Studera utomlands

Ta chansen att studera juridik utomlands! Möjligheten att studera utomlands finns för alla antagna studenter på juristprogrammet. Under en eller två terminer kan du få chansen att studera vid något av våra partneruniversitet runt om i världen.

Bild: Grand Canyon, USA (privat)
I USA har Juridicum avtal med University of Illinois at Urbana Champaign, Penn State University, Tulane University, American University in Washington och University of Texas at Austin.

 

Möjligheten att studera utomlands finns för alla antagna studenter på juristprogrammet. Under en eller två terminer kan du få chansen att studera vid något av våra partneruniversitet runt om i världen. Vanligtvis byter en student ut termin 7 eller 8 och läser sina specialkurser utomlands. Vi har utbytesavtal med andra juridiska institutioner i nästan alla världsdelar.

Utbytesstudier innebär att vi har kommit överens med universitet utomlands om att “byta studenter” med varandra. Tack vare dessa utbytesavtal slipper du som student betala eventuella terminsavgifter vid värduniversiteten. Studieresultaten från värduniversitetet ska även tillgodoräknas vid Stockholms universitet.

Om du är nyfiken på att studera utomlands är du välkommen in till oss på Internationella kansliet (se kontaktsidan). Innan du träffar någon av oss är det bra om du har läst igenom all information som står nedan.

För en överblick av hur hela processen går till, se filen nedan.

Utlandsstudier Tidsplan (53 Kb)


 

Utlysningar

Med utlysning menar vi själva publiceringen av utbytesplatserna, dvs den specificerade tiden då du kan ansöka om utbytesstudier. Vi har två olika utlysningar om året.

Olika ansökningstider gäller beroende på vart du skulle vilja åka på utbyte. Platser inom norra jordklotet (dvs avtal inom Europa, Nordamerika samt norra Asien) utlyses i slutet av januari varje år med deadline i mitten av februari medan platser inom södra jordklotet (dvs i Sydamerika, södra Asien, Australien och Nya Zeeland) utlyses i maj med deadline i maj eller juni.

Inom norra jordklotet gäller samma läsår som i Sverige, med start under hösten och slut under våren medan det inom södra jordklotet gäller oftast omvänt läsår, med start under våren och slut under hösten.

Exakt vilka platser som går att söka publiceras endast i samband med utlysningarna. Detta kan variera från år till år beroende på aktuell balans i avtalen.

Observera att det vid varje utlysning även finns så kallade restplatser, dvs platser som tidigare utlystes under föregående utlysning men inte förbrukades. Eventuella restplatser inom norra jordklotet publiceras därför tillsammans med vanliga platser inom södra jordklotet och vice versa.

Så här ser ansökningsperioder ut inför 2021/2022:

  Publicering Deadline

Norra Jordklotet HT21-VT22

+ ev. ev restplatser södra jordklotet HT21

25 januari 2021 14 februari 2021

Södra jordklotet VT22/HT22

+ ev restplatser norra jordklotet VT22

mitten eller senare del av maj 2021 slutet av maj/början av juni 2021

Nästa utlysning, som kommer att gälla utbytesplatser inom södra jordklotet VT22-HT22 samt ev restplatser inom norra jordklotet VT22 kommer att publiceras på den här sidan i mitten eller senare del av maj 2021. Deadline kommer vara is lutet av maj/början av juni 2021 och under själva utlysningen kommer 2-3 informationsmöten för intresserade studenter hållas.

Mer detaljerad information kommer i samband med utlysningen.

 

Vart kan man åka?

Vi har utbytesavtal med andra juridiska institutioner i nästan alla världsdelar. Nedan kan du kika i vår partnersportofolio, samt läsa rapporter från tidigare studenter som åkt på utbyte via Juridicum. Läs också gärna intervjuerna och se hur utlandsstudier kan förändra ditt liv!

Juridicum har tecknat utbytesavtal med ca 90 utländska universitet runt om i världen. Dessa avtal sker inom två olika ramar: Erasmus+ och bilaterala avtal (obs: tidigare utbytesavtal i juridik inom Nordplus nätverket har nu omvandlats till Erasmusavtal, som är mer fördelaktiga för studenter).

Erasmus+ är ett stipendieprogram från EU kommissionen för student- och lärarmobilitet inom Europa. Programmet syftar till att öka bla studenters internationella erfarenheter under sin studietid, och till varje utbytesplats finns ett stipendium kopplat.

