Alan Higginspriset för tillämpad mikropaleontologi

Grattis till Allison Hsiang som tilldelades Alan Higginspriset 2022!

Photo: Private
Photo: Private

Allison Hsiang, forskare vid IGV, har tilldelats årets Alan Higginspriset för tillämpad mikropaleontologi!

Läs mer om Allison Hsiangs forskning och om Higgins-pris på den engelska sidan.