Ny studie om grunda havsvikar som kolsänkor

Enligt en masteruppsats i marinekologi, författad av Betty Gubri vid Stockholms universitet, har bottensedimenten i Östersjöns grunda havsvikar stor kolinlagringsförmåga. Uppsatsen, som är författad inom forskningsprojektet Levande vikar, kommer att omarbetas till en vetenskaplig artikel.

Resultaten i masteruppsatsen pekar till och med på att bottensedimentet i grunda havsvikar lagrar in mycket mer kol per kvadratmeter än i Östersjöns sjögräsängar. Vikarna kan därmed vara en viktig miljö att ta till vara för att minska mängden koldioxid i atmosfären och havet.

– Vi har länge tänkt att det borde finnas mycket kol lagrat i sedimenten i grunda skyddade havsvikar och Betty Gubris examensarbete bekräftar att det är så, säger docent Sofia Wikström, Gubris handledare på Stockholms universitet till tidningen Skärgården.

Under 2022 kommer forskarna inom Levande vikar att fortsätta undersökningen av vikarnas kollagringsfunktion och studera ifall kolinlagringen ökar då vikarna restaureras.

Ny forskning under 2022

Vattenväxtprov. Foto: Sofia Wikström.

Den vetenskapliga artikel som författas utifrån uppsatsen är ett samarbete mellan Betty Gubri, forskarna inom projektet Levande vikar samt en forskargrupp från Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

Här kan du läsa Betty Gubris masteruppsats:
Betty Gubri, "Estimation of sediment carbon storage in shallow bays of the Stockholm archipelago" (7583 Kb)

Läs mer om studien

Här kan du läsa om forskningsprojektet Levande vikar

Här kan du läsa en artikel om studien i tidningen Skärgården