Studera utomlands

Ta chansen att studera juridik utomlands! Möjligheten att studera utomlands finns för alla antagna studenter på juristprogrammet. Under en eller två terminer kan du få chansen att studera vid något av våra partneruniversitet runt om i världen.

Utbytesstudier innebär att vi har kommit överens med universitet utomlands om att “byta studenter” med varandra. Tack vare dessa utbytesavtal slipper du som student betala eventuella terminsavgifter vid värduniversiteten. Studieresultaten från värduniversitetet ska även tillgodoräknas vid Stockholms universitet.

För en överblick av hur hela processen går till, se filen nedan.

Utlandsstudier Tidsplan (53 Kb)

 

När kan du åka och när ansöker du?

När under juristprogrammet kan du egentligen åka på utbyte via Juridicum och hur tidigt måste du ansöka om utbytesplats? Informationen nedan hjälper dig att planera på bästa sätt.

Eftersom kurserna som studenter läser under sitt utbyte tillgodoräknas såsom specialkurser inom juristprogrammet väljer de flesta att åka under sin 8e termin på juristprogrammet. Grundbehörighetskrav är att man ska ha klarat av minst 120 hp på juristprogrammet (kravet på 120 hp måste uppnås senast 15 arbetsdagar - exkl. röda dagar - efter att terminen är slut, dvs när alla betyg från innevarande termin finns inrapporterade i LADOK), och du kan alltså åka som tidigast under termin 6. Väljer du att åka på utbyte under termin 6 eller 7 byter du alltså plats på din termin 8. Du kommer då kunna läsa de obligatoriska kurserna från termin 6 eller 7 först efter utbytet. Det finns även möjlighet att åka på utbyte efter examensarbetet så länge du inte tagit ut din examen.

Om du vill åka på VT, observera...

... att dina terminsdatum på värduniversitet kan överlappa med SU:s. Vissa partneruniversitet i Skottland, USA, Frankrike, Spanien har t ex överlappande terminer. Vad får de för konsekvenser? Du blir kanske tvungen att tentera din SU-tenta från höstterminen på ditt värduniversitet, oavsett om det gäller en grundkurs eller en specialkurs, eller på obekväm tid.

Avvikande terminsdatum

Terminer på vissa partneruniversitet kan avvika mycket från SU:s, t ex i Australien, Italien, Tyskland, Taiwan mm. Generellt sett kan terminsdatum på våra partneruniversitet ser väldigt olika ut, så kolla gärna i Box, där vi samlar allmän information om våra partners, eller direkt på universitets hemsida!

Till info om våra partners

Med utlysning menar vi själva publiceringen av utbytesplatserna, dvs den specificerade tiden då du kan ansöka om utbytesstudier. Vi har två olika utlysningar om året. Olika ansökningstider gäller beroende på vart du skulle vilja åka på utbyte. Platser inom norra jordklotet (dvs avtal inom Europa, Nordamerika samt norra Asien) utlyses i slutet av januari varje år med deadline i mitten av februari medan platser inom södra jordklotet (dvs i Sydamerika, södra Asien, Australien och Nya Zeeland) utlyses i maj med deadline i maj eller juni.

Inom norra jordklotet gäller samma läsår som i Sverige, med start under hösten och slut under våren medan det inom södra jordklotet gäller oftast omvänt läsår, med start under våren och slut under hösten.

Exakt vilka platser som går att söka publiceras endast i samband med utlysningarna. Detta kan variera från år till år beroende på aktuell balans i avtalen.

Observera att det vid varje utlysning även finns så kallade restplatser, dvs platser som tidigare utlystes under föregående utlysning men inte förbrukades. Eventuella restplatser inom norra jordklotet publiceras därför tillsammans med vanliga platser inom södra jordklotet och vice versa.

Så här ser ansökningsperioder ut inför 2023/2024:

  Publicering Deadline

Norra Jordklotet HT23-VT24

+ ev. ev restplatser södra jordklotet HT23

23e januari 2023 kl.12.00 12e februari 2023 kl.23.59

Södra jordklotet VT24/HT24

+ ev restplatser norra jordklotet VT24

15 maj 2023, kl.12.00 4e juni 2023, kl.23.59

Utlysningen av utbytesplatser inom södra jordklotet för VT24-HT24 samt restplatser inom norra jordklotet för VT24 är nu publicerad:

Utlysning av utbytesplatser VT24-HT24

 

Vart kan du åka?

Vi har utbytesavtal med andra juridiska institutioner i nästan alla världsdelar. Nedan kan du kika i vår partnersportofolio, samt läsa rapporter från tidigare studenter som åkt på utbyte via Juridicum. Läs också gärna intervjuerna och se hur utlandsstudier kan förändra ditt liv!

Juridicum har tecknat utbytesavtal med ca 90 utländska universitet runt om i världen. Dessa avtal sker inom två olika ramar: Erasmus+ och bilaterala avtal.

Erasmus+ är ett stipendieprogram från EU kommissionen för student- och lärarmobilitet inom Europa. Programmet syftar till att öka bla studenters internationella erfarenheter under sin studietid, och till varje utbytesplats finns ett stipendium kopplat.

Utbyten som sker genom bilaterala avtal fungerar på samma sätt som Erasmus+, men har inget stipendium kopplat till sig, utan studenter uppmanas att söka medel från Juridiska institutionens donationsstipendium.

Klick på knappen nedan för att komma till information om alla våra partners!

