Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Arbetar du som förskollärare eller lärare men saknar examen? Genom Vidareutbildning av lärare, VAL, kan du komplettera med studier för att nå förskollärar- eller lärarexamen.

Bild på förskollärare med barn
Foto: Niklas Björling

Du som läser VAL får en individuell studieplan som hjälper dig bli behörig för de årskurser och ämnen du undervisar i. Studietiden beror på tidigare studier, lärarerfarenhet, och vilken examen du läser mot. Du läser dock högst 120 högskolepoäng.

Det är samordningen för VAL vid Stockholms universitet som ansvarar för din studieplan och koordinerar utbildningen.

Studieplanen innehåller oftast lärarförberedande kurser. Kurserna ges på distans och på halvfart, med 4–6 campusträffar per termin. Kompletterande ämnesstudier kan också bli aktuellt. Det kan innebära studier på heltid och/eller campusförlagd utbildning, alternativt distansstudier vid ett annat lärosäte. För att gå VAL behöver du arbeta minst 50% i förskolan eller skolan. 

Följande personer kan söka till VAL vid Stockholms universitet:

Förskollärare

Lärare i fritidshem

Lärare i grundskolan, gymnasieskola eller vuxenutbildning

Yrkeslärare

 

Behörighet 

Behörighetskraven ser olika ut beroende på vilken examen du siktar mot. 

Förskollärare

 • Senast den 15 april 2020 måste du ha medverkat i undervisning i förskolan eller förskoleklassen under minst åtta år, på en total omfattning av minst 75 procent.
 • Tre av dessa år ska ha varit sammanhängande.
 • Du måste ha varit verksam i förskolan eller förskoleklassen den 15 april 2020.
 • Du måste ha 30 högskolepoäng inom det förskolepedagogiska området och/eller den utbildningsvetenskapliga kärnan.

För att bli antagen måste du ha utfört samma arbetsuppgifter som en förskollärare, men kan ha haft en annan befattning än förskollärare. Du som antas kommer att genomföra en validering av dina kunskaper som förskollärare.  Valideringen är omfattande och du kommer att få arbeta med den i cirka tre månader under den första terminen. Det betyder att du som söker till VAL hösten 2020 genomgår valideringen under vårterminen 2021 och börjar på din första kurs under höstterminen 2021.  

Lärare i fritidshem

 • Senast den 15 april 2020 måste du ha varit verksam som lärare på fritidshem under minst åtta år, på en total omfattning av minst 75 procent.
 • Tre av dessa år ska ha varit sammanhängande.
 • Du måste ha varit verksam som lärare i fritidshem den 15 april 2020.

Lärare i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildning  

 • Du behöver ha en pågående tjänst som lärare och undervisa på minst 50% i det ämne eller ämnen och årskurser du vill bli behörig i.
 • Du behöver ha tillräckliga högskolepoäng i det skolämnet eller skolämnena du undervisar i som gör att du kan nå relevant examen genom att läsa högst 120 högskolepoäng. 

Yrkeslärare

 • Du måste ha minst två års lärarerfarenhet från undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan. 
 • Du måste uppfylla den särskilda behörigheten i form av yrkeskunskaper.

Du kan läsa mer om den särskilda behörigheten för yrkeslärare här.

 

Ansökan

Ansökan till vårterminen 2021 är nu stängd och handläggningsarbete pågår. Vi har inte möjlighet att ta emot sena ansökningar. 

Se till att bevaka den mailadress du angav i din webbansökan, eftersom du kan få begäran om komplettering av din VAL-ansökan. Avslag skickas löpande.

VAL startar varje höst- och vårtermin. Ansökan till hösten 2021 är öppen 15 mars – 15 april 2021.

Tidplan för antagningsomgången våren 2021

 • 15 september - Ansökningsperioden öppnar
 • 15 oktober -  Ansökningsperioden stänger
 • 26 oktober – Utskriven webbansökan och bilagor ska vara inkomna till VAL vid Stockholms universitet
 • fr.o.m. vecka 50–51 - Antagningsbesked och individuell studieplan skickas ut (gäller ej sökande till inriktning Förskollärare)
 • 18 januari 2021 – Vårterminen 2021 startar

 


Utbildningar inom ämnet

När du antas får du en individuell studieplan där det framgår vilka kurser du behöver läsa. Nedan ser du några av våra lärarförberedande kurser som kan ingå i din studieplan. Du söker inte själv till de kurser som ingår i din studieplan. VAL-samordningen beställer kurserna du ska läsa åt dig. 

Fler ges nu möjlighet att studera genom VAL

Anslagstavla med siffror och bokstäver
Foto: Niklas Björling

Regeringen har fattat beslut om en förändring i VAL-förordningen som innebär att fler nu kan studera till lärare eller förskollärare genom VAL. Förändringarna gäller för dig som antas till vårterminen 2021 och framåt.

För dig som är förskollärare innebär förändringen att kravet på anställning som förskollärare tas bort. Du som har medverkat i undervisningen i förskola eller förskoleklassen, men har inte befattning förskollärare, kan nu söka till utbildningen. 

Läs mer om antagningskraven för förskollärare här

Du som har lång erfarenhet som lärare får nya möjligheter till extra tillgodoräknanden och kortare studietid. För att få en förkortad studiegång måste du uppfylla följande krav: 

 • Senast den 15 april 2020 måste du ha arbetat som lärare minst åtta år, på en total omfattning av minst 75 procent.
 • Tre av dessa år ska ha varit sammanhängande.
 • Du måste ha varit verksam som lärare den 15 april 2020.

Du ska huvudsakligen ha varit verksam i det skolämne eller de skolämnen som du har möjlighet att nå en examen i. Du kan ha haft olika anställningar under de åtta åren, men tjänstgöring som t.ex. lärarassistent, resurspedagog eller timvikarie kan inte räknas i det här sammanhanget.

Om du redan läser VAL men vill bli prövad enligt den nya förordningen måste du ansöka till VAL igen inför vt 21.

Du kan läsa VAL-förordningen här

Examen

Kontakta VAL-samordningen när du är klar med utbildningen för att få instruktioner för att ansöka om examen. 

Du kan läsa mot följande examina inom VAL: 

 • Förskollärarexamen 
 • Grundlärarexamen (Fritidshem/F-3/4-6)
 • Lärarexamen enligt 2001 års och 2007 års studieordning. VAL kan utfärda denna examen fram till 2030.
 • Ämneslärarexamen för årskurs 7-9/gymnasieskolan
 • Äldre examen, påbörjad vid Stockholms universitet 
 • Yrkeslärarexamen

Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition. Vid Stockholms universitet finns flera ledande forskare som är verksamma inom ett flertal forskningsområden.

 • Kontakt

  VAL-samordning vid Stockholms universitet 

  Tfn: 08-1207 69 30 

  Telefontid: måndag kl 13-15 och torsdag kl 10-12
  samt onsdag kl 11-12 (enbart förskollärare)

  E-post: val@su.se