Skalet från arktisk mikroorganism fungerar som tidskapsel

Forskare vid IGV, under ledning av Helen Coxall, undersöker marina planktons reaktion på klimatförändringar i Norra ishavet. Forskarna har provtagit planktoniska foraminiferer direkt från vattnet och havsbottensedimenten under SAS-expeditionen 2021 med isbrytaren /Oden/. De kommer att använda dessa prover för att undersöka hur olika arter har reagerat på varma perioder tidigare och hur de anpassar sig till en global uppvärmning. Den här artikeln innehåller mer information om projektet och om de framsteg som forskarna har gjort hittills.

På botten av Norra ishavet samlas tomma skal från döda foraminiferer – mikroskopiska encelliga organismer. Skalen som består av kalciumkarbonat kan liknas vid tidskapslar eftersom de miljoner år gamla fossilerna kan ge värdefull information om klimatförändringarna. Under expeditionen Synoptic Arctic Survey 2021 med isbrytaren Oden handlade ett av projekten om att dokumentera dessa organismer.

Läs hela artikel på Polarforskningssekretariatets webbplats