IPA utmärkelse för enastående gärningar 2022

Grattis till Barbara Wohlfarth, som har tilldelats IPA – International Paleolimnology Association, utmärkelse för enastående gärningar inom paleolimnologi och paleoklimatologi!

Photo: Niklas Björlind
Photo: Niklas Björlind

Barbara Wohlfarth beröms för hennes substantiella bidrag inom paleolimnologi och paleoklimatologi samt hennes arbete för att förbättra mångfalden inom geovetenskaperna. Hon har varit en stark förespråkare för att stödja unga forskare i framväxande länder, särskilt i Sydostasien, samt en förespråkare för ökad mångfald mellan könen.

Photo: Private
Barbara Wohlfarth and Professor emeritus Jan Lundqvist. Photo: Private

Läs mer om Barbara's forskning och utmärkelsen på den engelska sidan.