Stockholms universitet

Yrkeslärarprogrammet - anmälan och validering

För att vara behörig sökande till yrkeslärarprogrammet behöver du göra två saker:

  1. Ansök om validering i vårt valideringssystem Valda
  2. Anmäl dig till utbildningen på antagning.se

För att få en bra anställningsbarhet som yrkeslärare är det avgörande att dina yrkeskunskaper återfinns i något av gymnasieskolans yrkesprogram. 

Gymnasieskolans yrkesprogram och behörighetskrav

 

Varför ska du validera?

Utbildningen till yrkeslärare är endast på 90 högskolepoäng. Det betyder att yrkeslärarutbildningen inte innehåller några studier i de ämnen du ska undervisa. Dessa ämneskunskaper ska du ha med dig från ditt yrkesliv. Valideringen är en process där du ska synliggöra och styrka att du har yrkeskunskaper i de ämnen du ska undervisa elever inom. 

 

Ansök om validering

För antagning till VT2024 är Valda öppet 1 september – 23 oktober. 

Du loggar in i Valda med samma inloggningsuppgifter som du har eller skapat på antagning.se

Läs mer om valideringsprocessen nedan! 

Starta din ansökan om validering så fort du kan. Validering är en process som tar tid. 

Observera att du enbart ansöker om validering hos det lärosäte du har anmält dig till i första hand. Om du validerat dina yrkeskunskaper tidigare, kontakta oss för att se om din tidigare validering fortfarande är aktuell! 

 

Anmäl dig till yrkeslärarprogrammet

För antagning till VT2024 är anmälan öppen 15 september – 16 oktober.

Du anmäler dig till yrkeslärarprogrammet via antagning.se

Viktiga datum för antagning

 

1. Information om valideringsprocessen 

Det är viktigt att du får information och vägledning med din valideringsansökan. Ring oss under vår telefontid eller mejla dina frågor till oss. 
Vi ger dig information om processen, ämnesbehörigheter och anställningsbarhet.
Du behöver ha en yrkesbakgrund som matchar ett av gymnasieskolans program för att få en bra anställningsbarhet som yrkeslärare. 

2. Ansök om validering i Valda

Se UHR:s film om validering

Välj det/ de yrkesprogram som matchar din yrkesbakgrund. Välj sedan de ämnen där du har dina yrkeskunskaper. 

Du hittar ämnenas behörighetskrav i Valda men du kan också läsa om dem på Universitet- och högskolerådet hemsida

3. Beskriv ditt kunnande i relation till dina sökta ämnen

Beskriv dina yrkeskunskaper utförligt när du besvarar frågorna i Valda. Utgå från ämnets behörighetskrav och reflektera kring vad, hur och varför när du beskriver ditt kunnande. 

4. Styrk ditt yrkeskunnande

Du ska också styrka ditt kunnande. Det gör du genom att ladda upp tjänstgöringsintyg där det framgår vilken yrkesroll och vilka arbetsuppgifter du har haft, hur länge, och i vilken omfattning du arbetat på arbetsplatsen.  

Om du har svårt att få tag på tjänstgöringsintyg från arbetsplatsen som styrker dina kunskaper kan du använda dig av vår intygsmall:  Intyg om arbetslivserfarenhet (722 Kb)
Andra dokument som kan styrka dina yrkeskunskaper kan vara intyg från utbildningar och kurser, gesäll- och mästarbrev, licenser, certifikat och andra yrkesbevis. 

5. Skicka in din valideringsansökan

När du skickat in din valideringsansökan kommer du få en kartläggare kopplad till ditt ärende. Kartläggaren kommer att hjälpa dig med ansökan och ge dig feedback. 

6. Bedömning

När det finns ett bedömningsbart underlag kommer en ämnesbedömare kopplas till ditt ärende. Denna bedömare är expert inom ditt yrkesområde och har i uppgift att granska din ansökan och lämna sitt utlåtande. 
Bedömaren kan också efterfråga kompletterande underlag. I dessa fall kommer kartläggaren att kontakta dig och be dig komplettera. 

Din yrkeskunskap bedöms utifrån:

  1. Innehåll - att dina yrkeskunskaper är erfarenhetsbaserade och motsvarar behörighetskravets hela bredd. 
  2. Nivå - att dina yrkeskunskaper har en nivå (SeQF 5) som visar att du kan: 
    överblicka, planera, utföra, identifiera, lösa sammansatta problem samt kommunicera åtaganden och lösningar som leder till lärande och utveckling. 
  3. Aktualitet - att dina yrkeskunskaper inte är för gamla så du har gått miste om den utveckling som har skett i ditt yrke

7. Beslut 

Lärosätet fattar beslut om din ämnesbehörighet. Du får besked senast i samband med ditt antagningsbesked till utbildningen.

 

Här har vi samlat svaren på vanliga frågor som kan uppstå för dig som vill utbilda dig till yrkeslärare och som måste genomgå en valideringsprocess. 

Frågor och svar om validering för yrkeslärare

 

 

Gymnasieskolans yrkesprogram och behörighetskrav

Anmälan på antagning.se

Valda 

Film om validering 

SeQF 

Information om Yrkeslärarprogrammet 

Information om Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare

Intyg om arbetslivserfarenhet (722 Kb)  


Yrkeslärarprogrammet inkluderar 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU/praktik). Det betyder att en tredjedel av utbildning genomförs som praktik på en gymnasieskola eller på vuxenutbildningen. 

Till följd av att söktrycket till några av programinriktningarna är högt kan det vara svårt att säkerställa praktikplatser till vissa yrkesbakgrunder. För att alla antagna studenter ska kunna slutföra hela utbildningen kan vi komma att begränsa antalet antagna för sökande med dessa yrkesbakgrunder.
 

 

Kontakt

Kontakta oss för stöd i din valideringsprocess

Ordinarie telefontid
Tisdagar 9.00–10.00 
Torsdagar 13.00–14.00 

Telefon: 08-162770 

E-post: validering.yrke@su.se 

Information om programmet hittar du på programsidorna i utbildningskatalogen: 

Yrkeslärarprogrammet 

Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare

På denna sida