Utbyten som sker genom bilaterala avtal fungerar på samma sätt som Erasmus+, men har inget stipendium kopplat till sig, utan studenter uppmanas att söka medel från Juridiska institutionens donationsstipendium.

Urval, antagning och tillgodoräknande sker på samma sätt inom de olika sorters avtalen.

Klick på knappen nedan för att komma till med alla Stockholms universitets avtal. Glöm inte att välja rätt institution ("Department of Law") i rullmenyn!

Till avtalsdatabasen

På de allra flesta av våra partners kommer du kunna läsa juridiska kurser på engelska. På vissa lärosäten i Tyskland, Frankrike och Spanien är heltidsstudier på engelska dock endast möjligt under en termin. Detta specificeras alltid på varje utlysning då informationen kan variera från år till år.

Sker undervisning endast på det inhemska språket så specificeras det nedan.

Endast undervisning på spanska:

  • Argentina: Universidad Nacional De La Plata
  • Chile: Universidad de Chile
  • Peru: Pontificia Universidad Católica del Perú

Endast undervisning på franska:

  • Université Panthéon-Assas

Är du intresserad av att få en verklig inblick i hur det är att åka på utbyte? I studentrapporterna som inkommit från Juridicums tidigare utbytesstudenter kan du läsa om hur de upplevde sitt vistelse utomlands. Du får information om bl a kurser, universitetslivet, och även tips om boende. Har du tur finns bilder med!

Till studentrapporterna

Alla studenter på Stockholms universitet kan också ansöka om utbytesstudier genom universitetets centrala avtal, dvs utbytesavtal på central nivå. Observera dock att studenter endast garanteras kunna läsa juridiska kurser om de åker på Juridicums institutionsavtal. På centralt avtal finns ingen garanti att man kommer kunna läsa juridik. Datum för ultysningar av centrala utbytesplatser avviker dessutom från Juridicums datum. Se nedan för mer information:

Utbytesstudier via centrala avtal

Observera att en student som sökt, nominerats och tackat ja till en utbytesplats i annan pågående utlysningsprocess, via en annan institution eller SUs centrala avtal, inte har rätt att ansöka om utbyte via Juridiska institutionens utbytesavtal för samma tidsperiod.

 

Ansökan

Hur går ansökningsprocessen för en nominering till utbytesstudier till? På sidan nedan förklarar vi hur du ansöker om utbytesplatser, samt vilka antagnings- och urvalskriterier som tillämpas i nomineringsprocessen. Observera att denna information kan komma att ändras i kommande utlysningar. Det är därför alltid bra att komma på våra informationsmöten som vi håller i samband med varje utlysning!

Ansöknings- och antagningsprocesser för utbytesstudier via Juridicum


 

Efter nomineringen

Har du fått och tackat ja till en nominering för utlandsstudier? Grattis! Innan du åker iväg finns det dock en del saker kvar att fixa på hemmaplan, såsom ansökan till värduniversitet.

Efter nominering till utlandsstudier


 

Efter hemkomst: Tillgodoräknande

Alla våra utbytesavtal förutsätter att du studerar på heltid och tillgodoräknandet är en del av ditt utbyte. Kurserna som du läser utomlands tillgodoräknas vanligtvis som specialkurser inom juristprogrammet som kan användas i din kommande juristexamen. Du väljer själv när du ansöker om examen vilka av alla specialkurser som ska ingå. De eventuella kurserna som lämnas utanför kan bli tingsmeriterande.

Efter utbytet: Tillgodoräknande av utländska kurser

 

Alla studenter som åker på utbyte via Stockholms universitet genom Erasmus+ beviljas ett stipendium. När du antagits till partneruniversitetet kan du ansöka om stipendiet. Administration kring Erasmusstipendiet sköts av SUs centrala internationella mobilitet.

Stipendium för studier Erasmus+

Studenter som åker på bilateralt institutionsavtal kan ansöka om Juridiska fakultetens donationsstipendier. Observera att det endast finns en ansökningsomgång per år, vanligtvis med deadline i mitten av april.

Juridiska fakultetens Donationsstipendier

Juridiska institutionen har också beviljats ett Linnaeus-Palme partnerskap med University of Cape Town (UCT) och som student har du möjlighet att ansöka om utbyte dit inom detta program under en eller två terminer. Till en ev. nomineringen vid UCT medföljer ett stipendium för utresande.

Linnaeus-Palme Stipendiet för utbyte till UCT

Kontakt

Studentutbyten
På denna sida