Stockholms universitet

Förskollärare

Förskollärare är ett av samhällets viktigaste yrken. Som förskollärare arbetar du med barn i åldrarna 1-6 år. Du leder, utvecklar och organiserar arbetet med barnen på förskolan.

Förskoleklass sitter i ring
Foto: Most Photo

Ämnesbeskrivning

Vill du arbeta som förskollärare ger förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet dig den kunskap och kompetens som krävs inför ditt kommande yrke.

Under utbildningen får du lära dig om barns utveckling, lek och lärande samt olika teoretiska perspektiv och ny forskning inom ämnet förskoledidaktik.  

Kursernas innehåll utgår från förskolans ämnesområden: språk/kommunikation, matematik, teknik, naturvetenskap, etik och estetik. Du får även lära dig om förskolans plats i samhället och historiska bakgrund. I undervisningen sammanförs ämneskunskaper och teori med praktiska moment och estetiska uttryckssätt. Du lär dig även att använda ett utforskande och experimenterande arbetssätt. 

Som förskollärare behöver du kunna synliggöra och följa barnens, men även ditt eget lärande samt bedöma och utveckla lärproceser. Därför kommer du lära dig praktiska och teoretiska verktyg för detta, till exempel pedagogisk dokumentation. 

En del av din utbildning är så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och innebär att du deltar i en förskolas verksamhet med stöd av erfaren handledare.

Under VFU:n får du möjlighet att i praktiken använda det du lärt dig genom dina teoretiska studier samt öva förmågor som är viktiga i rollen som förskollärare.

Arbetsmarknad och karriär

Som förskollärare går du en ljus arbetsmarknad till mötes. Det råder hög efterfrågan på legitimerade förskollärare i stora delar av landet på både ett och fem års sikt. 

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Stockholms universitets förskollärarutbildning utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden.

Här finns aktuell forskning inom förskoledidaktik