Stockholms universitet

Vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

Du som jobbar som obehörig förskollärare eller lärare men saknar förskollärarexamen eller lärarexamen kan läsa VAL. Inom det individuellt anpassade programmet kan du komplettera dina tidigare studier för att nå en examen.

Ämnesbeskrivning

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan som bygger på dina tidigare studier och som får dig att nå en behörighetsgivande examen för de ämnen och årskurser där du har din lärarerfarenhet. 

Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier och lärarerfarenhet. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026.

Du kan söka till VAL vid Stockholms universitet om du vill bli

 • Förskollärare
 • Lärare i fritidshem
 • Lärare i grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning
 • Modersmålslärare
 • Yrkeslärare

Beroende på vilken inriktning du vill ta examen i är kraven på meriter lite olika.

Läs mer på webbsidan för VAL

Utbildningar inom ämnet

När du antas får du en individuell studieplan där det framgår vilka kurser du behöver läsa. Nedan ser du några av våra lärarförberedande kurser som kan ingå i din studieplan. Du söker inte själv till de kurser som ingår i din studieplan. VAL-samordningen beställer kurserna du ska läsa åt dig. 

Examen

Kontakta VAL-samordningen när du är klar med utbildningen för att få instruktioner för att ansöka om examen. 

Du kan läsa mot följande examina inom VAL: 

 • Förskollärarexamen 
 • Grundlärarexamen (Fritidshem/F-3/4-6)
 • Ämneslärarexamen för årskurs 7-9/gymnasieskolan
 • Lärarexamen enligt 2001 års och 2007 års studieordning, t.ex. Grundskolans tidigare år F-6 med inriktning ’matematik i samspel med svenska’ eller ’modersmål’. VAL kan utfärda denna examen fram till 30 juni 2030.
 • Äldre examen, påbörjad vid Stockholms universitet 
 • Yrkeslärarexamen

Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Den pedagogiska och allmändidaktiska forskningen har en lång tradition. Vid Stockholms universitet finns flera ledande forskare som är verksamma inom ett flertal forskningsområden.

Forskning om skola, utbildning och lärande