Kan lagar skydda naturen?

Anna Christiernsson, docent och biträdande lektor i miljörätt, är aktuell i Stockholms universitets "Forskning i fokus" där hon berättar om sin forskning kring lagstiftning som ska skydda och bevara biologisk mångfald.

Landskap med avverkad skog
Landskap med avverkad skog. Foto: Ryhor Bruyeu/Mostphotos

Trots långtgående politiska målsättningar och rättsliga åtgärder på alla nivåer i förvaltningssystemet (internationellt, inom EU och i Sverige) om att skydda och bevara biologisk mångfald så fortsätter den biologiska mångfalden att minska. Forskning visar att vi nu befinner oss i den sjätte massutrotningen av djur- och växtarter, med en femtedel av världens ryggradsdjur hotade. De fastställda målen om att stoppa förlusten av biologisk mångfald har alltså inte nåtts, inte ens i starka rättsstater som Sverige.

Förklarar orsakerna

Anna Christiernsson är docent och biträdande lektor i miljörätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har stor erfarenhet av att forska kring den lagstiftning som ska skydda biologisk mångfald. I "Forskning i fokus" berättar hon om de brister som finns i den nuvarande lagstiftningen och vad hon ser som möjliga vägarna framåt:

– Både på EU-nivå och i Sverige skulle flera olika åtgärder kunna göras för att främja samordningen mellan miljö- och fiskelagstiftningen. Bland annat bör havs- och vattenförvaltningens åtgärdsprogram bli styrande för fiskebeslut.

LÄS MER: Brister i lagstiftningen som ska skydda biologisk mångfald