Tarfala forskningsstations masterstipendium

Nu finns möjligheten igen för masterstudenter att söka ett stipendium för arbete vid Tarfala forskningsstation.

Sök masterstipendium vid Tarfala forskningsstation (TRS)!

Ett TRS-studiestipendium är tillgängligt för masterstudenter och syftet är att täcka kostnader för fältarbete vid TRS för en masteruppsats. På forskningsstationen kan du undersöka svenska alpina och glaciala miljöer, förändringar orsakade av de retirerande glaciärerna, vilken påverkan dessa förändringar har på ekosystem och människor samt mycket mer.

För mer information och ansökningsformulär se den engelska sidan här.

Välkommen att ansöka senast den 28 februari 2024!

Sydtoppen fotad av Annika Granebeck.
Sydtoppen fotad av Annika Granebeck.