Ny student

Har du blivit antagen till en utbildning vid Juridiska institutionen? Välkommen till oss! Vi ser fram emot att ha dig som student och hoppas att du ska trivas.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling


Det finns mycket att tänka på som ny student. På denna sida har vi samlat viktig information för dig om bland annat obligatorisk webbregistrering, återbud, reservantagning, kontaktuppgifter, villkor för juristprogrammet och våra fristående kurser.

Du hittar all övergripande information som kan vara aktuell för nya studenter vid Stockholms universitet samlad på den centrala hemsidan. Där finns även information om kommande välkomstaktiviteter som anordnas löpande och hur du kommer igång med livet som student på Stockholms universitet.

Gå till Stockholms universitets utbildningssidor
 

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021. I undantagsfall kan campusundervisning förekomma.
 

Läs mer om undervisning och examination VT21


 

Universitetskonto


Det första du behöver göra som är ny student vid Stockholms universitet är att aktivera ditt universitetskonto. Kontot är nödvändigt bland annat för att du ska kunna tacka ja till din plats, få tillgång till våran lärplattform Athena (se nedan) och komma åt andra viktiga resurser så som bibliotek, skrivare och scanners.

Aktivera ditt universitetskonto


 

Registrering och reservantagning


Efter det att du har aktiverat ditt universitetskonto så behöver du tacka ja och göra anspråk på den plats som du har blivit erbjuden vid institutionen. 

Beroende på om du har antagits till juristprogrammet eller en fristående kurs så skiljer sig detaljerna för webbregistreringen åt. Dessa beskrivs närmare under de klickbara rubrikerna nedan.  

Obligatorisk webbregistering

För att behålla din plats på juristprogrammet så måste du webbregistrera dig under den period som anges i e-postmeddelandet som du får av antagning.se efter det att andra urvalet har gjorts. Om du inte webbregistrerar dig inom angiven tid kommer din plats att tilldelas någon annan.

Du ska webbregistrera dig på samtliga kurser som ingår i termin 1: 

  • Juridisk introduktionskurs
  • Europarätt
  • Statsrätt

Läs mer om juristprogrammet och dess kurser
 

Webbregistrera dig här


Tillgodoräknande av kurser eller utbildning

Har du tänkt att tillgodoräkna dig kurser? Var god och läs separat information om detta nedan eftersom det påverkar din webbregistrering. 

Svenskt tillgodoräknande för nyantagna studenter på juristprogrammet

 

Har du inte fått något välkomstbrev?

Vi skickar e-postmeddelandet till den e-postadress som du har registrerat på antagning.se. Det är därför viktigt att du har din aktuella e-postadress registrerad där. Om du är antagen till programmet och inte får något e-postmeddelande (kontrollera även din skräppostkorg), var god kontakta studievägledaren på juristprogrammet@juridicum.su.se.

Obligatorisk webbregistrering

För att behålla din plats på kursen så måste du webbregistrera dig under den period som anges i e-postmeddelandet som du får av antagning.se efter det att andra urvalet har gjorts.

Webbregistrera dig här


Saknar du e-post från Antagningen?

E-postmeddelandet skickas till den e-postadress som du har registrerat på antagning.se. Det är därför viktigt att din aktuella e-postadress är registrerad där. Om du är antagen till en kurs och trots detta inte får något e-postmeddelande med information (kontrollera även din skräppostkorg) , var god kontakta studievägledaren på fristaende-kurser@juridicum.su.se.
 

Antagen med villkor?

Om du är antagen med villkor (VI) så kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet.

Komplettera för att bli behörig

För att visa att du uppfyller behörighetskraven som du har blivit antagen till med villkor så ska du e-posta ett betygsutdrag på förkunskapskravet, som är Juridisk översiktskurs, 15 hp eller motsvarande till fristaende-kurser@juridicum.su.se.

Om du skriver tentamen i Juridisk översiktskurs, 15 hp i anslutning till kursstarten hos oss på Stockholms universitet kommer du behöva e-posta ett registreringsintyg från föregående termin för denna kurs för att kunna bli registrerad på kurserna Affärsjuridik alt. Beskattningsrätt 1.

Observera att du inte kommer kunna erhålla ett slutbetyg på kurserna ifråga förrän du har ett godkänt slutbetyg på kursen Juridisk översiktskurs.

Om det efter avslutad registrering finns lediga platser erbjuds dessa i strikt turordning till de reserver som står i tur i aktuell urvalsgrupp. Kontakten med dig sker via e-postadressen som finns registrerad på antagning.se. Glöm inte att även kontrollera din skräppostkorg!

Observera att vi enbart kontaktar de reserver som vi kan erbjuda en ledig plats och det krävs att du tackar ja till den erbjudna platsen via e-post inom en viss angiven tid. Annars går den erbjudna platsen vidare till nästa reserv som står på tur.

Eventuell reservantagning startar tidigast efter den obligatoriska webbregistreringen har stängts och avslutas senast på fredagen under första kursveckan på aktuell kurs.

Har du frågor om antagningen så besvaras dessa av Antagningsenheten vid Stockholms universitet. 

Kontakta Antagningsenheten

 

 

Om du redan innan det andra antagningsurvalet vet om att du behöver lämna återbud till en kurs eller program så kan du själv göra det via ditt konto på antagning.se. Har du däremot redan registrerat dig och vill lämna tillbaka din plats så ska du meddela det till institutionens studievägledare från den e-post som du har angivit hos antagning.se.

Lämna återbud på antagning.se

 

Tidigt avbrott

En registrerad student som vill göra ett tidigt avbrott på en kurs, dvs. avregistrera sig, ska göra det inom tre veckor från kursstart för att kunna bli förstagångsregistrerad på kursen igen. Observera att systemet inte räknar från kursens första dag utan det är från kursstartsveckan som tre veckor räknas.

Anmäl tidigt avbrott på Ladok för studenter.
 


Skjuta upp studier (anstånd)

Anstånd med att börja på juristprogrammet beviljas endast i undantagsfall, t.ex. vid värnpliktstjänstgöring. Det innebär att man behåller sin plats på juristprogrammet men att man påbörjar studierna en eller två terminer senare.

Om du blivit antagen men inte har möjlighet att påbörja dina studier denna termin ska du snarast ansöka om anstånd hos Antagningsenheten vid Stockholms universitets Studentavdelning.

Ansök om anstånd

 

 

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. 

Mer information om stöd och resurser vid Stockholms universitet

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning vid Juridiska institutionen
 

Studentavdelningen kommer att hålla informationspass om särskilt pedagogiskt stöd, talböcker, rättstavningsprogram m.m. online (via Zoom) innan terminsstart. Du hittar all information om detta på universitetets hemsida (se länk ovan).

 

Lärplattformen Athena

Foto: Jens Olof Lasthein

Juridiska institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter under kursens gång. För att kunna använda Athena måste du ha ett universitetskonto och vara registrerad på aktuell kurs.

Få hjälp med att komma igång med Athena

Gå direkt till Athena


 

Schema och kurslitteratur


Kursspecifik information som är går att se utan registrering finns på kursens egen sida i utbildningskatalogen. Där hittar du till exempel:

  • Kursupplägg (undervisning och examination)
  • Schema
  • Kurslitteratur
  • Kontaktuppgifter till kursansvariga
     

Till utbildningskatalogen

 
Foto: Sören Andersen

Juridiska institutionen ligger vid Stockholms universitets campus Frescati. Här finns vi i huvudsak placerade i södra husen, hus C.

Karta över universitetsområdet hittar du här

 
På denna sida