Återuppbyggnad av krigsdrabbade kommuner i Ukraina

Under tre dagar från den 29 april till den 1 maj arrangerades konferensen "Rethinking Cities in Ukraine". På konferensen deltog representanter från olika kommuner i Ukraina, deltagare från Sverige och andra europeiska länder.

Ansvarig arrangör var Ragnar Lund från Stockholm Business School, Stockholms universitet. Konferensen "Rethinking Cities in Ukraine" var den avslutande delen av ett sex månader långt kapacitetsutvecklingsprogram med fokus på rumslig planering för återuppbyggnad och strategisk hållbar utveckling av kommuner i östra Ukraina.

Representanter från fem hromadas, kommuner, som ligger nära frontlinjen i östra Ukraina och som påverkats av kriget presenterade pilotprojekt för olika behov av återuppbyggnad av deras samhällen. Konferensen möjliggjorde för svenska och internationella intressenter att undersöka samarbetsinsatser med beslutsfattare från de ukrainska kommunerna.

Det har varit mycket värdefullt att samla de ukrainska kommuner från kapacitetsutvecklingsprogrammet här i Stockholm. För att kunna skapa samarbeten och mobilisera resurser på ett effektivt sätt behöver vi lyssna på de lokala behoven och förstå hur vi kan samarbeta på bästa sätt, säger Ragnar Lund.

Den första dagen av konferensen hölls på Utrikesdepartementet och samlade 120 svenska och internationella intressenter. Talare från Kyiv, Mykolaiv, Helsingfors, Dresden, Berlin, Bryssel, Wien och Stockholm träffade borgmästare och samhällsledare från Lozova, Nizhyn, Nikopol och Sumy för att diskutera finansiering och genomförande av återuppbyggnadspilotprojekt.

Ragnar Lund hälsar alla deltagare välkomna.
Ragnar Lund hälsar alla deltagare välkomna.
Presentation av Oleksandra Azarkhina, Biträdande minister för samhällen, territorier och infrastrukturutveckling i Ukraina (Kyiv).
Presentation av Lozova hromada team
Presentation av Lozova hromada team
Presentation av Nizhyn hromada team
Presentation av Nizhyn hromada team.
Presentation av Sumy hromada team
Presentation av Sumy hromada team.
Presentation av Nikopol hromada team
Presentation av Nikopol hromada team.
Dagen avslutades med en nätverksmiddag på Spökslottet, Stockholms universitets representationslokal.
Dagen avslutades med en nätverksmiddag på Spökslottet, Stockholms universitets representationslokal.
 

Studiebesök

Den andra dagen inkluderade ett besök på Stockholms stadshus, där den ukrainska delegationen träffade kommunstyrelsens ordförande och lokala tjänstemän för att diskutera gemensamma intressen och potentiella partnerskap med svenska kommuner och med Region Stockholm. Presentationerna inkluderade:

  • Stadsplanering och utvecklingsprocess
  • Cirkulär ekonomi inom stadsbyggande
  • Interantionell samverkan inom Regionen

Studiebesök, organiserade i samarbete med StorSthlm, presenterade best practice inom vattenrening på Henriksdals Vattenreningsverk, samt hållbara bostadsprojekt och smart byggande genom ett möte i Stockholmsrummet på Kulturhuset.

Den ukrainska delegationen på studiebesök vid Henriksdals Vattenreningsverk
Den ukrainska delegationen på studiebesök vid Henriksdals Vattenreningsverk.
De ukrainska deltagarna firade Valborg på Skansen.
Den 30 april avslutades med svenskt Valborgfirande på Skansen.
Den ukrainska delegationen besökte också Stockholms universitets campus
Den tredje dagen, den 1 maj, inkluderade stadsrundturer och möten på Campus Albano, Stockholms universitet.
 

Konferensen Rethinking Cities in Ukraine avslutade ett sex månader långt kapacitetsutvecklingsprogram genomfört av Stockholm Business School, Stockholms universitet och Ro3kvit Urban Coalition, med stöd från Svenska institutet.
För mer information: Ragnar Lund, PhD, Projektledare och initiativtagare till "Rethinking Cities in Ukraine" vid Stockholm Business School, Stockholms universitet
Tel: +46708745284
E-post: ragnar.lund@sbs.su.se

 

 
Ragnar Lund berättar om en workshop i Lviv med kommuner i Ukraina.