötorsken?

 

Flera partier är för torskfiskestopp – om alla länder är med

2018.05.23: I årets upplaga av WWF:s Fiskguide får all Östersjötorsk rött ljus. Representanter från fem riksdagspartier är överens om att något måste göras – men de är inte lika eniga om vad.

Flera partier är för torskfiskestopp – om alla länder är med

 

Baltic Breakfast: Reglerat fiske i skyddade områden

2018.05.22: Baltic Eye firade den biologiska mångfaldens dag med ett frukostseminarium om hur fiskeregleringar i marina skyddade områden kan vara en effektiv skyddsåtgärd – som ger mer fisk, bättre livsmiljöer och ökad biologisk mångfald.

Baltic Breakfast: Reglerat fiske i skyddade områden

 

Analys: Tysta forskare hjälper inte torsken

2018.05.07: Forskarna är överens om att Östersjötorsken är i kris – men de är oeniga om varför. Denna oenigheten föder en tystnad som kan vara förödande, skriver Östersjöcentrums Henrik Hamrén.

Analys: Tysta forskare hjälper inte torsken

 

Svenska EU-parlamentariker: Riv upp förslaget om tekniska åtgärder för fisket

2018.03.06: Flera europaparlamentariker, varav tre svenska, har skickat ett gemensamt brev till EU:s fiskerikommissionär Karmenu Vella, i vilket de kräver att han drar tillbaka hela förslaget om tekniska åtgärder inom fisket.

Svenska EU-parlamentariker: Riv upp förslaget om tekniska åtgärder för fisket

 

Mot en fiskeriförvaltning mer i harmoni med ekosystemet

2018.01.11: Ekosystembaserad förvaltning för Östersjöns fiske har under lång tid varit en teoretisk vision. Men nu är en grupp hängivna forskare på god väg att omvandla teori till praktik.

Mot en fiskeriförvaltning mer i harmoni med ekosystemet

Kommentar: Ministrarnas beslut ett bakslag för både ålen och fiskepolitiken

2017.12.13: Text: Henrik Svedäng och Gustaf Almqvist

Kommentar: Ministrarnas beslut ett bakslag för både ålen och fiskepolitiken

 

Kommentar: Sverige: stöd kommissionens förslag - förbjud allt ålfiske i EU-vatten

2017.12.07: Text: Gustaf Almqvist och Henrik Svedäng

Kommentar: Sverige: stöd kommissionens förslag - förbjud allt ålfiske i EU-vatten

 

Historiskt få stora torskar i Östersjön

2017.11.24: Bristen på storväxt torsk i Östersjön har aldrig varit så stor som nu, visar en ny studie. Om det är ett tecken på en genetisk förändring riskerar vi att få ett ekosystem utan stora rovfiskar.

Historiskt få stora torskar i Östersjön

 

Säl och skarv fångar lika mycket kustfisk som människan

2017.11.15: Sälar, fåglar och människor konkurrerar om Östersjöns fisk, visar en ny svensk studie. Östersjöcentrums Gustaf Almqvist hoppas att de nya uppgifterna kan blåsa friskt liv i den infekterade diskussionen om hur säl och skarv ska förvaltas i förhållande till yrkesfisket.

Säl och skarv fångar lika mycket kustfisk som människan

 

Ny modell tar med ekonomin i fiskerådgivningen

2017.10.18: Att sätta fångstnivåer för Östersjötorsken som överstiger de vetenskapliga rekommendationerna är inte bara skadligt för bestånden utan är också en ekonomiskt dålig affär, visar en ny studie.

Ny modell tar med ekonomin i fiskerådgivningen

 

Fiskekvoter för 2018 är satta

2017.10.10: Även om de vetenskapliga råden i stort sett följdes blev Östersjötorsken återigen den stora förloraren när EU:s fiskeministrar beslutade om nästa års fångstkvoter. Ministrarna ratade också förslaget om ålfiskestopp i Östersjön.