Våra partnersuniversitet

Språk

På de allra flesta av våra partners kommer du kunna läsa juridiska kurser på engelska. På vissa lärosäten i Tyskland, Frankrike och Spanien är heltidsstudier på engelska dock endast möjligt under en termin. Detta specificeras alltid på varje utlysning då informationen kan variera från år till år. Sker undervisning endast på det inhemska språket så specificeras det nedan.

Endast undervisning på spanska:

  • Argentina: Universidad Nacional De La Plata
  • Peru: Pontificia Universidad Católica del Perú

Endast undervisning på franska:

  • Université Panthéon-Assas

Och kurser då?

Vi rekommenderar inte att du väljer ett värduniversitet baserat på kursutbudet, helt enkelt för att det kan komma att ändras innan utbytet, precis som här på Juridicum. Välj därför ett universitet/stad/land där du tror att du kommer trivas!

Läs mer om vilka kurser du får läsa på följande sida:

Efter nominering till utlandsstudier - Kursval

Är du intresserad av att få en verklig inblick i hur det är att åka på utbyte? I studentrapporterna som inkommit från Juridicums tidigare utbytesstudenter kan du läsa om hur de upplevde sitt vistelse utomlands. Du får information om bl a kurser, universitetslivet, och även tips om boende. Har du tur finns bilder med!

Till studentrapporterna

Höstterminen 2021 började Juridicums internationella kansli med s.k. "inspirationsseminarier" där vi berättar mer om våra partneruniversitet runt om i världen. Efter varje seminarium publiceras presentationen här nedan.

Inspirationsseminarium, 26/11-2021:

Discover SULaw's partners: Beligum and the Netherlands - more than beer, canals and tulips

Inspirationsseminarium, 3/12-2021:

Discover SULaw's partners: Kenya and South Africa, from Mount Kenya to Table Mountain

Inspirationsseminarium, 27/1-2022:

Discover SULaw's partners: the Baltic States, Lithuania & Latvia

Inspirationsseminarium, 4/2-2022:

Discover SULaw's partners: Central and Eastern Europe

Inspirationsseminarium, 2/11- 2022:

Discover SULaw's partners: Germany

Inspirationsseminarium, 24/1- 2023:

Upptäck Juridicums nya partneruniversitet

Möt våra utbytesalumner!

Photo: Peter Conlan on Unsplash

Hur var det egentligen att studera utomlands? Hur utvecklas man på ett personligt plan? Och hur kan utlandsstudier påverka ens framtida arbetsliv? I intervjuerna nedan berättar några av Juridicums utbytesalumner om sina unika utbyteserfarenheter.

Läs intervjuer med våra utbytesalumner

 

Alla studenter på Stockholms universitet kan också ansöka om utbytesstudier genom universitetets centrala avtal, dvs utbytesavtal på central nivå. Observera dock att studenter endast garanteras kunna läsa juridiska kurser om de åker på Juridicums institutionsavtal. På centralt avtal finns ingen garanti att man kommer kunna läsa juridik. Datum för ultysningar av centrala utbytesplatser avviker dessutom från Juridicums datum. Se nedan för mer information:

Utbytesstudier via centrala avtal

Observera att en student som sökt, nominerats och tackat ja till en utbytesplats i annan pågående utlysningsprocess, via en annan institution eller SUs centrala avtal, inte har rätt att ansöka om utbyte via Juridiska institutionens utbytesavtal för samma tidsperiod.

 

Ansökan

Hur går ansökningsprocessen för en nominering till utbytesstudier till? På sidan nedan förklarar vi hur du ansöker om utbytesplatser, samt vilka antagnings- och urvalskriterier som tillämpas i nomineringsprocessen. Observera att denna information kan komma att ändras i kommande utlysningar. Det är därför alltid bra att komma på våra informationsmöten som vi håller i samband med varje utlysning!

Ansöknings- och antagningsprocesser för utbytesstudier via Juridicum

 

Efter nomineringen

Har du fått och tackat ja till en nominering för utlandsstudier? Grattis! Innan du åker iväg finns det dock en del saker kvar att fixa på hemmaplan, såsom ansökan till värduniversitet.

Efter nominering till utlandsstudier

 

Efter hemkomst: Tillgodoräknande

Alla våra utbytesavtal förutsätter att du studerar på heltid och tillgodoräknandet är en del av ditt utbyte. Kurserna som du läser utomlands tillgodoräknas vanligtvis som specialkurser inom juristprogrammet som kan användas i din kommande juristexamen. Du väljer själv när du ansöker om examen vilka av alla specialkurser som ska ingå. De eventuella kurserna som lämnas utanför kan bli tingsmeriterande.

Efter utbytet: Tillgodoräknande av utländska kurser

 

Alla studenter som åker på utbyte via Stockholms universitet genom Erasmus+ beviljas ett stipendium. När du antagits till partneruniversitetet kan du ansöka om stipendiet. Administration kring Erasmusstipendiet sköts av SUs centrala internationella mobilitet.

Stipendium för studier Erasmus+

Studenter som åker på bilateralt institutionsavtal kan ansöka om Juridiska fakultetens donationsstipendier. Observera att det endast finns en ansökningsomgång per år, vanligtvis med deadline i mitten av april. Detta betyder att även du som vill söka utbytesplats i majutlysningen måste ansöka om donationsstipendium redan i april. Du skulle då tilldelas eventuellt stipendium under förutsättning att du får en nominering.

Juridiska fakultetens Donationsstipendier

 

Kontakt

Studentutbyten
På denna sida