Infrastruktur

Institutionen förfogar över extensiva resurser, från avancerade analysinstrument till sofistikerade geofysiska karteringsverktyg. Det finns även provprepareringsutrustning och en välutrustad maskinverkstad för att tilgodose specifika utrustningsdetaljer. Arkivplats för insamlade data erbjuds i partnerskap med Bolincentret för klimatforskning.

 

Våra omfattande analytiska resurser avser forskningsområdena geokemi, geologi och marin geologi. Vi har också särskild expertis inom stabila isotopanalyser.

Analytiska resurser i geokemi (sidan är på engelska)

Analytiska resurser i geologi (sidan är på engelska)

Analytiska resurser i maringeologi (sidan är på engelska)

 

Målet med The stable isotope laboratory är att utveckla nya metoder för användning inom geokemi och att hjälpa forskare vid Institutionen för geologiska vetenskaper med sina prover.

SIL – STABILA ISOTOPER LAB (sidan är på engelska)

 

En core facility (kärnverksamhet) har bildats inom Naturvetenskapliga fakulteten för att täcka fakultetens behov av mekaniska verkstadstjänster. Denna core facility består av de mekaniska verkstäderna på IGV och AlbaNova, som erbjuder hög kompetens och tjänster inom mekanisk konstruktion och tillverkning. IGV- och AlbaNova-verkstäderna kan utföra både stora och småskaliga uppgifter inom mekanisk konstruktion och tillverkning.

Mekaniska verkstad

 

Arkivplats för insamlade data erbjuds i partnerskap med Bolincentret för klimatforskning.

Bolindatabas

På denna sida