Fiskekvoter för 2018 är satta

 

Baltic Breakfast: "Vi måste ta hand om fiskbestånden först"

2017.10.05: Det här är ett sammandrag från Baltic Breakfast den 4 oktober om ekologiskt och ekonomiskt hållbart fiske. Föreläste gjorde ekonomidocent Håkan Eggert och fiskeforskare Gustaf Almqvist.

Baltic Breakfast: "Vi måste ta hand om fiskbestånden först"

 

Kustmiljöbloggen: Genetisk mångfald – bortglömd men viktig

2017.09.26: Östersjöns genetiska mångfald är viktig, men vi är dåliga på att ta hand om den. Det är en slutsats från forskningsprojektet BAMBI som undersöker genetisk mångfald i Östersjön och hur den förvaltas.

Kustmiljöbloggen: Genetisk mångfald – bortglömd men viktig

 

Forskarnas budskap till fiskeministrarna: ”Lyssna på vetenskapen”

2017.09.26: I ett brev till alla EU:s fiskeministrar uppmanar Östersjöcentrum att följa vetenskapens råd för hållbara fångstkvoter i Östersjön nästa år.

Forskarnas budskap till fiskeministrarna: ”Lyssna på vetenskapen”

 

Höstbudgeten ur ett Östersjöperspektiv

2017.09.20: Sju av Östersjöcentrums forskare och experter kommenterar regeringens budgetproposition för 2018 utifrån ett Östersjöperspektiv, med fokus på sina respektive specialområden: biologisk mångfald, övergödning, hållbart fiske och farliga ämnen.

Höstbudgeten ur ett Östersjöperspektiv

 

Skärpta krav på sjöfartens hantering av barlastvatten

2017.09.14: FN:s barlastkonvention ger den internationella sjöfarten sju år på sig att utrusta alla fartyg med nya reningstekniker för barlastvatten. De nya reglerna kommer att bidra till att skydda Östersjön mot främmande arter.

Skärpta krav på sjöfartens hantering av barlastvatten

 

Globalt och gränsöverskridande engagemang för havsfrågor – hur tar vi hem det till Östersjön?

2017.09.06: Årets Hållbara Hav-seminarium på Kolskjulet fokuserade på hur vi tar tillvara på engagemanget för havsfrågor och hur det går att omsätta till åtgärder som är relevanta för Östersjön.

Globalt och gränsöverskridande engagemang för havsfrågor – hur tar vi hem det till Östersjön?

 

Ålfiskestopp helt i linje med vetenskapliga råd

2017.09.01: EU-kommissionens förslag att stoppa allt ålfiske i Östersjön under nästa år välkomnas av Östersjöcentrums fiskeriexperter Gustaf Almqvist och Henrik Svedäng. De tycker att förslaget borde ha kommit för länge sedan.

Ålfiskestopp helt i linje med vetenskapliga råd

 

Forskare granskar storsatsning på Östersjön

2017.08.31: Östersjöcentrums forskare granskar regeringens senaste storsatsning på Östersjön.

Forskare granskar storsatsning på Östersjön

 

Baltic Breakfast: Kan vi öka den maritima turismen i Östersjön och samtidigt skydda havsmiljön?

2017.08.30: Onsdagens Baltic Breakfast om hur Östersjön påverkas av marint fritidsliv.

Baltic Breakfast: Kan vi öka den maritima turismen i Östersjön och samtidigt skydda havsmiljön?

 

Östersjöns miljö och politik sammanfattas i ny skrift

2017.06.28: En mer ekosystembaserad havsplanering, begränsad trålning och en effektivare kemikaliereglering är några av rekommendationerna i Östersjöcentrums nya skrift Under ytan.

Östersjöns miljö och politik sammanfattas i ny skrift

 

Kommentar: Turism och rekreation den viktigaste marina näringen visar ny rapport från HaV

2017.06.26: En ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) om de ekonomiska värdena av näringsverksamheter kopplade till haven visar att turism/rekreation omsätter mest pengar – mer än fiske och sjöfart.

