Stockholms universitet

Grundlärare (Fritidshem/F-3/4-6)

Som grundlärare kan du arbeta i fritidshem, i förskoleklass eller i årskurs 1-6.

Lärare och barn spelar musik

Ämnesbeskrivning

Under utbildningen får du ämneskunskaper och lär dig undervisa på ett bra sätt. Du läser om ledarskap, sociala relationer, gruppers utveckling och konflikthantering samt praktiserar i en pedagogisk verksamhet.

Inriktning mot arbete i fritidshem

Du skapar en meningsfull fritid för barn i åldrarna 6-12 år och får undervisa i ämnena bild, idrott och hälsa eller musik. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i fritidshem.

Under utbildningen lär du dig skapa miljöer för lek och lärande, arbeta med estetiska lärprocesser via musik, bild, dans och drama samt hur elever kan pröva sina ämneskunskaper i praktiken.

Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs F-3

Du lägger grunden till de yngsta elevernas fortsatta lärande. Barnen är nyfikna och som lärare tar du tillvara deras lust att veta mer. Lek och skapande är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Du får en helhetssyn på barns lärande och du lär dig att integrera ämnena i kreativa och lustfyllda arbetsformer.

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Du undervisar elever som är 9-12 år, en tid i livet då barnens lärande fördjupas. Som lärare skapar du kreativa miljöer med en levande och intresseväckande undervisning.

Under utbildningen får du både fördjupade ämneskunskaper i svenska, matematik och engelska samt verktyg för hur du undervisar. I utbildningen ingår också en valbar termin.

Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU)

Om du redan har en akademisk examen inom ett skolämne kan du komplettera med en pedagogisk utbildning. Då kan du bli lärare inom 4-6, 7-9 och gymnasiet. Bli behörig grundlärare 4-6 i matematik, NV och teknik, 75 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för grundlärare 4-6

Arbetsmarknad och karriär

Efterfrågan på lärare inom grundskola kommer att vara stor under en lång period framöver även om den kan variera regionalt.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Efter avslutad utbildning får du en grundlärarexamen för den inriktning som du valt att studera.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Stockholms universitets lärarutbildningar utgår ifrån aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden.

Forskning om skola, utbildning och lärande