Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare 4-6 i matematik, NV och teknik, 75 hp

Vill du bli lärare i årskurs 4-6? Du som har en examen i matematik, naturvetenskap eller teknik kan nu komplettera med tolv månaders studier för att få en grundlärarexamen. I januari startar en ny omgång av Stockholms universitets förkortade KPU.

Glada mellanstadiebarn.
Vid Stockholms universitet finns nu en ettårig KPU för dig som vill undervisa i matematik, naturvetenskap och teknik i årskurs 4-6. Foto: Mostphotos

Programmet är en förkortad kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för dig som har en examen från högskola eller universitet med inriktning mot matematik, naturvetenskap eller teknik, men som saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grundskola i årskurs 4-6.

Utbildningen ges på campus - med en del distans - och omfattar 75 högskolepoäng. I ett år studerar du under två förlängda terminer:

  • vårterminen sträcker sig mellan 2 januari till 30 juni, och
  • höstterminen startar 1 augusti och pågår fram till 30 december.

Observera att det här KPU-programmet endast startar vårterminer.

Är du behörig?

Du som har en generell examen eller en yrkesexamen i något av följande ämnen är behörig att söka till programmet:

Agronomexamen Kemiteknik
Arkitektur Lantmäteri
Biologi Maskinteknik
Bioteknik Matematik
Byggteknik Materialvetenskap och materialteknik
Civilingenjörsexamen Miljöteknik
Datateknik Miljövetenskap
Elektronik Molekylärbiologi
Elektroteknik Produktutveckling
Energiteknik Rymdteknik
Fordons- och farkostteknik Samhällsbyggnadsteknik
Fysik Skogsvetenskap
Geovetenskap och naturgeografi Statistik
Högskoleingenjörsexamen Teknik
Industriell ekonomi, organisation och ledning Teknisk fysik
Jägmästarexamen Trä- och pappersteknik
Kemi Väg- och vattenbyggnad

Läs mer om behörighet:

Förordning (2021:1336) om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen kan ligga till grund till särskild behörighet:

Aktuella länder för antagning till KPU75 (462 Kb)