Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ämneslärare/Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Genom att utbilda dig till ämneslärare får du möjlighet att fördjupa och vidareutveckla dig inom de ämnen som du är intresserad av.

Kvinnlig lärare i naturvetenskapliga ämnen gör ett kemiskt experiment

Ämnesbeskrivning

När du utbildar dig till ämneslärare ägnar du en stor del av din studietid åt att fördjupa dig i dina favoritämnen.

Som ämneslärare arbetar du med ungdomar i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Det är ett jobb som inte bara är intressant och roligt, du blir också en viktig person för dina elevers utveckling mot vuxenlivet.

Vid Stockholms universitet erbjuds olika vägar som leder till en ämneslärarexamen.

För att bli ämneslärare inom humaniora, samhällsvetenskap och språk finns färdiga program med olika ämneskombinationer och åldersinriktningar.

För att bli ämneslärare inom matematik och naturvetenskap kan du först läsa ett kandidatprogram i matematik eller ett naturvetenskapligt ämne och därefter söka en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till lärarexamen. Du som redan har tillräckliga ämneskunskaper i ett skolämne kan ansöka till KPU direkt.

Vilken väg du än väljer för dina ämnesstudier så kommer du läsa utbildningsvetenskap och göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU), då du är ute i skolan och deltar i den pedagogiska verksamheten.

Läs mer om respektive utbildningsväg:

Bli ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

För att bli ämneslärare inom humaniora, samhällsvetenskap och språk väljer du dels inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, dels vilka ämneskombinationer som passar dig.

Alla program ger dig en gedigen ämneskunskap och kompetens att undervisa i ämnena. Genom studier i ämnen som ledarskap och sociala relationer lär du dig också konsten att lära ut och hantera situationer som uppstår under en dag som lärare.

Du som redan har tillräckliga ämnesstudier i några av ämnena kan läsa en kompletterande pedagogisk utbildning som leder till lärarexamen.

Ämneskombinationer inom humaniora, samhällsvetenskap och språk

Under ditt första år på ämneslärarprogrammet läser du ditt förstaämne, som är det ämne du läser mest av under din utbildning. Välj det ämne du har störst intresse för - det kan vara engelska, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, spanska, svenska eller svenska som andraspråk. Du väljer också ett andraämne som kan vara något av ämnena ovan, men även franska, tyska eller matematik.

Det är viktigt att du tar reda på vilken särskild behörighet som krävs för de ämnen du vill läsa. Information om särskild behörighet hittar du på programsidorna i utbildningslistan längre ner.

Utbildningen till ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk i årskurs 7-9 är fyra år. För att bli ämneslärare i gymnasieskolan läser du i fem eller fem och ett halvt år.

Bli ämneslärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen

För att bli ämneslärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen kan du först läsa ett kandidatprogram (180 hp) inom det ämne som du är mest intresserad av, och därefter söka en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som leder till lärarexamen. Du som redan har tillräckliga ämneskunskaper i ett skolämne kan ansöka till KPU direkt.

Du kan välja mellan följande kandidatprogram:

  1. Astronomi och astrofysik - ges av Institutionen för astronomi
  2. Biologi – ges av Institutionen för biologisk grundutbildning
  3. Fysik – ges av Fysikum
  4. Kemi – ges av Institutionen för material- och miljökemi
  5. Matematik – ges av Matematiska institutionen

Kandidatprogrammen ger dig en gedigen ämneskunskap på hög akademisk nivå. På så vis får du den djupa förståelsen för ämnet som ämnesläraryrket kräver.

Gå en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Du som redan har tillräckliga och relevanta ämnesstudier från universitet eller högskola kan söka en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) direkt. Stockholms universitet erbjuder tre varianter:

  • KPU för grundlärare i årskurs 4-6 i matematik, NV och teknik 
  • KPU för ämneslärarexamen
  • KPU inom matematik, naturvetenskap och teknik - för forskarutbildade

Du som går en KPU läser till exempel ämnesdidaktik (konsten att lära ut), ledarskap, pedagogik, teorier om lärande, ungdomars utveckling, skoljuridik, etik och retorik. Utöver det ingår verksamhetsförlagd utbildning där du får praktisera dina kunskaper och kompetenser på en skola.

Arbetsmarknad och karriär

Du möter en ljus arbetsmarknad med stor valfrihet. Skolan har ett stort behov av kunniga ämneslärare, men efterfrågan varierar regionalt och utifrån det ämnesområde du väljer. Ämneslärare i svenska som andraspråk, moderna språk, matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik kommer att behövas under lång tid framöver.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden.

Forskning om skola, utbildning och lärande