Kommentar: Turism och rekreation den viktigaste marina näringen visar ny rapport från HaV

 

Kommentar: Ökad trålning i Ålands hav oroar småskaliga fiskare

2017.06.21: Text: Gustaf Almqvist.

Kommentar: Ökad trålning i Ålands hav oroar småskaliga fiskare

 

Kommentar: Välkommen satsning på kvalitet i marint skydd från regeringen

2017.06.08: Idag har regeringen meddelat att de ger HaV i uppdrag att föreslå fiskeregleringar i både nya och redan etablerade skyddade områden som en del i att öka kvaliteten i marina skyddade områden. HaV får även i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder i syfte att nå bevarandemålen i marina skyddade områden.

Kommentar: Välkommen satsning på kvalitet i marint skydd från regeringen

 

Vattenrening och torsk i Almedalen

2017.06.02: Med mindre och färre arrangemang vill vi skapa givande möten mellan aktörer som arbetar med Östersjöfrågor. Och samtidigt bjuda på det senaste och mest aktuella vi har i forskningsväg.

Vattenrening och torsk i Almedalen

 

Kommentar: Forskare – ”Oansvarigt med fortsatt fiske på västra torskbeståndet”

2017.06.01: Baltic Eyes fiskeriexperter Gustaf Almqvist och Henrik Svedäng kommenterar Internationella Havsforskningsrådet (ICES) vetenskapliga råd för nästa års fiske i Östersjön.

Kommentar: Forskare – ”Oansvarigt med fortsatt fiske på västra torskbeståndet”

 

Kommentar: Forskare – Rödlistning av garnfångad torsk kan missgynna torskbestånden

2017.05.11: WWF:s rödlistning av garnfiskad torsk legitimerar bottentrålning och kan missgynna torskbestånden, menar Östersjöcentrums fiskeriexpert Gustaf Almqvist.

Kommentar: Forskare – Rödlistning av garnfångad torsk kan missgynna torskbestånden

 

Framtidens torskfiske kräver bättre balans mellan olika intressen

2017.04.20: Ska trålfisket stoppas? Eller bör vi öka skyddsjakten på sälar? Och hur får man upp kilopriset på torsk? Dessa och andra frågor kom upp på bordet vid onsdagens riksdagsseminarium om framtidens fiske.

Framtidens torskfiske kräver bättre balans mellan olika intressen

 

(S) ska driva förbud mot bottentrålning

2017.04.12: Socialdemokraterna kommer hädanefter att arbeta aktivt för att förbjuda bottentrålning – både i Sverige och inom EU. Beslutet fattades under partiets kongress, som avslutas i Göteborg i dag.

(S) ska driva förbud mot bottentrålning

 

Fiske till lunch i riksdagen

2017.04.07: Politiker och förvaltare värnar småskaligt fiske och fiske som tar hänsyn till hela ekosystemet. Men hur ser vi till att utvecklingen går åt det hållet?

Fiske till lunch i riksdagen

 

Miljöfrågorna saknas i framtidens landsbygdspolitik

2017.03.29: Landsbygdskommitténs åtgärder för att få en levande landsbygd fokuserar på produktionsvärden – men glömmer att säkra ekosystemens bärkraft.

Miljöfrågorna saknas i framtidens landsbygdspolitik

 

EU-kommissionen sätter stopp för danskt och tyskt trålfiske

2017.03.02: Ministern: "Vi har fått ett klart besked från EU-kommissionen".

EU-kommissionen sätter stopp för danskt och tyskt trålfiske

 

BLOG: En fråga, herr minister

2017.02.20: Att kommunicera handlar inte bara om att säga, utan också om att lyssna. Och att fråga om man inte förstår. Förra veckan försökte vi förstå varför Danmark plötsligt öppnade för trålning i västra Östersjön igen – mitt under torskens fredningsperiod.

BLOG: En fråga, herr minister

 

Danmark och Tyskland fortsätter fånga torsk – trots förbud

2017.02.16: Trots dålig torsktillväxt och kritiskt låga nivåer på könsmogen torsk har Danmark och Tyskland fått tillstånd att tråla även under fredningsperioden. Det har både ekologiska och politiska implikationer, menar Baltic Eyes fiskexpert Gustaf Almqvist.

