Stockholms universitet

Historiskt avtal om skydd för världshaven

Det nya FN-avtalet om biologisk mångfald i havsområden utanför nationell jurisdiktionen är ett stort steg för hållbarheten i haven, enligt forskare vid Stockholms Resilienscentrum.

Manet i havet
Endast tio procent av livet i havet har beskrivits av vetenskapen. Foto: Pierre Aden via Canva

Det tog mer än tio år av intensiva förhandlingar till FN den 4 mars 2023 kunde enas om ett bindande fördrag för bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald i havets områden utanför nationell jurisdiktion (det så kallade djuphavet).

Frida Bengtsson
Frida Bengtsson

– Det är en stor vinst för internationellt samarbete att nå ett havsfördrag efter femton år. Det rör sig om 47 procent av världens yta, och detta fördrag kommer förhoppningsvis att ge ett nytt paradigm för rättvist bevarande och hållbart nyttjande av djuphaven, säger Frida Bengtsson, forskare vid Stockholms Resilienscentrum som har följt förhandlingarna.

Med det nya avtalet blir det nu möjligt att skapa storskaliga marina skyddade områden i de havsområden som ligger utanför nationell jurisdiktion.

 

Haven är vårt gemensamma arv

– Djuphaven tillhör alla. Juridiskt sett är de att se som mänsklighetens gemensamma arv, på samma sätt som rymden eller månen, säger Frida Bengtsson.
Det betyder att inget enskilt land kan fatta beslut om havet – eller dess biologiska mångfald.

Avtalet är ett viktigt steg för att uppfylla de globala åtagandena i det internationella avtal om biologisk mångfald som slöts i Montreal i december 2022. Ett av dess mål är att skydda minst 30 procent av havet till 2030.
– Det är viktigt att dessa områden utses på ett inkluderande sätt. Alla intressenter behöver involveras i arbetet och det måste vara riktigt tydligt varför dessa områden väljs och vad som kan förväntas av att skydda dem, säger Robert Blasiak, forskare vid Stockholms Resilienscentrum.

Läs en längre engelsk version av artikeln på Stockholms Resilienscentrums webbplats: Historic high seas treaty a win for planet and people

 

Läs mer om havsforskning vid Stockholms Resilienscentrum.