Stockholms universitet

Ledarskap, juridik och retorik för alla lärare

Oavsett hur gamla dina elever kommer att vara så behöver du veta hur du kan hantera olika situationer och ha yrkeskompetens. Vissa delar av lärarutbildningarna är därför samma för alla. Det handlar om allt från ledarskap och juridik till retorik.

Studenter vid en vägg.
FOTO: CANDYBOX IMAGES

 

Gemensamt för lärarutbildningarna

Lärarutbildningarna är akademiska professionsutbildningar. Det innebär att du blir lärare eller förskollärare när du är klar. Du har rätt att få ut din lärarlegitimation när du har tagit din examen. I alla lärarutbildningar får du läsa ämnesstudier, praktisera på en förskola eller skola och läsa det som kallas för den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK.

En lärare gör mycket mer än att undervisa. Varje lärare har en central funktion för hela skolväsendet och samhället, och inte minst för varje individuell elev och dennes föräldrar. Du som ska bli lärare behöver därför ha en grundläggande förståelse för skolans roll i samhället.

Alla läser om elevens behov, rättigheter och skyldigheter och annat som rör skola, samhälle, undervisning och utveckling. De kurserna kallas för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK).

 
 • Skolans historia innefattar organisation och skolans och förskolans värdegrund med grundläggande demokratiska värderingar
 • Utvärdering och utvecklingsarbete
 • Bedömning och betygssättning
 • Juridik
 • Retorik
 • Utveckling
 • Lärande och specialpedagogik
 • Sociala relationer
 • Konflikthantering och ledarskap
 • Ämnesdidaktik och läroplansteori
 • Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Den betydelsefulla kunskapen som du får i den utbildningsvetenskapliga kärnan delas in i tre delar: Skolan i samhället, Eleven i skolan och Undervisning och utveckling på totalt 60 hp. Kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ser lite olika ut beroende på vilken lärarutbildning som du läser. Se upplägget för just ditt program i utbildningskatalogen.

Lärarutbildningarna i utbildningskatalogen

 

Hitta din lärarutbildning som passar dig. 

Se vårt utbud på: Vill du bli lärare?

På denna sida