IGV forskare och masterstudent är på expedition till det kanadensiska Beaufort havet

Matt O’Regan och Daniel Rudbäck är för närvarande på väg till det kanadensiska Beaufort havet på det kanadensiska kustbevakningsfartyget CCGS Amundsen.

logo, illustrated research vessel, some text and EU and canada flag

Mer information om expeditionen och projektet på den engelska sidan.

IGV Scientist and Master’s student embark on shipboard expedition to the Canadian Beaufort Sea