Stockholms universitet

Yrkeslärare

En yrkeslärare arbetar som lärare på gymnasieskolans yrkesprogram eller inom vuxenutbildning.

Ämnesbeskrivning

Som yrkeslärare är du med och utvecklar människors väg in i en yrkesroll. På deras väg dit fungerar du som vägledare, undervisare och kommunikatör. Kanske får du vara med om att människor kan förverkliga sina drömmar om framtiden och får ett stimulerande arbete.

Utbildningen ger dig kunskap om hur du som lärare får elever att lära och utvecklas. Du lär dig bedöma elevers utveckling samt hur du betygsätter prestation. Under utbildningen studerar du bland annat sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt utveckling och lärande. 

Erfarenhet och kunskap inom själva yrket har du med dig redan innan du söker till utbildningen. Du har arbetslivserfarenhet och/eller relevant eftergymnasial utbildning i de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i. 

Du kan välja mellan att läsa utbildningen på hel- eller halvfart. Utbildningen är tre terminer lång (helfart) eller sex terminer (halvfart) och ges på modifierad distans med ett antal obligatoriska campusförlagda träffar. Det ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du behöver vara närvarande på en skola för att göra din praktik.  

Stockholms universitet erbjuder två olika studiegångar på programmet: Yrkeslärare samt Yrkeslärare med studiegång mot vård och omsorg.

Yrkeslärarutbildningen innehåller inte några studier i de ämnen som du vill undervisa inom. Dessa kunskaper ska du har med dig från ditt yrkesliv. Därför behöver du genomgå en validering där du får synliggöra och styrka att du har dessa kunskaper. 

Så här får du dina kunskaper validerade.

Arbetsmarknad och karriär

Det är i dag omfattande brist på yrkeslärare och behovet av nya yrkeslärare väntas öka fram till år 2025. Behoven varierar dock inom de olika yrkesområdena.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden.

Forskning om skola, utbildning och lärande