Stockholms universitet

Forskningsprojekt BIOrdinary

Biologisk mångfald i vardagslivet: Problem och möjligheter i klimatförändringens tid

BIOrdinary breddar vår förståelse av biologisk mångfald genom att fokusera på platser präglade av bosättning, handel och jordbruk. Trots att dessa är essentiella för vår tillgång till mat, skydd och resurser, så faller sådana ordinära platser utanför globala agendor för ökad biologisk mångfald. Vi utforskar biodiversitetsdilemman på fem ordinära platser som involverar artmigration – av teplantor, myggor, fisk, ostron och minkar. Genom att utforska de hopflätade sociala och biologiska historierna som lett till dessa dilemman liksom lokala befolkningars engagemang kring dessa kriser frågar BIOrdinary: hur skull en mer rättvis och demokratisk agenda för biologisk mångfald kunna se ut?

Kontaka oss gärna för mer information på: biordinary@su.se

BIOrdinary Research Program (295 Kb)

 

Projektbeskrivning

BIOrdinary species logo

BIOrdinary breddar den nuvarande agendan för biologisk mångfald från dess fokus på naturreservat och orörda landskap genom att utforska hur människor på vanliga platser hanterar vardagsdilemman med biologisk mångfald som drivs av arttillströmning och klimatförändringar. Programmet gör detta på tre sätt:

  1. Genom att återskapa miljöhistorier som blottar de sociokulturella processer som skapat arters förflyttning rörlighet och förändringar i biologisk mångfald.
  2. Genom att undersöka vardagliga förståelser och kreativa anpassningsmetoder bland lokala samhällen och andra intressenter för biologiska mångfaldsdilemman, i motsats till tidigare forskning fokus på förlust och kris.
  3. Genom att bidra till en mer demokratisk och inkluderande agenda för biologisk mångfald.

Programmet studerar biologisk mångfald på vanliga platser i fem etnografiska fallstudier där de senaste förändringarna i biologisk mångfald kan tillskrivas en kombination av klimatförändringar och ökad arttillströmning från sjöfartsinfrastruktur. Således sträcker sig BIOrdinary över:

  • Nuvarande marina artomvandlingar i Medelhavet efter muddring av Suezkanalen
  • Ankomsten av myggor till Singapore från Afrika och de därav följande hoten mot folkhälsan
  • Kenyanska plantager som kämpar med förlust av biologisk mångfald efter introduktionen av Assam-teplantan
  • Pacific Oyster som intar Sveriges västkust
  • Utsläppta, rymda och invasiva minkar som hotar markhäckande fåglar i Stockholms skärgård

Läs mer om projektet och dess delprojekt på den engelskspråkiga sidan

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Karin Ahlberg

Fil dr

Socialantropologiska institutionen
Karin Ahlbergo

Bengt G Karlsson

Professor

Socialantropologiska institutionen
Portrait.

Medlemmar

Ivana Macek

Universitetslektor

Socialantropologiska institutionen

Tomas Cole

Fil dr

Socialantropologiska institutionen
Stockholm w. cockroaches

Erica von Essen

Docent

Stockholm Resilience Centre
ericavonessen

Gabriel Lennon

PhD student

Socialantropologiska institutionen

Emma Rose Cyr

PhD student

Socialantropologiska institutionen

Catrine Ljungström

Administratör

Socialantropologiska institutionen

Nyheter