Danmark och Tyskland fortsätter fånga torsk – trots förbud

 

Kommentar: Bäring på Östersjön saknas i efterlängtad livsmedelstrategi

2017.02.14: Målet att öka produktionen går som en röd tråd genom livsmedelsstrategin men något djupare resonemang om hur detta ska göras samtidigt som miljömålen nås bjuds det inte på. Baltic Eyes forskare och omvärldsanalytiker saknar Östersjöperspektivet i livsmedelsstrategin.

Kommentar: Bäring på Östersjön saknas i efterlängtad livsmedelstrategi

 

BLOG: Whiteboard animation

2017.02.13: Är detta ett passande format för Baltic Eye?

BLOG: Whiteboard animation

 

Baltic Eye pratar fiske och marint skydd på unikt Östersjömöte

2017.02.08: Baltic Eye är på plats på Baltic Sea Future för att tala om ekosystembaserat fiske och kvaliteten på marina skyddade områden.

Baltic Eye pratar fiske och marint skydd på unikt Östersjömöte

Kostråden för Östersjösill kvarstår trots lägre dioxinhalter

2016.12.22: Dioxinhalterna i sill från Egentliga Östersjön ligger under EU:s gränsvärden. Ändå avråder Livsmedelsverket från att äta för mycket av den. Varför? Baltic Eye reder ut begreppen om dioxin – och den viktiga skillnaden mellan gränsvärden och kostråd.

Kostråden för Östersjösill kvarstår trots lägre dioxinhalter

 

Ål eller inte ål - på julbordet?

2016.12.22: Ålen är akut hotad, och det syns få tecken på bättring. Vi frågade två havsforskare om de ska äta ål i jul – och fick olika svar.

Ål eller inte ål - på julbordet?

 

BLOG: Vad ska vi ha för bild?

2016.12.08: På en tidningsredaktion hörs alltid denna fråga i nyhetsrummet när något större än en notis ska publiceras. Att tänka i bilder är numera en självklarhet bland publicister, och bilderna upptar i dag en mycket stor del av journalistiken och det offentliga rummet. Med rätta. Bortsett från skönlitteratur och poesi har jag faktiskt svårt att komma på något textburet format som inte blir bättre av en riktigt bra bild.

BLOG: Vad ska vi ha för bild?

 

Kommentar: Baltic Eye kommenterar Forskningspropositionen

2016.11.28: Text: Hanna Sjölund

Kommentar: Baltic Eye kommenterar Forskningspropositionen

 

Kommentar: Det behövs bättre balans mellan trålfiske och fiske med passiva redskap

2016.11.22: Östersjöcentrum har svarat på HaVs betänkande om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten.

Kommentar: Det behövs bättre balans mellan trålfiske och fiske med passiva redskap

 

Kommentar: Sämre förutsättningar för västra beståndet efter kvotbeslut

2016.11.03: Det är olyckligt att EU:s fiskeministrar inte följer de vetenskapliga råden, anser Baltic Eye-forskaren Gustaf Almqvist.

Kommentar: Sämre förutsättningar för västra beståndet efter kvotbeslut

 

Berättelsen om Östersjön 2.0

2016.10.20: Människans uppfattning om havet har ändrats genom åren. Vår tids berättelse om Östersjön måste väva samman samhälle, människa och hav, tycker forskaren Susanna Lidström.

Berättelsen om Östersjön 2.0

 

EU-ministrarnas beslut om torskkvoter handlar om fiskets framtid

2016.10.06: Den 10 oktober träffas Europas fiskeministrar i Luxemburg för att bestämma hur mycket som får fiskas upp ur Östersjön nästa år. Deras viktigaste beslut gäller Östersjöns torskbestånd – och i synnerhet det västra beståndet.

