Snart får Elin och Ylva undervisa i årskurs 4-6

Vill du bli lärare i årskurs 4-6? Du som har en examen i matematik, naturvetenskap eller teknik kan nu komplettera med tolv månaders studier för att få en grundlärarexamen. I januari startar en ny omgång av Stockholms universitets förkortade KPU.

Aktuarien Elin Åkerling och civilingenjören Ylva Lagesson ser fram emot att snart vara färdiga lärare i årskurs 4-6. De är nu inne på sin andra termin av den nya ettåriga KPU:n som Stockholms universitet ger. Foto: Hilda Bergmar.

I januari startar Stockholms universitet en ny omgång av en förkortad kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som riktar sig till dig som har en examen i matematik, naturvetenskap eller teknik. Efter tolv månaders studier är du behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4-6.

Studenterna Elin Åkerling och Ylva Lagesson, som går utbildningen just nu, menar att det känns som en ynnest att få börja plugga igen när man har så mycket livserfarenhet. Det blir ett avbrott i vardagen som ger dig en hög personlig utveckling.

Nyckeln till dessa diskussioner är att vi träffas på plats. Det är ett väldigt bra upplägg att utbildningen ges på campus!

Elin Åkerling

– Efter att ha haft en professionell roll i flera år är det roligt att gå tillbaka in i en studentroll, nu med ett större perspektiv. Nu är vi mitt-i-livet och vi har erfarenhet av ledarskap. Det blir många härliga diskussioner som bidrar till utbildningen, berättar Ylva.

– Ja, och i vår studentgrupp vågar verkligen alla diskutera och bidra, instämmer Elin. Nyckeln till dessa diskussioner är att vi träffas på plats. Det är ett väldigt bra upplägg att utbildningen ges på campus!

– Samtidigt är lärarna öppna för att anpassa schemat efter oss som har familjer. Studierna är ju intensiva med bara två terminer, man har tryckt in mycket, och då även på skolloven. Men då har vi haft zoom-föreläsningar, eftersom många av oss har barn som då är lediga och hemma.

 

Oerhört värdefullt att få förankra all teori

Det här kortare KPU-programmet omfattar 75 högskolepoäng (hp). Du läser teoretiska kurser med 35 hp ämne och ämnesdidaktik, samt 20 hp inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) – som handlar om allt från ledarskap och juridik till retorik.

– UVK-kurserna sätter igång många tankar, säger Ylva Lagesson. Med den bas vi har genom ålder och yrkeserfarenhet får vi också en bra relief att diskutera från och vi får göra det prestigelöst och öppet.

Som komplement till all teori har du 20 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU), med praktik ute på en skola. Elin och Ylva tyckte det var oerhört värdefullt att få komma ut på sin första VFU, och på så sätt få förankra det teoretiska de lärt sig.

– Mellanstadieåldern är en underbar ålder! utbrister de förtjust.

– På min VFU insåg jag vad min matematiska bakgrund kan bidra med, särskilt till de elever som låg i framkant. Det var en fin känsla, tillägger Elin Åkerling.

 

Stor efterfrågan på ämneskunniga lärare

Elin arbetar annars som aktuarie, eller med ett annat ord: försäkringsmatematiker. Ett yrke som grundar sig på matematisk statistik.

– Jag var sugen på att göra något nytt, men det lockade inte att studera i flera år igen. En period var jag med min dotter i skolan och då kände jag att: Wow, här skulle jag kunna göra skillnad! Med allt det som jag har med mig i bagaget vad gäller snabba förändringar och analytisk förmåga.

Det skulle vara för mycket att studera i fem år till. Den här korta KPU:n känns därför perfekt!

Ylva Lagesson

Ylva är civilingenjör inom väg och vatten. Det har varit jätteroliga år i bygg- och fastighetsbranschen, men hon hade redan tidigare läraryrket som ett alternativ.

– Jag började till och med på ett lärarprogram en gång, men kände att det skulle vara för mycket att studera i fem år till. Den här korta KPU:n känns därför perfekt!

KPU-studenterna går en ljus framtid till mötes, efterfrågan på ämneskunniga 4-6-lärare är stor. Ylva Lagesson har redan signat på för en skola i sin hemkommun, och även Elin Åkerling räknar med att snart ha en anställning klar.