Börja forska

Är du en nyfiken person som drivs av att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och fördjupa sig i ett rättsvetenskapligt ämne riktigt på djupet.

Doktorshatt och diplomrulle
Den svarta hatten med veck utdelas till nya doktorer och hedersdoktorer vid juridisk fakultet under doktorspromotionen – den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

En utbildning på forskarnivå är fyra år lång och resulterar i en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen i Sverige. Det finns även en kortare tvåårig forskarutbildning som avslutas med en licentiatexamen.

Som forskarstudent tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem på egen hand och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet.

Utbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande. Efter din examen finns möjlighet att fortsätta forska och undervisa för en vidare karriär inom akademin. 

Om vår forskarutbildning

 

Kontakt

Administratör för forskarutbildningen
Studierektor
På denna sida