Stockholms universitet

Sjöarna blir allt torrare i södra Sverige

Hur påverkar Sveriges sjöar av klimatförändringarna och mänskliga aktiviteter? Med hjälp av satellitobservationer har forskare från bland annat Stockholms universitetet kunnat visa förändringar av vattennivåer i svenska sjöar över tid och att förändringarna varierar beroende på om sjöarna ligger i norra eller södra Sverige.

En sjö med vass i förgrunden
Foto: Saeid Aminjafari

– Vi har 100 000 sjöar i Sverige och är vana vid att bara kunna öppna kranen för att få tillgång till vatten. Men tänk dig om det helt plötsligt börjar komma mindre vatten ur kranen än vanligt, säger Saeid Aminjafari som doktorand vid Institutionen för naturgeografi.

Satellitdata visar att det har skett stora förändring av vattennivåer i svenska sjöar det senaste decenniet och att skillnaderna beror på var i landet sjön ligger. I norra Sverige verkar vattennivåerna öka, medan de i södra Sverige minskar. Från Stockholm till Kiruna och Abisko, som betraktas som blöta regioner, ökar vattennivåerna i sjöarna. Det behöver inte enbart vara av godo, utan kan till exempel öka riskerna för översvämningar i området. I de torrare regionerna från Stockholm till Skåne verkar vattennivåerna minska.   

– Även om vi inte med säkerhet kan säga att detta beror på klimatförändringar ser vi en tendens av ett känt klimatfenomen där blött blir blötare och torrt blir torrare, säger Saeid Aminjafari.  

 

Mänsklig påverkan

Energiproduktion och vattenförbrukning har lett till att många sjöar i Sverige regleras. För att försöka förstå konsekvenserna av mänsklig aktivitet har forskarna studerat och jämfört förändringar av vattennivåer i 144 svenska reglerade och oreglerade sjöar från norr till söder med hjälp av satellitdata. 

– Reglerade sjöar visar större förändringar i vattennivåer jämfört med de som inte är reglerade, särskilt i södra Sverige. Det här visar hur mycket sjöar påverkas av mänsklig aktivitet, menar Saeid Aminjafari. 

– Det vi ser kanske bara är toppen av ett isberg. Vi vet inte om det pågår till exempel förändringar av grundvattnet eller i våtmarker eftersom det inte övervakas. Vi övervakar maximalt en procent av alla sjöar som finns i Sverige för tillfället, säger Fernando Jaramillo som är forskare vid Institutionen för naturgeografi.

Med satellitteknik har det blivit lättare att mäta vattennivåer, men tekniken har ännu inte använts för att förstå de storskaliga förändringarna av svenska sjöar och vi har än så länge inga kontinuerliga mätningar av vattennivåer. 

– Det är viktigt att fortsätta övervaka svenska sjöars vattennivåer kontinuerligt. Vi behöver ha strategier för att kunna anpassa förhållanden till klimatförändringar i framtiden och för att mildra effekterna av vattenregleringssystem. Det är avgörande om vi ska skydda våra viktiga vattenresurser framöver.

Artikeln publicerades den 5 mars i Water Resources Research. Länk till studien