Vinternumret av Havsutsikt ute nu!

I det senaste numret av Havsutsikt skriver Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist en krönika om hur vi arbetar med att förmedla relevant vetenskaplig kunskap till beslutsfattare. Våra forskare Joakim Hansen, Sofia Wikström och Linda Kumblad skriver också om en historisk forskningsexpedition i skärgårdsvikar. Och du kan läsa om torskens supergener, mikrobernas dolda värld och mycket mer!

Havsutsikt nr 2/2022 bjuder på mängder av spännande läsning om den senaste havsforskningen! Du bjuds in till jordens äldsta organismer, i mikrobernas värld, som länge varit okänd för oss, du får se hur forskare använder DNA-analys för att kartlägga havets biologiska mångfald och spåra främmande arter och du får ta del av den senaste kunskapen både om torskens supergener och om dess skilda ekotyper.

Gädda. Foto: Mysak /Mostphotos.

Artiklarna tar också upp varför det är så viktigt att minska näringsutsläppen till Östersjön, om vilka dramatiska effekter syrebrist kan få på livet i vattenekosystem och om hur effektivt fiskeförbud och fiskefria områden är för att öka fiskbestånden.

Författare från Östersjöcentrum

Flera artikelförfattare från Östersjöcentrum medverkar i numret. Vår policychef Gun Rudquist skriver en krönika om hur forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer vid Östersjöcentrum jobbar tätt tillsammans för att förmedla relevant vetenskaplig kunskap till beslutsfattare i rätt format vid rätt tidpunkt.

Läs Gun Rudquists krönika "Havet förenar"

Joakim Hansen, Sofia Wikström och Linda Kumblad, forskare vid Östersjöcentrum och inom projektet Levande vikar, tar oss med på en forskningsexpedition med segelfartyget Sunbeam, i pionjären Mats Wærns kölvatten. De upprepade hans historiska undersökningar i Östhammars skärgård på 1960-talet, för att följa förändringarna i vegetationen på grunda, mjuka bottnar.

Läs artikeln "I Mats Wærns kölvatten"

Senaste numret av tidskriften Havsutsikt, nr 2 2022

Vill du prenumerera på Havsutsikt?

Klicka här för att prenumerera!

Om Havsutsikt

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift om havsforskning som kommer ut två gånger per år. Artiklarna skrivs huvudsakligen av forskare från Sveriges många lärosäten med marin verksamhet. Tidskriften förmedlar den senaste havsforskningen och fungerar som en brygga mellan forskningsvärlden och det övriga samhället.

Havsutsikt ges ut av Umeå universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom samarbetet Havsmiljöinstitutet. I redaktionen och i redaktionsrådet sitter forskare och kommunikatörer från Stockholms universitets Östersjöcentrum.