Stockholms universitet

Social och ekonomisk hållbarhet

Hållbarhet är ett brett forskningsområde på Stockholms universitet. På den här sidan samlar vi artiklar, filmer och poddar som handlar om hållbarhetsforskning ur sociala och ekonomiska perspektiv.

Forskningen kan till exempel handla om social (o)jämlikhet, hur vi bygger hållbara städer, grönt entreprenörskap, relationen mellan människa, djur, natur och teknik, och knyter an till de globala målen i FN:s Agenda 2030.

Grön byggnad

Nyheter

Forskningsprojekt