Stipendium till ung Östersjöforskare

Åsa Nilsson Austin, postdoktor vid Stockholms universitets Östersjöcentrum har fått ett av Stiftelsen BalticWaters2030 stipendium till forskare i början av karriären. ”Jag är jätteglad och väldigt tacksam, nu blev det ännu roligare att forska” säger en jublande glad stipendiat.

Åsa samlar prover i vassen. Foto: Remko Pape

Åsas forskningsprojekt heter Vassen – kustens kompost – klippa eller bevara? och handlar om att ta reda på hur mycket kol och näring som finns i de utbredda vasshaven och om det har sitt ursprung från land eller havet.

– Om det visar sig att näringen mestadels kommer från land fungerar vassen som ett näringsfilter och vassklippning bör begränsas, berättar Åsa. Om däremot näringen kommer från havet, utgör vassklippning en mindre risk att försämra vattenkvaliteten.

Vassens roll i grunda vikar

Övergödning och minskat bete har lett till större utbredning av vass längs Östersjöns kust, och många vill gärna klippa, eller ta bort den helt. Men effekterna av sådana åtgärder är ganska dåligt undersökta. Vassen har en viktig roll i kustekosystem då den bland annat skyddar kustlinjer från vågerosion och grumligt vatten, fungerar som en kolsänka, tar upp näringsämnen och är ett viktigt uppväxtområde för många fiskarter, smådjur och häckningsområde för fåglar. Däremot kan vassens snabba tillväxt vara besvärlig för annan vegetation i omgivningen som trycks undan och konkurreras ut.

Del av ett större projekt

Åsa analyserar prover på labbet. Foto: Remko Pape

Åsas projekt är en del av det större projektet Levande vikar, som undersöker om det är möjligt att restaurera ekosystemen i påverkade grunda vikar i Östersjön, beskriva vilka åtgärder som lämpar sig, hur effektiva de är och vad restaurering kostar.

– Grunda vikar fyller flera viktiga funktioner – de är viktiga rekreationsområden för människor, lek- och uppväxtområden för fisk samtidigt som de fungerar som kolsänkor, säger Åsa. Det är viktigt att vi tar bättre hand om dessa unika områden, och får mera kunskap om vilka åtgärder som faktiskt fungerar.

Fakta om Stipendiet

Nya forskare är en viktig resurs för framtida forskning och formar den kreativa forskningsbas som bidrar med idéutveckling och innovationer.

– Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram och stödja forskare i början av karriären – de utgör ju grunden för den framtida forskningsbasen och kan ha svårt att få stöd eftersom de inte har hunnit meritera sig inom sitt forskningsfält, säger Konrad Stralka, VD på BalticWaters2030.

Genom att finansiera utrustning, fältstudier, materiel och resor som är nödvändiga för att genomföra forskningen vill BalticWaters2030 stödja forskare som är i början av sin karriär. Stödet delas ut till forskning som bidrar till kunskapsuppbyggnaden om åtgärder för en friskare Östersjö.

Text: Annika Tidlund

Åsa kör båt till en provtagningsvik. Foto: Remko Pape