Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskning från Stockholms universitet bakom IPCC:s rapport

Det finns en starkare koppling mellan klimatförändringar och extremväder än man tidigare kunnat påvisa. Utvecklingen går också snabbare än väntat och vi riskerar att nå 1,5 graders uppvärmning redan i början av 2030-talet. Det visar första delen av FN:s klimatrapport från IPCC, som bygger på forskning från bland annat Stockholms universitet.

Grafik IPCC AR6 2022
Bild: IPCC AR6 SPM.10

I den nya rapporten sammanfattas forskningsläget inom klimatområdet med resultat från över 14000 individuella studier.

– Det finns många intressanta resultat, exempelvis slår nya rapporten fast att den globala uppvärmningen vi sett sedan industrialiseringen helt och hållet är orsakat av människan. Det finns även betydande framsteg i noggrannheten på klimatprognoserna och förståelsen av havsnivåhöjningar och extremhändelser, säger meteorologen Thorsten Mauritsen vid Stockholms universitet, en av forskarna bakom rapporten.


Vad betyder resultatet av rapporten för klimatet framöver?

– Man får under alla omständigheter räkna med stigande temperaturer framöver, och att detta leder till stigande havsnivåer, värmeböljor, mer extrem nederbörd samt i vissa områden även oftare förekommen torka. Hur stora dessa förändringar blir beror helt och hållet på hur mycket koldioxid vi släpper ut i atmosfären framöver.


Hur gör ni era bedömningar?

– Något relativt nytt som införts genomgående i nya rapporten, och som jag själv har varit med och utvecklat, är att vi i väger ihop olika informationskällor, framförallt observationer, för att komma fram till bättre noggrannhet och högre tillförlitlighet. Detta i motsatts till tidigare rapporter som i högre grad var tvungna att i första hand förlita sig på klimatmodeller.


Finns det någon chans att ni misstar er?

– Det korta svaret är nej. Om man tittar på saker som att jorden blir varmare på grund av människans handlingar, havsnivån stiger eller att värmeböljor blir varmare finns inte längre någon befogat tvekan. Det får numera räknas som grundläggande fysik. På en del andre områden finns lite mer tvekan, och på vissa områden är forskningsläget för svagt för att göra utsagor. Vi värderar i varje enskilt fall hur starkt forskningsläget är och anger osäkerheter när dessa finns.


Ser du någon möjlighet att vi kan vända utvecklingen?

– I denna rapporten befattar vi oss med den fysikaliska delen av klimatsystemet, inte med tekniska och politiska lösningar. Vad som dock står klart är att om man får ner koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen till noll kommer klimatet att stabilisera sig vid en viss global temperaturökning, exempelvis 2 eller 3 grader. Vill man nå 1.5 graders målet måste man omedelbart, kraftfullt och globalt minska utsläppen av koldioxid och nå noll utsläpp innan 2050 – detta betydligt snabbare än vad världens regeringar sammantaget för tillfället planerar. Även i det bästa fallet får man räkna med att överskrida 1.5 grader under några decennier.

Om rapporten

Rapporten är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier, och baserar sig på många tusen vetenskapligt granskade artiklar. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapliga artiklar. Rapporten är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, AR6.


Om FN:s klimatpanel IPCC

IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change - är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. IPCC har 195 medlemsländer och grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöorgan UNEP.


Läs mer om rapporten på SMHI
Här hittar du rapporten

Hitta fler klimatnyheter från Stockholms universitet

 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.