Stockholms universitet

Färskvatten är avgörande för att lyckas med klimatåtgärder

För att nå klimatmålen krävs bättre hantering av redan knappa vattenresurser, enligt en ny rapport som släpps under klimattoppmötet COP27 i Egypten. Politiska beslut utan rätt kunskapsunderlag kan äventyra både vattenförsörjningen och viktiga klimatåtgärder.

Sunshine in forrest
Att återställa skogar och våtmarker kan ha såväl sociala och miljömässiga fördelar som klimatfördelar.
Foto: Lars Johansson/Mostphotos

Ny forskning visar att vatten är mycket viktigare för att förebygga klimatförändringarna än man tidigare trott. Bättre hantering av vatten är till exempel avgörande för att ta itu med dagens livsmedels- och energikriser, som båda förvärras av klimatförändringarna.
En ny rapport som släpps 9 november 2022 vid klimatmötet COP27 sammanställer för första gången den senaste forskningen kring vattnets roll i att förebygga klimatförändringar. Rapporten betonar dessutom behovet av att bättre förstå situationer där vattenbrist uppstår globalt för att kunna sätta klimatmål så att de inte ger bakslag i framtiden. Annars riskerar effekter av vissa klimatåtgärder slå hårt mot vattenresurser och hota vattensäkerheten och vårt framtida klimatarbete. 

 

Bättre planering kan minska riskerna

Lan Wang Erlandsson
Lan Wang Erlandsson, Foto:SRC

– De flesta åtgärder som behövs för att uppnå nettonollutsläpp kan ha stor påverkan på redan knappa vattenresurser runtom i världen. Med bättre planering kan vi minska eller undvika sådana risker, säger Lan Wang Erlandsson från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Rapporten beskriver varför, var och hur färskvatten bör tas med i planeringen av utsläppsminskningar för att undvika oväntade konsekvenser och kostsamma politiska misstag. Även insatser som vanligtvis förknippas med positiva klimatåtgärder – som återplantering av skog eller satsningar på bioenergi – kan ha negativa effekter om vattenförsörjningen inte beaktas.

– Vi har identifierat risker vad gäller vatten, men även lösningar som ännu inte utnyttjas till fullo. Ett exempel är att återställa skogar och våtmarker som kan ha sociala, miljömässiga och klimatfördelar. Ett annat är förbättringar i hanteringen av avloppsvatten som kan reducera växthusgasutsläpp. På så sätt kan man även förbättra kvalitén i både yt- och grundvatten och få tillgång till förnybar energi i form av biogas, säger Malin Lundberg Ingemarsson från Stockholm International Water Institute.

 

Tillgång till vatten avgörande för att lösa flera kriser

Om de görs rätt kan vattenrelaterade och naturbaserade lösningar ta itu med både klimatkrisen och andra utmaningar.

– Tillgång till vatten är avgörande för att lösa klimat-, livsmedels-, miljö- och energikriserna. Det är angeläget att världen riktar all sin uppmärksamhet till vattnets dubbla roller: Som huvudutmaning för klimatanpassningar mot extremväder och som nyckel för att förebygga klimatförändringar. Utan fungerande vattenkretslopp finns ingen säker klimatframtid, säger Johan Rockström från Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Rapporten är ett samarbete mellan Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Stockholm International Water Institute, Potsdam Institute for Climate Impact Research, tyska biståndsmyndigheten GIZ och FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Läs mer om rapporten “The essential drop to reach Net-Zero: Unpacking Freshwater's Role in Climate Change Mitigation”

 

Ta del av fler nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa mer om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.