EU-ministrarnas beslut om torskkvoter handlar om fiskets framtid

 

Analys: Hundra år i Östersjön - ur ett fish & chips-perspektiv

2016.09.30: Havet förändras ständigt. Vissa arter försvinner medan andra blomstrar - allt beroende på förutsättningarna. Frågan är om vi människor är lika anpassningsbara. Är vi till exempel beredda att ändra våra matvanor efter vad havet kan ge?

Analys: Hundra år i Östersjön - ur ett fish & chips-perspektiv

 

På jakt efter Östersjön - i årets regeringsförklaring

2016.09.15: "Det vore fantastiskt om Sverige kunde gå före och visa att det går att bedriva fiske, vattenbruk, sjöfart och turism på ett sätt som är både ekologiskt och socialt hållbart"

På jakt efter Östersjön - i årets regeringsförklaring

 

Kommentar: Löfven lyfter upp havsmiljön i regeringsförklaringen

2016.09.13: Baltic Eye välkomnar att havsmiljön betonas i dagens regeringsförklaring, som för övrigt mest handlar om klimat när miljöfrågorna ska belysas.

Kommentar: Löfven lyfter upp havsmiljön i regeringsförklaringen

 

Torskbestånd går från dålig till värre

2016.09.01: Fiskekvoterna för västra torskbeståndet måste sänkas drastiskt. Därtill kan EU inte vänta längre med att införa en betydligt mer ekosystembaserad fiskeförvaltning. Så lyder budskapen i Baltic Eyes remissvar till EU-kommissionen angående nästa års fiske i Östersjön.

Torskbestånd går från dålig till värre

 

Rovfiskens betydelse för kustens livsmiljöer

2016.07.09: Professor Emeritus Lena Kautsky vid Stockholm universitets Östersjöcentrum visar på ett pedagogiskt sätt hur övergödning och för stort uttag av rovfiskar påverkar balansen i kustmiljöerna.

Rovfiskens betydelse för kustens livsmiljöer

 

Skyddade områden i Östersjön – hur skyddade är de egentligen?

2016.07.07: Sverige vill öka mängden skyddade marina områden. Samtidigt är dagens skydd i praktiken ofta begränsat.

Skyddade områden i Östersjön – hur skyddade är de egentligen?

 

Analys: Ny plan för fisket

2016.06.23: I dag antar Europaparlamentet en ny plan för fisket i Östersjön. Den kan dock bli bättre, för ambitionerna har gradvis malts ned av olika särintressen vid förhandlingsborden.

Analys: Ny plan för fisket

 

Fisk äter hellre mikroplast än plankton

2016.06.03: UPPDATERING: Studien som den här artikeln refererar till är ifrågasatt och fälld för fusk. För mer information, läs "Studie om fisk som äter mikroplast ifrågasatt" och "Studie om mikroplast fälld för fusk". Se länklista nederst på sidan.

Fisk äter hellre mikroplast än plankton

 

Bristande vetenskap gjorde torskfisket ohållbart

2016.05.19: Fiskerierna i Östersjön får inte längre sätta Marine Stewart Councils (MSC) kvalitetsmärke på torsken. Torskfisket klassas som ohållbart. Den här gången var det inte yrkesfiskets fel - utan vetenskapens.

Bristande vetenskap gjorde torskfisket ohållbart

 

Analys: Fiske tillåtet trots skydd

2016.05.09: För att skyddade områden ska få en verklig effekt måste vi våga begränsa alla skadliga aktiviteter, inklusive fisket.

Analys: Fiske tillåtet trots skydd

 

Analys: Den vetenskapliga GPS:en är utslagen

2016.02.15: örvaltningen av torskfisket i Östersjön har gått från succé till fritt fall. Forskarnas prognoser har ställts på ända, skriver fiskeforskaren Henrik Svedäng.

Analys: Den vetenskapliga GPS:en är utslagen

 

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll är du välkommen att mejla redaktionen: ostersjocentrum@su.se.

Kontaktperson för media

Henrik Hamrén: 
henrik.hamren@su.se
08-16 31 09 

På denna sida